تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   021   غیر بیگانه   ----- 4509   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴   استفاده از عدد 021 بلامانع است  
2   1+6   غیر بیگانه   ----- 4404   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
3   10   غیر بیگانه   ----- 49   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
4   13   غیر بیگانه   ----- 48   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
5   17 (13/11/93)   غیر بیگانه   -----      
6   1860   غیر بیگانه   ----- 2795   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
7   200   غیر بیگانه   ----- 2797   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
8   2000(18/1/94)   غیر بیگانه   -----      
9   212   غیر بیگانه   ----- 3852   ۲۷ دى ۱۳۹۴   استفاده از عدد 212 بلامانع است  
10   24   غیر بیگانه   ----- 4403   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
11   315   غیر بیگانه   ----- 2256   ۲۵ مهر ۱۳۹۶   استفاده از عدد 315 بلامانع است  
12   4031   غیر بیگانه   ----- 4510   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴   استفاده از عدد 4031 بلامانع است  
13   56   غیر بیگانه   ----- 1602   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶    
14   66   غیر بیگانه   ----- 2044   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵    
15   67   غیر بیگانه   ----- 248   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
16   724   غیر بیگانه   ----- 3848   ۲۷ دى ۱۳۹۴   استفاده از عدد 724 بلامانع است  
17   915 (16/4/94 ) استفاده از عدد 915 بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
18   99 (18/9/93)   غیر بیگانه   -----      
19   999   غیر بیگانه   ----- 57   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
20   آب معدنی آمولو (23/6/92)   غیر بیگانه   -----      
21   آبتازپانیذ   غیر بیگانه   -----      
22   آبتوس (18/9/92)   غیر بیگانه   -----      
23   آبتین (27/8/93)   غیر بیگانه   -----      
24   آبتین آبتاب آبان   غیر بیگانه   ----- 418   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
25   آبدیس   غیر بیگانه   ----- 2025   ۱۰ مهر ۱۳۹۶    
26   آبرون (28/12/92)   غیر بیگانه   -----      
27   آبنوس   غیر بیگانه   -----      
28   آپاسای   غیر بیگانه   -----      
29   آپامه   غیر بیگانه   ----- 4099   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
30   آتار   غیر بیگانه   ----- 2045   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵   آتار واژه ای ترکی است و استفاده از آن در مناطق ترک نشین بلامانع است  
31   آتانا (13/6/91) ترکیبی از دو واژه ترکی آتابه معنی پدروآنابه معنی مادر استفاده درمناطق ترک نشین بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
32   آتای (23/6/92) استفاده از واژه ای آتای در مناطق ترک زبان بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
33   آتور (به معنی آتش )   غیر بیگانه   -----      
34   آتورپاتگان   غیر بیگانه   -----      
35   آتوسا   غیر بیگانه   -----      
36   آتون (30/10/91)   غیر بیگانه   -----      
37   آجدن فولاد (20/11/93) و صنعت فولاد آجدن   غیر بیگانه   -----      
38   آچار فرانسه   غیر بیگانه   ----- 2936   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
39   آچران سازه و پرونده سازه (4/3/94)   غیر بیگانه   -----      
40   آخشیجان آریا   غیر بیگانه   ----- 1787   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶   استفاده از ترکیب های آخشیجان آریا و آخشیجان پاسارگاد بلامانع است  
41   آداک   غیر بیگانه   -----      
42   آدرس   غیر بیگانه   نشانی 3574   ۰۹ بهمن ۱۳۹۵   معادل فارسی واژه آدرس نشانی است اما از آنجا که این واژه سالهاست که در زبان فارسی به کار می رود و رواج دارد به کار بردن آن بلامانع است  
43   آدلی   غیر بیگانه   ----- 958   ۲۵ خرداد ۱۳۹۵   آدلی واژه ای ترکی به معنی نامدار و مشهور است و استفاده از آن در مناطق ترک نشین بلامانع است  
44   آدیشه   غیر بیگانه   ----- 2601   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
45   آدینا   غیر بیگانه   ----- 54   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
46   آذران اسپرلوس غرب (7/7/93)   غیر بیگانه   -----      
47   آرا گیرا (15/5/93)   غیر بیگانه   -----      
48   آراپاد (18/4/91)   غیر بیگانه   -----      
49   آراد   غیر بیگانه   -----      
50   آرادین (23/6/92)   غیر بیگانه   -----      
51   آرارات   غیر بیگانه   -----      
52   آراز (28/12/92) واژه ای ترکی است و استفاده در مناطق ترک نشین بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
53   آراسپ (17/12/92)   غیر بیگانه   -----      
54   آراستک   غیر بیگانه   -----      
55   آرامان   غیر بیگانه   -----      
56   آراویرا (14/10/92)   غیر بیگانه   -----      
57   آرایا (19/5/94) واستفاده از ترکیب های آرایا مهرازگیتا و آرایا معماران گیتا بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
58   آرایشی بهداشتی گیاهی بلادر   غیر بیگانه   ----- 654   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های آرایشی بهداشتی گیاهی بلادر و آرایشی بهداشتی گیاهی به گستر بلادر بلامانع است  
59   آرتان (17/2/91)   غیر بیگانه   -----      
60   آرتیمان (17/5/91)   غیر بیگانه   -----      
61   آرچا   غیر بیگانه   ----- 2704   ۱۵ مهر ۱۳۹۴   آرچار واژه ترکمنی است به معنی سرو کوهی و استفاده از آن در مناطق ترکمن نشین بلامانع است  
62   آرچا (در مناطق ترکمن نشین بلامانع است)   غیر بیگانه   -----      
63   آرسس   غیر بیگانه   -----      
64   آرسس اسپرلوس   غیر بیگانه   ----- 1564   ۱۶ مرداد ۱۳۹۶    
65   آرش   غیر بیگانه   -----      
66   آرشام   غیر بیگانه   -----      
67   آرشیناز (16/4/94)   غیر بیگانه   -----      
68   آرمان سازه پارشید   غیر بیگانه   ----- 3906   ۰۳ بهمن ۱۳۹۴   استفاده از ترکیب های آباد سازان پارشید و اسکان سازان پارشید و آباد کاران پارس و پارشید سازه پارس بلامانع است  
69   آرمش (19/5/94)   غیر بیگانه   -----      
70   آرمون (9/12/93)   غیر بیگانه   -----      
71   آرمه   غیر بیگانه   ----- 3231   ۱۱ آذر ۱۳۹۶    
72   آرمیتا   غیر بیگانه   -----      
73   آرمیش (29/10/93) به معنی ابریشم واژه ای کردی است و استفاده در مناطق کردنشین بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
74   آرمیون   غیر بیگانه   -----      
75   آرون (20/11/93)   غیر بیگانه   -----      
76   آرویچ   غیر بیگانه   ----- 2444   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
77   آروین (3/8/91) یا اَروین   غیر بیگانه   -----      
78   آریا بد   غیر بیگانه   -----      
79   آریاسب پیشرو   غیر بیگانه   ----- 3854   ۲۷ دى ۱۳۹۴   استفاده از ترکیب های آریاسب پیشرو و آریاسب پرتو ایرانیان بلامانع است  
80   آریاک   غیر بیگانه   -----      
81   آریانا (14/11/92)   غیر بیگانه   -----      
82   آریاوآ (12/6/93)   غیر بیگانه   -----      
83   آریتان اردبیل   غیر بیگانه   ----- 1712   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   آریتان واژه ای ترکی است و استفاده از ترکیبات آریتان اردبیل و آریتان سبلان اردبیل و آریتان نقش گستر در مناطق ترک نشین بلامانع است  
84   آرین جین   غیر بیگانه   -----      
85   آژند   غیر بیگانه   -----      
86   آژینه (8/12/91)   غیر بیگانه   -----      
87   آساتل (24/2/92) استفاده از واژه در این رشته و شغل بلامانع است   غیر بیگانه   -----      
88   آساساز   غیر بیگانه   -----      
89   آسانا   غیر بیگانه   -----      
90   آستیاگ (18/4/91)   غیر بیگانه   -----      
91   آسو   غیر بیگانه   ----- 3613   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
92   آسوریک   غیر بیگانه   -----      
93   آسوریک   غیر بیگانه   -----      
94   آغاجور   غیر بیگانه   ----- 1719   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   آغاجور به معنی چوبکار در مناطق ترک نشین بلامانع است ولی از آنجا که متقاضی برازمان را هم پیشنهاد کرده است می تواندند از برازمان استفاده کنند  
95   آفرت   غیر بیگانه   ----- 3173   ۳۰ آبان ۱۳۹۶   استفاده از واژه آفرت در مناطق کردنشین بلامانع است  
96   آفرنگ   غیر بیگانه   ----- 330   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵    
97   آفروشه   غیر بیگانه   -----      
98   آفریقا   غیر بیگانه   ----- 1936   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
99   آقای برگر (15/7/93)   غیر بیگانه   -----      
100   آقای گرد   غیر بیگانه   ----- 2051   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>| >>
صفحه 1 از 14