دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   007   غیر بیگانه   ----- 749   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
2   021   غیر بیگانه   ----- 4509   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴   استفاده از عدد 021 بلامانع است  
3   1+6   غیر بیگانه   ----- 4404   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
4   10   غیر بیگانه   ----- 49   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
5   13   غیر بیگانه   ----- 48   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
6   17 (13/11/93)   غیر بیگانه   -----      
7   1860   غیر بیگانه   ----- 2795   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
8   200   غیر بیگانه   ----- 2797   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
9   2000(18/1/94)   غیر بیگانه   -----      
10   212   غیر بیگانه   ----- 3852   ۲۷ دى ۱۳۹۴   استفاده از عدد 212 بلامانع است  
11   24   غیر بیگانه   ----- 4403   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
12   315   غیر بیگانه   ----- 2256   ۲۵ مهر ۱۳۹۶   استفاده از عدد 315 بلامانع است  
13   4031   غیر بیگانه   ----- 4510   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴   استفاده از عدد 4031 بلامانع است  
14   56   غیر بیگانه   ----- 1602   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶    
15   66   غیر بیگانه   ----- 2044   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵    
16   67   غیر بیگانه   ----- 248   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
17   724   غیر بیگانه   ----- 3848   ۲۷ دى ۱۳۹۴   استفاده از عدد 724 بلامانع است  
18   915 (16/4/94 ) استفاده از عدد 915 بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
19   99 (18/9/93)   غیر بیگانه   -----      
20   999   غیر بیگانه   ----- 57   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
21   آب معدنی آمولو (23/6/92)   غیر بیگانه   -----      
22   آبتازپانیذ   غیر بیگانه   -----      
23   آبتوس (18/9/92)   غیر بیگانه   -----      
24   آبتین (27/8/93)   غیر بیگانه   -----      
25   آبتین آبتاب آبان   غیر بیگانه   ----- 418   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
26   آبدیس   غیر بیگانه   ----- 2025   ۱۰ مهر ۱۳۹۶    
27   آبرون (28/12/92)   غیر بیگانه   -----      
28   آبنوس   غیر بیگانه   -----      
29   آپاسای   غیر بیگانه   -----      
30   آپامه   غیر بیگانه   ----- 4099   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
31   آتار   غیر بیگانه   ----- 2045   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵   آتار واژه ای ترکی است و استفاده از آن در مناطق ترک نشین بلامانع است  
32   آتانا (13/6/91) ترکیبی از دو واژه ترکی آتابه معنی پدروآنابه معنی مادر استفاده درمناطق ترک نشین بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
33   آتای (23/6/92) استفاده از واژه ای آتای در مناطق ترک زبان بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
34   آتروپات   غیر بیگانه   ----- 2025   ۲۵ مهر ۱۳۹۷    
35   آتور (به معنی آتش )   غیر بیگانه   -----      
36   آتورپاتگان   غیر بیگانه   -----      
37   آتوسا   غیر بیگانه   -----      
38   آتون (30/10/91)   غیر بیگانه   -----      
39   آتی سان   غیر بیگانه   ----- 3989   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶    
40   آجدن فولاد (20/11/93) و صنعت فولاد آجدن   غیر بیگانه   -----      
41   آچار فرانسه   غیر بیگانه   ----- 2936   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
42   آچران سازه و پرونده سازه (4/3/94)   غیر بیگانه   -----      
43   آچمز   غیر بیگانه   ----- 1351   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷   استفاده از واژه آچمز برای باشگاه شطرنج بلامانع است  
44   آخشیجان آریا   غیر بیگانه   ----- 1787   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶   استفاده از ترکیب های آخشیجان آریا و آخشیجان پاسارگاد بلامانع است  
45   آداک   غیر بیگانه   -----      
46   آدرس   غیر بیگانه   نشانی 3574   ۰۹ بهمن ۱۳۹۵   معادل فارسی واژه آدرس نشانی است اما از آنجا که این واژه سالهاست که در زبان فارسی به کار می رود و رواج دارد به کار بردن آن بلامانع است  
47   آدلی   غیر بیگانه   ----- 958   ۲۵ خرداد ۱۳۹۵   آدلی واژه ای ترکی به معنی نامدار و مشهور است و استفاده از آن در مناطق ترک نشین بلامانع است  
48   آدیشه   غیر بیگانه   ----- 2601   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
49   آدینا   غیر بیگانه   ----- 54   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
50   آذران اسپرلوس غرب (7/7/93)   غیر بیگانه   -----      
51   آرا گیرا (15/5/93)   غیر بیگانه   -----      
52   آراپاد (18/4/91)   غیر بیگانه   -----      
53   آراد   غیر بیگانه   -----      
54   آرادین (23/6/92)   غیر بیگانه   -----      
55   آرارات   غیر بیگانه   -----      
56   آراز (28/12/92) واژه ای ترکی است و استفاده در مناطق ترک نشین بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
57   آراسپ (17/12/92)   غیر بیگانه   -----      
58   آراستک   غیر بیگانه   -----      
59   آرامان   غیر بیگانه   -----      
60   آراویرا (14/10/92)   غیر بیگانه   -----      
61   آرایا (19/5/94) واستفاده از ترکیب های آرایا مهرازگیتا و آرایا معماران گیتا بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
62   آرایشی بهداشتی گیاهی بلادر   غیر بیگانه   ----- 654   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های آرایشی بهداشتی گیاهی بلادر و آرایشی بهداشتی گیاهی به گستر بلادر بلامانع است  
63   آرتان (17/2/91)   غیر بیگانه   -----      
64   آرتیمان (17/5/91)   غیر بیگانه   -----      
65   آرچا   غیر بیگانه   ----- 2704   ۱۵ مهر ۱۳۹۴   آرچار واژه ترکمنی است به معنی سرو کوهی و استفاده از آن در مناطق ترکمن نشین بلامانع است  
66   آرچا (در مناطق ترکمن نشین بلامانع است)   غیر بیگانه   -----      
67   آرسس   غیر بیگانه   -----      
68   آرسس اسپرلوس   غیر بیگانه   ----- 1564   ۱۶ مرداد ۱۳۹۶    
69   آرش   غیر بیگانه   -----      
70   آرشام   غیر بیگانه   -----      
71   آرشیناز (16/4/94)   غیر بیگانه   -----      
72   آرمان سازه پارشید   غیر بیگانه   ----- 3906   ۰۳ بهمن ۱۳۹۴   استفاده از ترکیب های آباد سازان پارشید و اسکان سازان پارشید و آباد کاران پارس و پارشید سازه پارس بلامانع است  
73   آرمش (19/5/94)   غیر بیگانه   -----      
74   آرموس   غیر بیگانه   ----- 3849   ۱۷ بهمن ۱۳۹۶    
75   آرمون (9/12/93)   غیر بیگانه   -----      
76   آرمه   غیر بیگانه   ----- 3231   ۱۱ آذر ۱۳۹۶    
77   آرمیتا   غیر بیگانه   -----      
78   آرمیش (29/10/93) به معنی ابریشم واژه ای کردی است و استفاده در مناطق کردنشین بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
79   آرمیون   غیر بیگانه   -----      
80   آروان   غیر بیگانه   ----- 1626   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
81   آروانا   غیر بیگانه   ----- 1601   ۱۹ شهريور ۱۳۹۷   استفاده از واژه آروانا در مناطق ترک نشین بلامانع است .  
82   آرون (20/11/93)   غیر بیگانه   -----      
83   آرویچ   غیر بیگانه   ----- 2444   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
84   آروین (3/8/91) یا اَروین   غیر بیگانه   -----      
85   آریا بد   غیر بیگانه   -----      
86   آریاسب پیشرو   غیر بیگانه   ----- 3854   ۲۷ دى ۱۳۹۴   استفاده از ترکیب های آریاسب پیشرو و آریاسب پرتو ایرانیان بلامانع است  
87   آریاک   غیر بیگانه   -----      
88   آریانا (14/11/92)   غیر بیگانه   -----      
89   آریاوآ (12/6/93)   غیر بیگانه   -----      
90   آریتان اردبیل   غیر بیگانه   ----- 1712   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   آریتان واژه ای ترکی است و استفاده از ترکیبات آریتان اردبیل و آریتان سبلان اردبیل و آریتان نقش گستر در مناطق ترک نشین بلامانع است  
91   آرین جین   غیر بیگانه   -----      
92   آژند   غیر بیگانه   -----      
93   آژینه (8/12/91)   غیر بیگانه   -----      
94   آساتل (24/2/92) استفاده از واژه در این رشته و شغل بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
95   آساساز   غیر بیگانه   -----      
96   آسانا   غیر بیگانه   -----      
97   آستیاگ (18/4/91)   غیر بیگانه   -----      
98   آستین   غیر بیگانه   ----- 189   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷    
99   آسو   غیر بیگانه   ----- 3613   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
100   آسوریک   غیر بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>| >>
صفحه 1 از 15