طی جلسه ای مشترک انجام شد::بررسی تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت و امور بهداشتی و آرایشی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی، روز یکشنبه 3 دی ماه 96 جلسه ای در اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی با موضوع بحث و بررسی پیرامون تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت جامعه برگزارشد .
در این جلسه که با حضور مدیر کل  دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی به همراه معاونان و روسای دفتر مربوطه ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران  ، نماینده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس و هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران برگزارشد،  به بررسی موضوع بند "ج" ماده "7 " قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قوانین مربوط به آن و همچنین چگونگی تبلیغات کالاو خدمات مربوط به حوزه غذا و مواد آرایشی و بهداشتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان جلسه پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به منظور ساماندهی تبلیغات کالاهای سلامت محور تصمیماتی برای نظارت بهتر بر آگهی های حوزه مذکور و صدور مجوزهای فعالیت و تبلیغات اتخاذ گردید.سه شنبه ۰۵ دى ۱۳۹۶