دیدار اعضای انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران با معاون امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی

عکس: محمد عباد الله
گزارش تصویری از دیدار اعضای انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران با معاون امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۹
بازگشت
6334391.jpg
2 (1).jpg
2 (2).jpg
2 (3).jpg
2 (4).jpg
2 (5).jpg
[1]  2  3  4  > صفحه 1 از 4 >>