تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

    "اعلان‌ها و آگهی‌های بازرگانی، در دهه‌های اخیر از لحاظ اقتصادی و مالی، نقش بیش از پیش تعیین‌کننده‌ای در مانایی، کارایی و سودآوری وسایل ارتباط جمعی پیدا کرده‌اند و به همین جهت، از نظر حقوقی هم طرف توجه فراوان واقع شده‌اند به گونه‌ای که در اکثر کشورها برای آن‌ها قوانین و مقررات خاصی تصویب شده‌ است."
این جملات بخش آغازین پیشگفتار کتاب "حقوق تبلیغات بازرگانی"، نوشته دکتر کاظم معتمدنژاد است که ذهن مخاطب را برای ورود به چارچوب‌های حقوقی حوزه تبلیغات آماده می‌کند و سپس به تشریح سیر تحول تاریخی تبلیغات بازرگانی می‌پردازد.
      کتاب یاد شده، پس از بیان اصول حقوقی حاکم بر آگهی‌ها و تبلیغات، جایگاه حقوقی این نوع تبلیغات را بررسی می‌کند. این کتاب در چارچوب یک پژوهش حقوقی تطبیقی راجع به قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی، گزارشی نهایی در رابطه با "آزادی بیان تجارتی" به مخاطب ارائه می‌کند.
      مقابله با سوء استفاده از آزادی بی حد و حصر تبلیغات بازرگانی جهانی که منتج به حراست از حاکمیت اقتصادی و هویت فرهنگی کشورها می‌شود، رویکرد دیگری از مطالب این کتاب است.
     کتاب "حقوق تبلیغات بازرگانی" از سوی نشر تهران منتشر شده و در دو قسمت با موضوعات "مبانی حقوقی تبلیغاتی" و "نظام حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران" تالیف شده که هر قسمت شامل دو فصل اصلی است و هر فصل چندین بخش‌ فرعی را در برمی‎گیرد.
     نویسنده در بخش پایانی با توجه به شرایط کنونی جهان و مقتضیات خاص ایران، چشم‌انداز آینده حقوق تبلیغات بازرگانی را مورد بررسی قرار داده‌ است. نویسنده در این بخش از کتاب بر ضرورت کوشش ویژه برای جبران خلأ مقررات حقوقی مطلوب تاکید می‌کند و آن را حرکتی با هدف پیشبرد تبلیغات تجارتی در جهت توسعه همه جانبه کشور و حراست از استقلال ملی و هویت فرهنگی می‌داند.