دیدار اعضای انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران با معاون امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی

عکس: محمد عباد الله
گزارش تصویری از دیدار اعضای انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران با معاون امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۹
بازگشت
2 (12).jpg
2 (13).jpg
2 (14).jpg
2 (15).jpg
2 (17).jpg
2 (18).jpg
<< < 1  2  [3]  4  صفحه 3 از 4 >>