تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

عنوان نشریه: دانش تبلیغات
نخستین نشریه بین المللی تبلیغات در ایران(دوزبانه: فارسی- انگلیسی)
صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: مهرداد بوستانچی صف سری
موضوع: آموزشی، پژوهشی، خبری و تحلیلی ترتیب انتشار: ماهنامه
تاریخ صدور مجوز: 20/8/1381
تلفن تماس:  66415314-    33523272  -021  
نشانی پستی: تهران- خیابان آپادانا خیابان عربعلی- کوچه 9-شماره 8- طبقه 2
نشانی اینترنتی: www.adscimage.com *  info@adseimage.com
قیمت: 30000 ریال
شرح محتوا:
این نشریه دو زبانه تمام رنگی شامل قسمت های مختلفی از جمله سرمقاله ، مقالات علمی، گزارش ، اخبار و اطلاع رسانی  
می باشد.
بخش زیادی از مطالب این نشریه را مقالات علمی و معتبر صاحب نظران حوزه تبلیغات تشکیل می دهد که به بررسی موضوعات روز و مباحث مطرح در حوزه تبلیغات و آسیب شناسی آن می پردازد.
این نشریه در کشورهای چین، اطریش، آلمان ، فرانسه و آمریکا دارای نمایندگی توزیع است.
در بخش گزارش، از مباحث مهم و مطرح حوزه تبلیغات گزارش های مفید و ارزشمندی تهیه شده است.
در بخش اخبار و اطلاع  رسانی این نشریه، خبرهای مختلفی در مورد آخرین وقایع و اتفافات اخیر در عرصه صنعت تبلیغات کشور و دنیا گنجانده شده است.
گفتنی است تا کنون 31 شماره از این نشریه منتشر شده است.