تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

بازدید معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی از اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی:

معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی روز چهارشنبه  20 دی ماه به همراه تیمی از اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی بازدید کرد. 
چهارشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۶