تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

تبلیغات بازرگانی | معرفی منابع تبلیغات

با پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی در جامعه بشری، ارتباطات نیز به عنوان یکی از پایه‌های اساسی شکل‌گیری این مناسبات، در قالب‌های نو و تازه صورت واقع پیدا کرده‌است. مهارت‌های ارتباطی در فرایندی سازمان‌یافته سمت و سوی ارتباطات جدید جوامع مختلف را شکل می‌دهند و به رغم گوناگونی در نوع و کیفیت خود، اشتراکات فراوانی را در ذات خود به محیط‌های اجتماعی بشر تزریق می‌کنند.
در این میان بازاریابی رایانه‌ای  بیانگر روشی جدید از چگونگی نفوذ در عرصه ارتباطات اجتماعی است که از الگو‌های خاص تجاری و اقتصادی خود پیروی می‌کند.
کتاب « مهارت‌های ارتباط مؤثر و بازاریابی رایانه‌ای» نوشته شون مک‌فیت توسط محمد سلطانی‌فر،‌ شهناز هاشمی و ناصر اسدی ترجمه‌ شده است. نویسنده در این کتاب با زبانی شیوا و سلیس، چگونگی دستیابی به بازاریابی حرفه‌ای را در فضا و محیط‌های مجازی تشریح کرده است.
در برگردان این کتاب که از سوی انتشارات «سیمای شرق» در بهار سال 1392 منتشر شده است، مترجمان تلاش‌کرده‌اند به متن اصلی وفادار بمانند و با رعایت امانت، یافته‌ها و نظرات نویسنده اصلی را به خواننده منتقل کنند.
مفاهیم این کتاب شامل دو بخش می‌شود. بخش نخست که 6 فصل دارد مربوط به مهارت‌های لازم برای برقراری یک ارتباط مؤثر و سودمند است و بخش دوم بدون فصل‌بندی به موضوع گسترش مهارت‌های نوشتاری در فضای اینترنت در قالب مقاله و راه‌کار در این زمینه اختصاص دارد.
«مهارت‎های ارتباط مؤثر»، «دیدگاه‌های ارتباطی»،‌ «عناصر ارتباطات»،‌ «شیوه‌های ارتباط»،‌ «مهارت‌های پایه شنیدن» و‌ «ارتباط مؤثر نوشتاری» عناوین فصول 6گانه بخش اول این کتاب است؛ «بهره‌گیری از نرم‌افزار بازاریابی رایانامه‌ای»،‌ «ایجاد فهرست‌های کمّی رایانه‌ای»،‌ «ایجاد فهرست‌های رایانامه بر اساس وی‍ژگی‌ها»،‌ «چگونه یک رایانامه هنرمندانه بسازیم» و «ارزیابی و پیگیری راهبرد بازاریابی رایانامه‌ای» نیز موضوعاتی هستند که در بخش دوم این کتاب به آن‌ها پرداخته می‌شود.