فهرست جامع منابع با موضوع تبلیغات (کتاب، مطبوعات، سایت‌ها و ...)

مقدمه
خلق هر اثر نیازمند درکی عمیق است از آن چه پیش تر رخ نموده، آن چه رخداد می نامیم. زایش خاستگاهی را در گذشته می طلبد و هیچ دریافت علمی در خلا صورت نمی گیرد و در هر بررسی باید به ادبیات پژوهشی موضوع توجه نمود. آن چه در پی می آید مجوعه‌ای است از دستاوردهای جهان تبلیغات که در هفت بخش پیش رویتان قرار می گیرد:

یکم :
کتاب جامع در نظر دارد که در هر جلد کتاب های تخصصی مربوط به روابط عمومی را معرفی کند. در این جلد کتاب های مربوط به موضوع تبلیغات را معرفی می کند تا پژوهندگان و علاقمندان از انتشار آن مطلع شوند. این کتاب‌ها - که اولین اش در سال 1348 به چاپ رسیده و استخراج ما تا سال 1381 را شامل می شود - فقط به 46 اثر رسیده است.

دوم :
کتاب های جامع فهرست گزیده مقالات مربوط به تبلیغات را که از سال 1377 تا 1381 در مطبوعات کشور چاپ شده است با تفکیک مقالات تئوریک و کاربردی در یک مجموعه جمع آوری کرده است.

سوم :
آگاهی از نوع و موضوعات تحقیقات و مطالعات دانشگاهی در زمینه های تخصصی به طور قطع برای دانش پژوهان و محققان این رشته ها یک ضرورت حتمی است. فهرست عناوین پایان نامه هایی با موضوع تبلیغات بخش سوم اطلاع رسانی را شامل می شود.

چهارم :
جدیدترین کتاب های تبلیغاتی در اینترنت و معرفی انجمن های بین المللی تبلیغاتی و بازاریابی، بخش های نهایی اطلاع رسانی کتاب را شامل می شود.
دیگر آن که از تمامی نویسندگان، دانش پژوهان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با روابط عمومی در خواست می کنیم که یک نسخه از پایان نامه یا کتاب منتشر شده شان را به منظور معرفی به ستاد انتشار کتاب های تخصصی ارسال نمایند.

  صفحه 1 از 1 | [1]