بازدید مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی از نمایشگاه (( سرخ وسیاه))

به گزارش روابط  عمومی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی دکتر محمّد حیدری، مدیر کل تبلیغات واطلاع رسانی بعداظهر روز دوشنبه 13 آبان ماه از نمایشگاه آثار تبلیغاتی چاپی مربوط به دهه های 30 ، 40 و 50 با عنوان (( سرخ و سیاه)) دیدن کرد.
 بنابر این گزارش نمایشگاه مذکور به همت شاهین ترکمان، مدیر کانون آگهی و تبلیغاتی (( سیته)) برپا شده بود و در این نمایشگاه نسخه های اولیه آثار زیادی از تبلیغات چاپی مربوط به دهه های 30، 40 و 50 که توسط کانون های تبلیغاتی دهه های مذکور تهیه و به چاپ رسیده بود، جمع آوری و به نمایش گذاشته شده است.
دکتر محمّد حیدری پس از دیدن آثار نمایشگاه با برخی از پیشکسوتان حاضر درنمایشگاه دیدار و گفت و گو کرد


سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶