تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

کتاب حاضر مجموعه مقالات دومین  همایش صنعت تبلیغات در 27 و 28 فروردین ماه 1381 در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما را در بر می گیرد . این کتاب توسط اداره کل تبلیغات – معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی -  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  ، به اهتمام علی اکبر رضایی ، دبیر سومین همایش صنعت تبلیغات ایران  در سال 1382 در 2000 نسخه به چاپ رسید .
فهرست کتاب چنین است :
مقدمه
سخنرانی آقای مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش سیاوش صادقی تبار دبیر دومین همایش صنعت تبلیغات ایران  
جهانی شدن تبلیغات و الگوهای فرهنگی ، ملی و دینی / سخنرانی دکتر ابطحی
تبلیغات آینده و آینده تبلیغات در ایران / دکتر احمد روستا
تبلیغات ، روابط عمومی ، ارتقای فروش و فروش حضوری در بازارهای جهانی / دکتر عبدالحمید ابراهیمی
ویژگیهای سبک های تبلیغاتی در برخی از کشورها / محمد بلوریان تهرانی
رویکردی نوین به تبلیغات / کامبیز حیدرزاده
جایگاه تبلیغات در اقتصاد کشور / آذرخش صبری بقایی
ابعاد و آثار تبلیغات / احمد یحیایی ایله ای
الگوی جدید برای هدف گذاری برنامه های تبلیغات / دکتر رئوف رابطی

بررسی برخی مسایل بازدارنده در تبلیغات تجاری فارسی ارایه راهکارهای زبانشناختی / بتول علی نژاد
تصویر سازی و معرفی جایگاه محصول / حمید رضا عرضی
تبلیغات بازرگانی ؛ تبلیغات سیاسی همه جا حاضر / بهرام جبارلوی شبستری
معرفی روش های متداول تبلیغات در اینترنت و مزایای آن / بهزاد محمودی
بررسی ساختارهای کلامی متون تبلیغات تجاری فارسی / سید محمد تقی طیب
تبلیغات در بستر جهانی شدن / حسین نصیری قیداری
جایگاه مؤسسات تبلیغاتی کشور در پیوستن ایران به نظام تجارت جهانی / کاظم سلیمانی – مریم جعفری
سخنرانی دکتر کردان / معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما
بیانیه دومین همایش صنعت تبلیغات ایران