تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

«نوآوری» هر روز بیش از پیش به عنوان ابزاری قدرتمند برای تضمین بقا و رشد و به عنوان راهکاری مطمئن برای دفاع از موقعیت رقابتی شرکت‌ها شناخته می‌شود اما موفقیت هر نوآوری، با هیچ روشی قابل تضمین نیست. بنابراین این روزها پژوهش‌گران به دنبال روش‌های نظام‌مندی هستند که با مدیریت فرآیند نوآوری و شناسایی عواملی که بر این فرآیند تأثیر می‌گذارد، ریسک سرمایه گذاری در نوآوری را کاهش دهند.
کتاب «مدیریت نوآوری» به قلم دو محقق برجسته حوزه بازاریابی، جو تید و جان بسنت به رشته تحریر در آمده است. این کتاب به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از بهترین و غنی‌ترین کتب مرجع در زمینه نوآوری و بازاریابی‌ست و مثال‌هایی از دنیای کسب و کار در آن آمده که به فهم بهتر مطالب و همچنین غنای بیشتر آن کمک می‌کند.
کتاب «مدیریت نوآوری» از شش بخش تشکیل شده و هر بخش شامل دو فصل است. این کتاب دو جلدی، در بخش اول به «چیستی و اهمیت نوآوری»، در بخش دوم به «تأثیر عوامل موفقیت نوآوری»، بخش سوم به «نخستین مرحله فرآیند نوآوری»، بخش چهارم به «معیارها، مدل‌ها و ابزار مناسب»، بخش پنجم به «اجرا یا پیاده سازی نوآوری» و در بخش پایانی نیز به «موضوع تصاحب ارزش از نوآوری» می‌پردازد!
کتاب یاد شده، به جنبه‌ای از «مدیریت نوآوری» می‌پردازد که به مراتب فراتر از مدیریت یک جنبه خاص مانند خلاقیت، تحقیق و توسعه محصول است.
در این کتاب تلاش شده است رهیافت جامعی ارائه شود که نگاهی یکپارچه به تغییرات بازار، فناوری و سازمان دارد.
نشر رسا، تاکنون توانسته است، جلد اول این کتاب را در 411 صفحه که شامل فصل اول تا ششم است با کمک 5 مترجم صاحب نظر در حوزه بازاریابی و اقتصاد، ترجمه، تنظیم و منتشر کند.