تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   85   بیگانه   ----- 488   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   فرهنگستان استفاده از عدد 85 را تایید نمی کند  
2   آ انس آباد ابتکار   بیگانه   ----- 2587   ۰۸ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های آ انس آباد ابتکار و آ انس آبا ابتکار و آ انس آبا آبشار فارسی نیست  
3   آ تا یا ایرانیان   بیگانه   ----- 728   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
4   آآر آبپا آب بن (20/4/94) و آآرآبپا آباء و آآرآانس آبپا و آآرخیس آباد آب فارسی نیست   بیگانه   -----      
5   آبادان پانل   بیگانه   -----      
6   آبادیس (28/2/94)   بیگانه   -----      
7   آباریس   بیگانه   -----      
8   آباریس آوا (ترکیب آباریس آوا فارسی نیست)   بیگانه   -----      
9   آبس (28/12/92)   بیگانه   -----      
10   آبیژ   بیگانه   ----- 252   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
11   آپادا (31/3/91)   بیگانه   -----      
12   آپاراتوس   بیگانه   دستگاه 3981   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵   آپاراتوس فارسی نیست در برابر آن واژه دستگاه به تصویب رسیده است  
13   آپام   بیگانه   -----      
14   آپاما   بیگانه   -----      
15   آپانیک   بیگانه   ----- 1514   ۲۶ تير ۱۳۹۵    
16   آپتوس (21/10/92)   بیگانه   -----      
17   آپرویژ (9/10/93)   بیگانه   -----      
18   آپنینا (24/2/92)   بیگانه   -----      
19   آپولون   بیگانه   -----      
20   آپونا   بیگانه   ----- 3851   ۲۷ دى ۱۳۹۴    
21   آپیس   بیگانه   -----      
22   آتالند (31/2/93)   بیگانه   -----      
23   آتایار   بیگانه   -----      
24   آترا   بیگانه   -----      
25   آترو (16/12/91)   بیگانه   -----      
26   آتروان (1/9/93)   بیگانه   -----      
27   آترون (28/12/92)   بیگانه   -----      
28   آتریا (27/11/92)   بیگانه   -----      
29   آتریسا   بیگانه   -----      
30   آترین (13/6/91)   بیگانه   -----      
31   آترینا   بیگانه   -----      
32   آتسز   بیگانه   -----      
33   آتلانتیک   بیگانه   -----      
34   آتنا   بیگانه   -----      
35   آتورینا (14/2/92)   بیگانه   -----      
36   آتی تی (14/6/94)   بیگانه   -----      
37   آتی ماس (4/3/94)   بیگانه   -----      
38   آتیس   بیگانه   -----      
39   آتیک   بیگانه   -----      
40   آتیلا   بیگانه   -----      
41   آتیلار   بیگانه   -----      
42   آتین   بیگانه   -----      
43   آتیه اطمینان الی   بیگانه   ----- 3370   ۱۹ دى ۱۳۹۵   ترکیب های آتیه اطمینان الی و آتیه تجارت الی و آتیه تمدن الی بی معنی است  
44   آثویه   بیگانه   ----- 4609   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
45   آچیلان دُر   بیگانه   -----      
46   آختامار   بیگانه   -----      
47   آدامدن پیشرو (16/12/93)   بیگانه   -----      
48   آدان   بیگانه   -----      
49   آدر (13/2/93)   بیگانه   -----      
50   آدر یانیک (31/2/93)   بیگانه   -----      
51   آدرایل   بیگانه   -----      
52   آدریا (8/12/91)   بیگانه   -----      
53   آدرینا   بیگانه   -----      
54   آدسای (2/2/94)   بیگانه   -----      
55   آدلیا گشت (20/11/93)   بیگانه   -----      
56   آدم میران تصویر (28/2/92)   بیگانه   -----      
57   آدنا   بیگانه   ----- 3806   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵    
58   آدنیس مد   بیگانه   -----      
59   آدورا (23/6/92)   بیگانه   -----      
60   آدونیس -ریشه یونانی   بیگانه   -----      
61   آدیش   بیگانه   -----      
62   آدیل ایشیک -نام تولیدی پوشاک درترکیه در صورت نمایندگی در ایران بلامانع است   بیگانه   -----      
63   آدیو بتن   بیگانه   ----- 1508   ۲۶ تير ۱۳۹۵   ترکیب های آدیو بتن و هنزا بتن و تالوار بتن فارسی نیست  
64   آذر اروم اود سان   بیگانه   ----- 2940   ۱۳ آذر ۱۳۹۵   متقاضی در صورت تمایل می تواند صرفا از آذر اروم استفاده کند  
65   آذر بیو تارلا (9/10/93) و اروم بیو تارلا و بیو تارلا و بیو تارلا اروم فارسی نیست   بیگانه   -----      
66   آذراکوتک   بیگانه   -----      
67   آذک   بیگانه   -----      
68   آذین تک رای ور   بیگانه   ----- 43   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
69   آر پی (18/9/92)   بیگانه   -----      
70   آرابسک (25/3/94)   بیگانه   -----      
71   آراپات (10/7/91)   بیگانه   -----      
72   آراتا (11/4/91)   بیگانه   -----      
73   آرادنت   بیگانه   ----- 3783   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
74   آراس (17/2/91)   بیگانه   -----      
75   آراکس (17/6/93)   بیگانه   -----      
76   آرالیا (3/8/91)   بیگانه   -----      
77   آرامو   بیگانه   -----      
78   آراموند (31/2/93) و ترکیب گروه صنعتی آراموند و پیشگامان صنعت آراموند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
79   آرامیس   بیگانه   -----      
80   آرباکس (15/5/93)   بیگانه   -----      
81   آرپاک (10/3/94)   بیگانه   -----      
82   آرپاکس   بیگانه   -----      
83   آرپان (15/5/93)   بیگانه   -----      
84   آرت (16/4/94)   بیگانه   -----      
85   آرت سازه ارم   بیگانه   ----- 3161   ۲۷ آبان ۱۳۹۴   ترکیب آرت سازه ارم فارسی نیست  
86   آرتا (10/7/91)   بیگانه   -----      
87   آرتا آرت   بیگانه   -----      
88   آرتا اینت (12/6/93)   بیگانه   -----      
89   آرتا ویژن دکاموند (24/2/92)   بیگانه   -----      
90   آرتاپات (15/7/92)   بیگانه   -----      
91   آرتاش   بیگانه   -----      
92   آرتاکو آنا   بیگانه   -----      
93   آرتام   بیگانه   ----- 2390   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
94   آرتمن   بیگانه   -----      
95   آرتمن   بیگانه   -----      
96   آرتمن   بیگانه   -----      
97   آرتمیا (10/3/94) و ترکیب آذر آرتمیا صنعت چی چست فارسی نیست   بیگانه   -----      
98   آرتمیث (31/3/91)   بیگانه   -----      
99   آرتنوس   بیگانه   ----- 253   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
100   آرتون تات (19/1/93)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>| >>
صفحه 1 از 31