تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

کتاب حاضر مجموعه مقالات اولین همایش صنعت تبلیغات در اسفند ماه 1377 را در بر می گیرد . این کتاب توسط اداره کل تبلیغات ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )  ، به اهتمام کورش اسعدی بیگی در سال 1379 در 3000 نسخه به چاپ رسید .
فهرست کتاب چنین است :
مقدمه
سخنرانی دکتر عطاالله مهاجرانی
سخنرانی دکتر شهیدی مؤدب
سخنرانی مهندس کورش اسعدی بیگی
سخنرانی دکتر محمد مهدی فرقانی
بیانیه انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران
مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی
نقش تبلیغات بازرگانی در گسترش صنعت گردشگری
قواعد بازی در تبلیغات جهانی سازمان مدیریت صنعتی
تأثیر درآمدهای تبلیغاتی و تصویب قوانین غیر کارشناسی بر کانون های تبلیغاتی
فرهنگ ، مصرف گرایی و تبلیغات بازرگانی
تبلیغات برای صادرات ؛ هشدارها و راهکارها
بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در ایران
تبلیغات تجاری و ارزش های فرهنگی
بررسی ساختاری و محتوایی پیام های بازرگانی تلویزیونی
وضعیت تبلیغات گردشگری در ایران
آوای خاموش در گفتمان تبلیغ
تحقیقات بازاریابی و رقابت در ایران
سرزمین های بکر ، فرصت های طلایی ، تلاش های کم حاصل
تبلیغات بدون تحقیقات ؛ تیری در تاریکی
بازنگری تعریف تبلیغات بازرگانی بر اساس ویژگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اثرات زیانبار تبلیغات بدون روابط عمومی
محتوا ، عنصر فراموش شده در تبلیغات بازرگانی کنونی و ارایه روش معماری فنی در تبلیغات بازرگانی
بازاریابی
آگهی های خدمت عمومی ؛ ظرفیتی ناشناخته در عرصه تبلیغات توسعه ای
اهمیت و کارایی تحقیقات در تبلیغات
تبلیغات و لاستیک زاپاس !
آموزش و تخصص در تبلیغات بازرگانی
ویژگیها و تفاوت های رسانه ای در تبلیغات بازرگانی
تبلیغات در رسانه ها و تأثیر آن بر تصمیم گیری مصرف کنندگان کالا و خدمات
تحقیق و برنامه ریزی در بازاریابی
به کارگیری فن آوری های جدید تبلیغاتی و جذابیت ، در تبلیغات بازرگانی و فرهنگی
نقش تبلیغات بازرگانی در گسترش صنعت گردشگری و جهانگردی
 نقش تبلیغات بازرگانی در اقتصاد و تأمین مالی رسانه ها
تأثیر تبلیغات بر تولید ، تبدیل و مصرف محصولات کشاورزی
بررسی قوانین و مقررات تبلیغاتی در ایران
مقدمه ای بر قاانون گذاری در صنعت تبلیغات بازرگانی
نقش تبلیغات بازرگانی در توسعه صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی