تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

عنوان نشریه: تبلیغات بازرگانی
نشریه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری
صاحب امتیاز و مدیر مسؤل: ایرج قره داغی
موضوع: تبلیغات
ترتیب انتشار: ماهنامه
گستره توزیع: سراسری
تاریخ صدور مجوز: 28/6/1384
تلفن تماس:88620502 -88620501   -021  
نشانی پستی: تهران- خیابان شیخ بهایی- نبش 12 متری اول- پلاک 81- طبقه دوم – واحد 3
قیمت: 25000 ریال
شرح محتوا:
این نشریه تمام رنگی چند جانبه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری تمرکز اصلی خود را بر مبحث تبلیغات قرار داده است و شامل بخش های مختلفی چون خبر، یادداشت، گفتگو، تحلیل، نقد، آژانس، دریچه، موشکافی، نگاه، فن آوری و... است.
بخش خبر این نشریه جدیدترین اخبار مربوط به حوزه تبلیغات و بازاریابی  را مورد بررسی قرار می دهد.
بخش یادداشت مختص صاحب نظران حوزه تبلیغات می باشد که به نقد یکی از مباحث چالشی مطرح در حوزه تبلیغات        می پردازند.
در بخش گفتگو، با صاحب نظران و اساتید پیش کسوت در حوزه تبلیغات مصاحبه و گفتگو شده است که حاصل آن به صورت چکیده در مجله آورده شده است.
بخش تحلیل به نقد مباحث و ضروریات امروزی حوزه تبلیغات  می پردازد.
بخش آژانس این نشریه، درهر شماره یکی از آژانس های تبلیغاتی شرکت های بزرگ جهان بررسی می شود و فرصت ها و چالش های آن بیان می شود.
بخش چهره این نشریه نیز یکی از شخصیت های معروف و تأثیر گذار آژانس های تبلیغاتی بزرگ جهان معرفی می شوند.
گفتنی است تا کنون 36 شماره ازاین نشریه منتشرشده است.