تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

موضوع الگوبرداری در بازاریابی و صنعت، سال‌هاست از سوی کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود؛ در این مسیر تبلیغات نیز به عنوان ابزاری در پیشبرد بیشتر این هدف، با استفاده از رسانه‌های جمعی، مورد توجه قرار گرفته و مخاطبان ایده‌ها، کالاها و خدمات را برای استفاده از محصول ارائه شده ترغیب می‌کند یا بر تصمیماتشان اثر می‎گذارد.
ظهور ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی شاید یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های این حوزه در دهه‌های اخیر باشد. این امر به معنی یگانه‎سازی تمامی ابزارهای ارتباطات بازاریابی شرکت و پیام‌های برند است که در نتیجه باعث می‌شود پیامی منسجم و متقاعدکننده به مخاطبان هدف ارسال شود.
کتاب "تبلیغات شگفت‌انگیز" از جمله کتاب‌هایی در حوزه تبلیغات است که اثر پدیده تبلیغات را بر موضوع بازاریابی با طرح مثال‌های عینی و ملموس مورد بررسی قرار می‌دهد.
نویسنده این کتاب، در ابتدا با ارائه تعریفی از "بازاریابی" به نقاط ضعف و قوت آن در ایران و جهان اشاره می‌کند و در ادامه از زوایای گوناگون به بحث و بررسی در زمینه تبلیغات می‌پردازد و سیر تکاملی بازاریابی را با ظهور رسانه‌های تازه به چالش می‌کشد.
فرزاد مقدم، نویسنده کتاب، "تبلیغات شگفت‌انگیز" را در 10 فصل تدوین کرده که این فصول پس از پیشگفتار، نگاهی به راهبردهای توسعه برند گردشگری در کشورهای استرالیا، نیوزلند، مالزی، ترکیه، هندوستان، سنگاپور، چین، ولز و اروپای مرکزی و شرقی می‌اندازد.
گفتنی است بخش پایانی این کتاب با عنوان "پیوست"، شعارهای تبلیغات گردشگری کشورهای جهان را در برمی‌گیرد.