تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

تبلیغات یکی از مؤلفه‌های حیاتی ِ درآمیخته با ارتباطات بازاریابی است. در شرایط کنونی دنیای کسب و کار، «تبلیغات» فقط هنگامی می‌تواند از حمایت‌های مدیریتی و مالی کافی برخوردار باشد که اثربخشی قابل قبولی از خود نشان دهد و در آزمون بزرگ کارآمدی اقتصادی، یعنی مقرون به صرفه بودن، سربلند، موجه و قابل دفاع، بیرون آید.
وینسون فلچر یکی از استادان و مؤلفان پیشتاز در عرصه تبلیغات نوین، بسیاری از اصول و قواعد را در کتاب «استراتژی‌های تبلیغات اثربخش»، با بیانی شیوا و آن‌گونه که در عمل به کار آیند، در اختیار علاقمندان و جویندگان معرفت عمیق در موضوع تبلیغات می‌گذارد.
هدف‌های هر برنامه تبلیغاتی، در یک سند حیاتی که «استراتژی تبلیغات» نامیده می‌شود، تشریح می‌شوند. در بخش‌هایی از کتاب یاد شده می‌خوانیم: «تعریف هدف‌های یک برنامه تبلیغاتی و کسب اطمینان از این‌که همه افراد درگیر تهیه، تکمیل و اجرای کمپین، دقیقاً می‌دانند این هدف‌ها چه هستند. چنین شناختی این اطمینان را پدید می‌آورد که هیچ یک از آنان هیچ منبع، وقت و نیرویی را برای توسعه یا پرورش اندیشه‌های بی‌ربط هدر نخواهند داد.»
 این کتاب از سوی انتشارات مبلغان، با ترجمه علی فروزفر در 9 فصل منتشر شده است. «تبلیغات چه کاری انجام می‌دهد؟»، «صنعت تبلیغات چگونه شکل گرفته است؟»، «تبلیغ‌کنندگان: مأموران پرداخت»، «رسانه‌ها: دمیدن در بوق‌های تبلیغ‌کنندگان»، «دفترهای خلاق: آفرینش کمپین‌های جدید»، «دفترهای خدمات رسانه‌ای: خرج کردن پول‌های مشتریان»، «تحقیق، تحقیق، تحقیق»، «خوب، بد، زشت» و «نقش تبلیغات در جامعه» عناوین این فصول را تشکیل می‌دهند. همچنین خوانندگان در بخش پایانی این کتاب می‌توانند با مراجعه به بخش «منابع مطالعات تکمیلی» منابع مهم دانشگاهی، منابع مربوط به تاریخچه عمومی و اطلاعاتی درباره ویژگی‌های دفاتر تبلیغات را مطالعه کنند.