تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

هدف هر کسب و کار کمک به رفع نیازها و حل مشکلات و مسائل مردم و هر چه بیشتر خشنود کردن آنان است. مترجم کتاب «بازاریابی از صفر تا صد» معتقد است، دان سکستون نویسنده این کتاب، آن را برای آشنا کردن مخاطب با روش‌های رسیدن به این هدف نوشته است.
سکستون نگارش کتاب یاد شده را به سفارش دانشگاه ترامپ آغاز کرد تا همه کسانی که در کسب و کار –اعم از کوچک و بزرگ- دستی دارند، اما فرصت آن را نیافته‌اند که مباحث بازاریابی را در دانشگاه تحصیل کنند، فرصت بهره‌گیری از فوت و فن بازاریابی را داشته باشند.
دونالد جی.ترامپ، در پیشگفتار این کتاب توصیه می‌کند: "اگر از وضعیت موجود کاری خود راضی نیستید، این کتاب را بخوانید."
از نظر سینا قربانلو، مترجم کتاب «بازاریابی از صفر تا صد»، این کتاب مرجعی است برای کسانی‌که فرصت تحصیلات دانشگاهی رشته بازاریابی و تجاری را ندارند؛ اما چنین رویکردی به این معنی نیست که مطالب آن برای کسانی که تحصیلات مرتبط با MBA و بازاریابی و تجارت دارند، داندان‌گیر نیست و به کارشان نمی‌آید! برعکس؛ مترجم معتقد است تمام آنچه در خصوص بازاریابی در کتاب‌های قطور و متعدد و پیچیده دانشگاهی وجود دارد، آنچنان ساده، رسا و موجز در کتاب گردآوری شده که برای آن‌دسته از فارغ‌التحصیلانی که بلافاصله در نهاد، شرکت یا سازمانی مشغول به کار می‌شوند، قابل استفاده است.
کتاب «بازاریابی از صفر تا صد» را نشر مبلغان با آغاز سال 1392، در 348 صفحه منتشر کرده است. ناشر کتاب «بازاریابی از صفر تا صد» این‌گونه آن را توصیف می‌کند:"زبان کتاب، ضمن بازگویی دقایق علمی این رشته، سادگی و روانی خوبی دارد.
این کتاب 5 بخش دارد  و هر بخش فصولی. بخش اول شامل 11 فصل است،  با محوریت چگونگی تدوین یک راهبرد بازاریابی نیرومند، بخش دوم 4 فصل دارد که تأکید مطالب این فصول بر بهسازی راهبر بازاریابی است، بخش سوم اجرای راهبرد را در 10 فصل تشریح می‌کند، بخش چهارم به درک اعداد و ارقام در 3 فصل می‌پردازد و در بخش آخر نیز نویسنده در یک فصل، راه‌های حصول اطمینان از موفقیت راهبرد بازاریابی را توصیف می‌کند.