تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

رنگ اولین و مهم‌ترین نماد تصویری در ارتباطات است که موجب جلب توجه، جذب یا دفع مشتری می‌شود. رنگ را «فروشنده خاموش» می‌نامند. که باید به گونه‌ای کار گرفته شود که در نگاه اول، مخاطب را به خود جذب کرده و در راستای فرآیند فروش به خدمت درآید.
زرد معمولا آرام و قرار ندارد؛ سیاه نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف می‌شود و سبز دارای ادراک حسّی گس و محتوای عاطفی غرور است. این جملات، مفاهیمی است که در کتاب «روانشنانسی رنگ‌ها در بازاریابی و فروش» رنگ‌ها را توصیف می‌کند و به خواننده کمک می‌کند تا با شناخت نحوه و چگونگی تأثیرگذاری رنگ‌ها، امکان بهره‌گیری اثربخش از آن‌ها را فراهم آورد.
«روانشنانسی رنگ‌ها در بازاریابی و فروش» به مخاطب خود می‌آموزد که چگونه در کسب و کارمان از رنگ‌ها استفاده کنیم.
یوسف محمدی‌فر، نویسنده این کتاب، در بخشی از از پیشگفتار می‌نویسد: « امروزه رنگ یکی از مشخصه‌های تصویری مهم در عرصه ارتباطات است که کارکرد چشمگیری در بازاریابی یافته و از نگاه بازاریابان حرفه‌ای، عاملی بسیار مؤثر انگاشته می‌شود. در تمامی اشکال ارتباطات غیرکلامی، رنگ یکی از روش‌های سریع انتقال معانی است. پیام‌هایی تأثیرگذارترند که از تناسب بصری و مفهومی بهتری برخوردار باشند و در این میان رنگ می‌تواند یکی از ارکان اصلی در انتقال صحیح مفاهیم باشد.»
«روانشناسی رنگ‌ها در بازاریابی و فروش» یکی از جدیدترین کتاب‌های منتشر شده از سوی نشر رسا در حوزه بازاریابی و فروش است که در 5 فصل تألیف شده است. «کلیات رنگ»، «نگاهی به مفاهیم بازاریابی»، «روانشناسی رنگ‌ها»، «رنگ و بازاریابی» و «نمونه‌های کاربردی از بهره‌گیری رنگ‌ها» عناوین این 5 فصل است.
علاقمندان می‌توانند در بخش کتابنامه اثر یاد شده، اسامی و عناوین مجموعه منابعی را که در تدوین و تهیه مثال‌ها و برخی مطالب این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است، مطالعه کنند.