تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

برخی در دنیای کسب و کار از هر چیزی پول خلق می کنند.هرچند خلق ثروت، قابلیتی تحسین برانگیز است اما این بدان معنا نیست که این افراد فقط در خلق ثروت مهارت دارند؛ بلکه آنها به هر کاری در زمینه های مختلف که مشغول شوند، باز هم موفقیت درخشانی خواهند داشت. برای ایشان، کار امری است لذت بخش.آنها این نوع نگاه به کار را در میان دیگران نیز می گسترانند. من اینگونه افراد را " ببر" می نامم. ببرها حیواناتی پرهیبت، کارا و شعف انگیزند و این افراد نیز چنین خصلت هایی دارند. تعدادشان زیاد نیست اما در جمع به راحتی قابل تشخیص اند.
مطلب ارائه شده در بالا از کتاب "رازهای موفقیت رهبران کسب و کار دنیا: قدم زدن با ببرها" نوشته فرانک فرنس انتخاب شده است. 
این کتاب ده فصلی توسط انتشارات " رسا" به چاپ رسیده است و " جواد مختاری" و " علیرضا عطاپور فرد" آن را ترجمه کرده اند که چاپ اول آن در سال 1392 منتشر شده است.
مطالب ارائه شده در فصول دهگانه این کتاب به شرح زیر است:
فصل اول: داستان من، فصل دوم: عاشقان رویا، فصل سوم کوشا و هدفمند، فصل چهارم: منابع انسانی، فصل پنجم: عادات خوب، فصل ششم: خلاقانه فکر و هوشمندانه کار کنید، فصل هفتم:عملکرد متوازن، فصل هشتم: کسب و کارتان را آغاز کنید، فصل نهم:پشتیبانی فنی، فصل دهم: باور، تغییر و تمرکز.
نویسنده کتاب یکی از مشهورترین سخنرانان انگیزشی و آموزگاران دنیاست که در بیش از 48 کشور به آموزش مدیران، بازاریاب ها، فروشندگان و سایر کارکنان شرکت های مختلف پرداخته است. او در این کتاب درس های ارزشمندی را که طی ده ها سال کار با رهبران شرکت های مختلف آموخته است در اختیار همگان قرار می دهد؛ درس هایی غنی برای موفقیت در کار و زندگی.