تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

طی بازدید و دیدار از برخی کانون های آگهی وتبلیغاتی انجام شد؛:تقدیر مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی از کانون هایی که در تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه مطبوعات مشارکت کردند

به گزارش روابط عمومی  اداره تبلیغات و اطلاع رسانی، دکتر محمد حیدری مدیرکل این اداره به همراه معاونان خود روز دوشنبه 27 آذرماه به منظور تقدیر از کانون هایی که در ارتباط با تبلیغات و اطلاع رسانی بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات مشارکت فعال داشتند و دیدار با آنها طی حضور در دفتر کانون های آگهی و تبلیغاتی "رسش رسانه تبلیغ" و "طرح باران" ضمن اهدا لوح تقدیر ، در خصوص مسائل و مشکلات کانون ها با مدیران و کارکنان آنها گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی این دفتر؛ تعداد 16 کانون آگهی وتبلیغاتی در تبلیغات و اطلاع رسانی نمایشگاه مذکور فعالیت داشتند و بخصوص در تبلیغات محیطی با استفاده از 75 سازه مختلف با متراژ 2389/ متر مربع فضای تبلیغاتی،2 دستگاه اتوبوس تندروی (BRT) شهری، 30 تابلوی مستقر در ایستگاه های مترو  و  همچنین تلویزیون های شهری، استفاده گردیده است که نسبت به سنوات گذشته از رشد چشمگیری برخوردار می باشد.
اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه کانون های تبلیغاتی که اقدام به اطلاع رسانی موثر و مفید در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات نموده اند قدردانی می نماید.

چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶