تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

فلیپ کاتلر، پدر علم بازاریابی جدید می‌گوید: «بازاریابی رشته‌ای نیست که با به کارگیری آن، مردم را متقاعد کنید چیزی را بخرند که واقعاً به آن نیاز ندارند!»
 بازاریابی علم بی صداقتی نیست. با تحقیقات بازار به این اطلاعات دست می‌یابید که چه محصولی باید تولید شود. با چه شکلی، چه رنگی و چه هزینه‌ای محصول ارائه شود و بعد با روش‌های فروشندگی حرفه‌ای، تلاش می کنید آن را بفروشید و با خدمات پس از فروش آن قدر ادامه می دهید تا خشنودی و رضایت منجر به فروش بیشتر محصول شود.
کتاب «تکنیک های فرصت یابی، در بازاریابی و فروش»، روش‌هایی را به شما می آموزد که در سایه آن می‌توانید خشنودی و رضایت از فروش را دریابید. پرویز درگی، نویسنده این کتاب در مقدمه می‌نویسد: «یکی از تفاوت های اساسی انسان‌ها و سازمان‌های موفق و متمایز نسبت به سایرین، توان آن‌ها در یافتن و به فعلیت رساندن فرصت‌ها است... اعتقاد بسیاری از استراتژیست‌ها بر این است که فرصت از تغییر و تحولات محیطی به دست می‌آید. از این رو، واژه‎ فرصت سازی را باید با واژه فرصت یابی جایگزین کرد. چرا که کسی فرصت‌ها را نمی سازد!»
هر دورانی آکنده از تهدیدات و متناسب با آن، فرصت‌های فراوان است. مهم این است که انسان باور کند در وجودش نیرویی است که با به کارگیری شایسته آن می‌تواند نتایج مثبتی بیافریند.
کتاب «تکنیک های فرصت یابی، در بازاریابی و فروش» در 9 فصل تألیف و تدوین شده است؛ "بازاریابی چه هست و چه نیست؟" ، "فرصت، مهم‎ترین ویژگی‌های انسان‌های فرصت یاب"، "منابع اصلی بنگاه‌های اقتصادی در زمینه یافتن فرصت‌ها و اندیشه‌های نو کدامند؟" ، "راه کارهای تجهیز سازمان‌ها برای یافتن فرصت‌ها"، "فرصت در بازاریابی"، "تحلیل SWOT یا TOWS چیست؟"، "ماتریس بسط داده شده یا نه خانه‌ای انسوف" و "چگونه ماتریس انسوف را به صورت شخصی به کار ببریم"، عناوین این 9 فصل را تشکیل می‌دهند.
این کتاب با ویراستاری احمد آخوندی و محسن جاوید مؤید از سوی مؤسسه فرهنگی رسا منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.