تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

عنوان نشریه: چهل کلید
موضوع : اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی، تحلیلی و خبری
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:علی رئیسی
تاریخ صدور مجوز:24/6/1383
ترتیب انتشار: هفته نامه
گستره توزیع: سراسری
قیمت: 6000 ریال
نشانی الکترونیکی: www.prr.ir
نشانی پستی: تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر(آپادانا)-خیابان شهید عربعلی(نوبخت)، پلاک 4 طبقه سوم.
تلفن تماس:  88511815- 021
شرح محتوا:
این نشریه شامل قسمت های مختلفی است . بخش زیادی ازآن شامل گفتگو با اساتید و متخصصین علوم ارتباطات است .
در بخشی از این نشریه، کتاب های جدیدی  که در حوزه های مرتبط به چاپ رسیده است، معرفی می شوند.
اعضای تحریریه نشریه بررسی تازه ترین رویدادها در حوزه روابط عمومی، تبلیغات و ارتباطات را در دستور کار خود دارند و به نقد و بررسی  آنها  می پردازند و مصاحبه با برخی مدیران شرکت ها و موسساتی که در حوزه تبلیغات موفقیت هایی کسب کرده اند نیز در نشریه منعکس شده است.