تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

"مردم هر روزه در مورد تجربه‌های خود با یکدیگر گفتگو می‌کنند، زیرا زندگی بالاخره ترکیبی از تجربه‌های روزمره است." این جمله‌ای است در مقدمه کتاب "بازاریابی حسی" که به تعریف این نوع بازاریابی به عنوان یک روش خاص می ‌پردازد. بر اساس نگارش مترجمان در مقدمه، این کتاب، راهنمایی عملی برای بازاریابی حسی است. در واقع محوریت محتوای آن، روش‌های برنامه ریزی شده و اجرای خلاقانه موثری است که بهترین عملکرد را تسهیل کرده و به کمپینهای موفق بازاریابی حسی منجر می‌شود. شاز اسمیلانسکی نویسنده کتاب "بازاریابی حسی"، تمرکز رویکرد خود را در نگارش مطالب، روی اجرای اهداف بازاریابی اعلام می‌کند و آن را بر تعاملی دو جانبه در زمان واقعی و ایجاد فرآیندی برای همبستگی عمیقتر با مصرف کننده استوار می‌داند. این کتاب در 16 فصل به تشریح بازاریابی حسی به عنوان انقلابی در کسب و کار می‌پردازد و در نتیجه آن را پاسخگویی مناسب برای سوالات در زمینه ‌ی بقا در رقابت‌های سرسختانه، ورود به جنگ قیمت، مزیت‌های مشتریان وفادار و ایجاد تبلیغات دهان به دهان معرفی می‌کند. پی.آر. اسمیت، نویسنده پرفروشترین کتاب در زمینه ارتباطات بازاریابی نیز در پیشگفتار کتاب یاد شده، روش اسمیلانسکی را روشی موثر و خلاق در زمینه کاهش ریسک و ارزیابی آن، برنامه ریزی دقیق و اندازه گیری مداوم کمیت‌های بازاریابی، ارزیابی می‌کند. چرا بازاریابی حسی؟، برونسپاری و درونسپاری، فرمول BETTER ، قالب IDEA، هدف‌های حسی، مشتری هدف، پیام-ارتباط کلیدی ،استراتژی حسی، انتخاب مکان و سفرای برند، سیستم‌ها و سازوکارهای اندازه‌گیری، اقدام، اندازه‌گیری اثربخشی، ارزیابی، مصاحبه‌ها و بررسی‌های موردی بین‌المللی، عناوین متنوع فصول این کتاب را در برمی‌گیرند. انتشارات "رسا" این کتاب را با ترجمه‌ای از پرویز درگی (مدرس و محقق بازاریابی) و محمد سالاری ( مشاور و محقق بازاریابی) منتشر کرده است . کتاب "بازاریابی حسی" تلاش دارد تا به عنوان دستورالعمل کاری برای بازاریاب‌های عصر جدید، یعنی بازاریابی‌های حسی، مورد استفاده قرار گیرد و نتیجه‌بخش باشد. شایان ذکر است، مترجمان به منظور استفاده هر چه آسانتر و سریعتر خواننده از کتاب، پیش از آغاز مطالب نویسنده، واژه نامه‌ای توضیحی را پیش از ورود به محتوای فصول برای خوانندگان فارسی زبان در نظر گرفته‌اند.