تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

برگزاری کارگاه تخصصی تدوین برنامه تبلیغاتی در زاهدان:کارگاه تخصصی تدوین برنامه تبلیغاتی پنجم دیماه در زاهدان برگزارشد

کارگاه تخصصی با عنوان " تدوین برنامه تبلیغاتی"با حمایت و همکاری دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضورکارشناسان تبلیغات و کانون های تبلیغاتی استان سیستان وبلوچستان ، در پنجم دیماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در زاهدان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی سیستان وبلوچستان،این کارگاه تخصصی با حضور کانون های تبلیغاتی وکارشناسان تبلیغات سراسراستان توسط دکتر صفا صیرفی از مدرسین حوزه تبلیغات وبازاریابی در زاهدان برگزار شد.

براساس این گزارش هدف از برگزاری این کارگاه ،آشنایی باتدوین یک برنامه جامع تبلیغات(کمپین نویسی)که در کنار این موضوع به مباحثی مانند, مفاهیم اساسی بازاریابی ،بررسی وضعیت تبلیغات درایران ومقایسه آن با کشورهای همجوارپرداخته شد.

براساس نظر سنجی این کارگاه تخصصی مورد استقبال و استفاده کارشناسان و کانون های تبلیغات استان قرار گرفت.


دوشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۷