فهرست پایان‌نامه‌های دانشجویی

عنوان استاد راهنما پژوهشگر محل نگهداری تاریخ
تحقیق پیرامون بررسی نقش عوامل تبلیغات در بازار و صنعت داروسازی ایران ستاری- حسن شامبیانی- محمود شهید بهشتی 1349
تحقیق پیرامون فعالیت های موسسات تبلیغات بازرگانی در ایران زارعی- پرویز محمدی-اسماعیل دانشگاه تهران 1351
عکاسی تبلیغاتی صنعتی معالج- محمود مربدی- محمدسعید دانشگاه تهران 1369
تحقیق پیرامون بررسی مسایل و مشکلات بازاریابی خارجی صنعت اتوبوس سازی ایران حقیقی- محمد خاچکیان- آناهیتا دانشگاه تهران 1369
جایگاه تفکر تبلیغاتی در گرافیک ایران شباهنگی- جلال غلامی- اکرم دانشگاه تهران 1371
تبلیغات، مستندهای تبلیغاتی فدوی- محمد حسین فضل وزیری- شیده دانشگاه تهران 1371
تبلیغات در محیط و طراحی قابل و تبلیغاتی برای یکی از معابر حاجتی مدارایی- سردار درو- آرمند دانشگاه تهران 1372
استفاده از تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در ورودی شهرها بحرینی- حسین مرکزی- بنفشه دانشگاه تهران 1372
بازاریابی تجاری و تبلیغات جناب- بیژن پرینال پور- ناهید/مختاربند- میترا دانشگاه تهران 1372
بررسی توانایی های تخصصی و ارتباطی شرکت های تبلیغاتی در ایران پس از انقلاب فرهنگی- علی اکبر ادراکی- بهروز دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1372-1373
پانل های اطلاعاتی، تبلیغات ایستگاه راه آهن کارکیا- فرزانه ساکبی احمد دانشگاه تهران 1373
پروژه نظری، رموز عکاسی استدیو – پروژه عملی، فرم و رنگ در پس زمینه های تبلیغاتی جوادیان- امیرعلی عزالدین زنجانی- آذین دانشگاه تهران 1374
سیر تحول تبلیغاتی بازرگانی در مطبوعات ایران از سال 1372-1229 محسنیان راد- مهدی رفعتی- مهری علامه طباطبایی 1374
بررسی آگهی های تبلیغاتی در روزنامه کیهان در دهه 1371-1362 ساروخانی- باقر حیدری- عصمت دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1374
نقش بازاریابی بین المللی در حفظ و توسعه بازارهای خارجی محصولات دریایی ایران حقیقی- محمد بهرامی گودرزی- عباس دانشگاه تهران 1374
بررسی تاثیر عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی صنایع کوچک ایران حقیقی- محمد میری- عبدالرضا دانشگاه تهران 1374
بررسی مشکلات بازاریابی مرکبات در بازارهای خارجی فیضی- کاوه رشایی زال- جواد دانشگاه امام صادق 1374
بررسی محتوای مجلات تخصصی تبلیغی جهانگردی با تکیه بر عملکرد آنها در انعکاس اهداف جهانگردی برنامه های اول و دوم توسعه جمهوری اسالی ایران معتمدنژاد- کاظم پوروکیل- رویا علامه طباطبایی 1375
بررسی ارتباط میان روهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای فیضی- کاوه دامغانیان- حسین دانشگاه امام صادق 1375
عوامل موثر در بازاریابی اقلام منتخب صادراتی خشکبار فیضی- کاوه فتح آبادی- محمدرضا دانشگاه امام صادق 1375
بررسی و ضعیت تبلیغات تجاری در سیمای جمهوری اسلامی ایران (بعد از انقلاب اسلامی) ابوترابیان- حسین سروری- مریم دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1375-1376
بررسی اثرات اجرای برنامه تبلیغاتی بازرگانی بانک ملی ایران بر جذب مشتری ونوس- داور عابدینی- علی اکبر دانشگاه تهران 1376
بیل بوردهای تبلیغاتی فدوی- محمدحسین کرنوکر- خسرو دانشگاه تهران 1376
نقش ارتباطات بصری در تبلیغات فدوی- محمد حسین امامی- عباسعلی دانشگاه تهران 1376
شناخت عوامل موثر بر در آمد آگهی های روزنامه کیهان ابراهیمی- عبدالمجید نیک کار- علی دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1376
بررسی تطبیقی شیوه های بازاریابی صادرات گل های تزیینی ایران با هلند مشبکی- اصغر رجبی اسلامی- مرتضی دانشگاه امام صادق 1376
بررسی جاذبه های تصویری تبلیغاتی سیمای جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر مخاطبین شهر تهران دادگران- سید محمد ملکی- علی دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1376-1377
جستاری پیرامون تبلیغات بازرگانی و نقش آن در مطبوعات ایران – کیهان 1359-1367 ابوترابیان- حسین فلاح شریف- ناصر دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1376
بررسی تاثیر تبلیغات بازرگانی تلویزیون بر نوجوانان دادگران- سیدمحمد کاوس کلاشی- لیدا دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1376-1377
بررسی موانع جذب تبلیغات تلویزیونی شرکت های تولیدی مستقر در تهران توسط شرکت های تبلیغاتی ونوس- داور ابویی اردکان- محمد دانشگاه تهران 1377
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری در رشد و فروش بیمه های زندگی در ایران صالحی- جانعلی محمود گودرزی- حجت الله دانشگاه تهران 1377
مبتداسازی در تبلیغات بازرگانی نوشتاری فارسی افخمی- علی خوش نویس مرادی- نغمه دانشگاه تهران 1377
بررسی اثربخشی تبلیغات شرکت صنعتی بوتان (سهامی عام) فرهنگی ایوجی- فرزانه دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی 1377
شیوه های تبلیغ گروه های سیاسی مخالف دولت در تاریخ معاصر ایران تکمیل همایون- ناصر روشن کیان- میترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی 1377
بررسی علل مرتبط با موفقیت فیلم های ایران در سال 1377 از نقطه نظر مدیریت بازاریابی ونوس- داور بزرگی- شهرام دانشگاه تهران 1377
نقش آمیخته تبلیغات و بازاریابی در افزایش فروش بیمه اتومبیل در ایران 1370-1375 حنیفی- محمد باباپور- اصغر دانشگاه تهران 1378
بررسی تحول در تبلیغ و ترغیب سیاسی در انتخابات مجلس شواری اسلامی دوره اول و ششم 1375-1378 - جوادی نوبندگانی- محمدجعف دانشگاه علامه طباطبایی 1378
ترفندهای تبلیغاتی تجاری و چگونگی اثربخشی بر روی مخاطبان - نفیسی لطفی- الوالفضل دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1378-1379
بررسی سازواره تبلیغات انتخاباتی در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای آگهی های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم 27-21 بهمن 1378 علوی- پرویز ناصرزاده- هانا دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1378-1379
بررسی تطبیقی تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجله کیهان بچه ها و بعد از انقلا اسلامی ایران در سال های 1338-1348-1358-1368-1378 محمدطاهری- محمدرضا الله یاری کوکلانی- الهام دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1378-1379
بررسی عوامل موثر بر فروش فیلم های سینمای تولید سینمای ایران اسماعیل پور- حسن نیک زاد- آرش دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1378-1379
بررسی مشکلات مبلمان شهری تهران (پانل های تبلیغاتی) حاجتی مدارایی- سردار رستمی کیوی- موحد دانشگاه تهران 1379
رساله نظری: بررسی مقالات هنری مجله تماشا- سروش / رساله علمی: تبلیغات شهری چابهار یمانی- مرتضی حصاری- غلامحسین دانشگاه تهران 1379
پایان نامه نظری: نقش طراحی صنعتی در تبلیغات و رسانه های تبلیغی- عملی: طراحی تابلوهای تبلیغاتی برای منطقه 7 شهری تهران صمدی- افشین حالتی- مسعود دانشگاه تهران 1379
بررسی امکان به کارگیری شبکه اینترنت در فعالیت های تبلیغاتی بازرگانی در ایران داور- ونوس کیانی- افشین دانشگاه تهران 1379
سنجش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت بر واکنش روانی و رفتاری مصرف کنندگان خدمات بانک ها و ارایه راهکارهای بهینه داور- ونوس شمشیری ابرندآبادی- حمیدرضا دانشگاه تهران 1379
روابط عمومی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بزرگمهر- ناصر بهشتی- فریبا دانشگاه جامع علمی کاربردی 1379
طرح پیشنهادی برای تبلیغات «دانشگاه جامع علمی- کاربردی» دکتر فرهادی عبدالهی- مرضیه عسگری- فیروزه/ تقی خوانی- فیروزه/ صراف زاده- اسدلله دانشگاه جامع علمی کاربردی 1379
بررسی آگهی های تبلیغاتی شبکه اول سیما از لحاظ کمی در سال 1379 - فکر آزاد رزاقی- مریم دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1379
بررسی موانع بازاریابی خارجی برای شرکت های هواپیمایی خصوصی در ایران حقیقی- محمد حاتمی مصلح آبادی- سعید دانشگاه تهران 1379
ی نقش سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و فروش بر افزایش فروش شرکت های منتخب مانیان- امیر شافی- رضا دانشگاه تهران 1379
بررسی تاثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار مصرف کنندگان از صنایع بهداشتی ایران خورشیدی- غلامحسین اسدی- کاظم دانشگاه تهران 1379
نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادراتی خرماقره چه صنعت - کار- محمدرضا دانشگاه تهران 1379
بررسی نقش عوامل موثر بازاریابی در صادرات صنایع ماشین سازی حسینی- محمود حسین زاده شهری- معصومه دانشگاه تهران 1379
بررسی عوامل موثر در بازاریابی بانک ها و نقش آنها در افزایش سهم بازار بانک ملی ایران رحیمی نیک- اعظم حاتمی – رضا دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1379
نقش پیام های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایارن بر رفتار خرید مصرف کننده در گروه شوینده ها روستا- احمد شریعت مهدوی- علی دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1379-1380
آثار اقتصادی تبلیغات بر حساسیت قیمتی تقاضا، تخصیص منابع و ورود و خروج بنگاه ها - عابدینی- جواد دانشگاه تهران 1380
شیوه های تبلیغی امام خمینی(ره) در دوره های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معتمد نژآد- کاظم مروی- الوالفضل دانشگاه علامه طباطبایی 1380
بررسی تطبیقی آگهی های بازرگانی کانال های فوکس آلمان M.B.C عربستان و کانال اول تلویزیون ایران نقیب السادات- رضا پایی- مریم دانشگاه آزاد تهارن مرکزی 1380-1381
شیوه های پاسخگویی به نیازهای مخاطبان از سریق تبلیغات بازرگانی سیما (ملاک ها و معیارهای یک تبلیغ قابل پذیرش از نگاه مخاطب) نقیب السادات- رضا سالمی- فاطمه دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1380-1381
تاثیر تبلیغات بازرگانی تلویزیون در ترویج مصرف گرایی مواد غذایی (ماکارونی در پنج منطق شهری شهر تهران) عقیلی- سیدوحید روزبهایی-محمود دانشگاه آزاد تهران مرکزی 1380-1381
شیوه های تبلیغات بازرگانی تلویزیونی، بررسی تطبیقی پیام های بازرگانی در تلویزیون ایران- ایتالیا- لبنان محسنیان راد- مهدی پاکروان-مولود دانشگاه علامه طباطبایی -
نقش پوستر در تبلیغات ممیز- مرتضی عارفی- هادی دانشگاه تهران -
تبلیغات تجاری و بازتاب های فرهنگی آن رضویان- محمدتقی دوستی- اکرم دانشگاه آزاد تهران مرکزی -
گرایش جدید سیما به تبلیغات بازرگانی و میزان تاثیرگذاری سلطانی فر- سعادت تقرودی- انسیه دانشگاه آزاد تهران مرکزی -
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری تلویزیون بر افکار عمومی دادگران – سیدمحمد خیرخواه- حمیدرضا دانشگاه آزاد تهران مرکزی -
تاثیر تبلیغات در افزایش فروش فروشگاه های زنجیره ای شهروند - ابوترابیان شاهپوری- آناهیتا دانشگاه آزاد تهران مرکزی -
بررسی سیر تاریخی تبلیغات تجاری در تلویزیون ایرن از ابتدا تا کنون - نفیسی غلامی لمراسکی- محمد دانشگاه آزاد تهران مرکزی -
تاثیر تبلیغات شهری بر روی جوانان تهران - نفیسی وارسته- بابک دانشگاه آزاد تهران مرکزی -
بررسی عوامل مرتبط با سیاست های بازاریابی شرکت هواپیمایی در حوزه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی میرزایی اهرنجاتی منصوریات- حسین دانشگاه تهران -
بررسی تطبیقی نظرات روحانیون، مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکت های خصوصی در رابطه با اخلاقیات و سیاست عمومی بازاریابی ونوس – داور خانی جزنی- جمال دانشگاه تهران -
بررسی مدیریت بازاریابی در جهت توسعه صادرات نفتی کشور رحیمی- موقر صفهوی – محمدرضا دانشگاه تهران -
  صفحه 0 از 0 | [0]  >> >>|