دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   85   بیگانه   ----- 488   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   فرهنگستان استفاده از عدد 85 را تایید نمی کند  
2   آ انس آباد ابتکار   بیگانه   ----- 2587   ۰۸ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های آ انس آباد ابتکار و آ انس آبا ابتکار و آ انس آبا آبشار فارسی نیست  
3   آ تا یا ایرانیان   بیگانه   ----- 728   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
4   آآر آبپا آب بن (20/4/94) و آآرآبپا آباء و آآرآانس آبپا و آآرخیس آباد آب فارسی نیست   بیگانه   -----      
5   آبادان پانل   بیگانه   -----      
6   آبادیس (28/2/94)   بیگانه   -----      
7   آباریس   بیگانه   -----      
8   آباریس آوا (ترکیب آباریس آوا فارسی نیست)   بیگانه   -----      
9   آبس (28/12/92)   بیگانه   -----      
10   آبن   بیگانه   ----- 229   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
11   آبیژ   بیگانه   ----- 252   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
12   آپادا (31/3/91)   بیگانه   -----      
13   آپاراتوس   بیگانه   دستگاه 3981   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵   آپاراتوس فارسی نیست در برابر آن واژه دستگاه به تصویب رسیده است  
14   آپام   بیگانه   -----      
15   آپاما   بیگانه   -----      
16   آپانیک   بیگانه   ----- 1514   ۲۶ تير ۱۳۹۵    
17   آپتوس (21/10/92)   بیگانه   -----      
18   آپرویژ (9/10/93)   بیگانه   -----      
19   آپنینا (24/2/92)   بیگانه   -----      
20   آپولون   بیگانه   -----      
21   آپونا   بیگانه   ----- 3851   ۲۷ دى ۱۳۹۴    
22   آپیس   بیگانه   -----      
23   آتالند (31/2/93)   بیگانه   -----      
24   آتایار   بیگانه   -----      
25   آتر   بیگانه   ----- 805   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
26   آترا   بیگانه   -----      
27   آترو (16/12/91)   بیگانه   -----      
28   آتروان (1/9/93)   بیگانه   -----      
29   آترون (28/12/92)   بیگانه   -----      
30   آتریا (27/11/92)   بیگانه   -----      
31   آتریسا   بیگانه   -----      
32   آترین (13/6/91)   بیگانه   -----      
33   آترینا   بیگانه   -----      
34   آتریوم   بیگانه   ----- 220   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
35   آتسز   بیگانه   -----      
36   آتلانتیک   بیگانه   -----      
37   آتنا   بیگانه   -----      
38   آتورینا (14/2/92)   بیگانه   -----      
39   آتی تی (14/6/94)   بیگانه   -----      
40   آتی ماس (4/3/94)   بیگانه   -----      
41   آتیس   بیگانه   -----      
42   آتیک   بیگانه   -----      
43   آتیلا   بیگانه   -----      
44   آتیلار   بیگانه   -----      
45   آتین   بیگانه   -----      
46   آتیه اطمینان الی   بیگانه   ----- 3370   ۱۹ دى ۱۳۹۵   ترکیب های آتیه اطمینان الی و آتیه تجارت الی و آتیه تمدن الی بی معنی است  
47   آثویه   بیگانه   ----- 4609   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
48   آچ آذین   بیگانه   ----- 2778   ۲۵ دى ۱۳۹۷   ترکیب آچ آذین آچ به دلیل شباهت به ACH که نوعی سامانه رایانه ای است تایید نمی شود ودرعین حال ترکیب آچ آذین نیز بی معناست.  
49   آچیلان دُر   بیگانه   -----      
50   آختامار   بیگانه   -----      
51   آدامدن پیشرو (16/12/93)   بیگانه   -----      
52   آدان   بیگانه   -----      
53   آدر (13/2/93)   بیگانه   -----      
54   آدر یانیک (31/2/93)   بیگانه   -----      
55   آدرایل   بیگانه   -----      
56   آدریا (8/12/91)   بیگانه   -----      
57   آدرینا   بیگانه   -----      
58   آدسای (2/2/94)   بیگانه   -----      
59   آدلیا گشت (20/11/93)   بیگانه   -----      
60   آدلیان   بیگانه   ----- 3941   ۳۰ بهمن ۱۳۹۶    
61   آدم میران تصویر (28/2/92)   بیگانه   -----      
62   آدنا   بیگانه   ----- 3806   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵    
63   آدنیس مد   بیگانه   -----      
64   آدورا (23/6/92)   بیگانه   -----      
65   آدونیس -ریشه یونانی   بیگانه   -----      
66   آدیش   بیگانه   -----      
67   آدیل ایشیک -نام تولیدی پوشاک درترکیه در صورت نمایندگی در ایران بلامانع است   بیگانه   -----      
68   آدیو بتن   بیگانه   ----- 1508   ۲۶ تير ۱۳۹۵   ترکیب های آدیو بتن و هنزا بتن و تالوار بتن فارسی نیست  
69   آذر اروم اود سان   بیگانه   ----- 2940   ۱۳ آذر ۱۳۹۵   متقاضی در صورت تمایل می تواند صرفا از آذر اروم استفاده کند  
70   آذر بیو تارلا (9/10/93) و اروم بیو تارلا و بیو تارلا و بیو تارلا اروم فارسی نیست   بیگانه   -----      
71   آذراکوتک   بیگانه   -----      
72   آذک   بیگانه   -----      
73   آذین تک رای ور   بیگانه   ----- 43   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
74   آر پی (18/9/92)   بیگانه   -----      
75   آرابسک (25/3/94)   بیگانه   -----      
76   آراپات (10/7/91)   بیگانه   -----      
77   آراتا (11/4/91)   بیگانه   -----      
78   آرادنت   بیگانه   ----- 3783   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
79   آراس (17/2/91)   بیگانه   -----      
80   آراکس (17/6/93)   بیگانه   -----      
81   آرالیا (3/8/91)   بیگانه   -----      
82   آرامو   بیگانه   -----      
83   آراموند (31/2/93) و ترکیب گروه صنعتی آراموند و پیشگامان صنعت آراموند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
84   آرامیس   بیگانه   -----      
85   آرایشی بهداشتی گیاهی فراگستر آراوید   بیگانه   ----- 655   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶    
86   آرباکس (15/5/93)   بیگانه   -----      
87   آرپاک (10/3/94)   بیگانه   -----      
88   آرپاکس   بیگانه   -----      
89   آرپان (15/5/93)   بیگانه   -----      
90   آرت (16/4/94)   بیگانه   -----      
91   آرت سازه ارم   بیگانه   ----- 3161   ۲۷ آبان ۱۳۹۴   ترکیب آرت سازه ارم فارسی نیست  
92   آرتا (10/7/91)   بیگانه   -----      
93   آرتا آرت   بیگانه   -----      
94   آرتا اینت (12/6/93)   بیگانه   -----      
95   آرتا ویژن دکاموند (24/2/92)   بیگانه   -----      
96   آرتاپات (15/7/92)   بیگانه   -----      
97   آرتاش   بیگانه   -----      
98   آرتاکو آنا   بیگانه   -----      
99   آرتام   بیگانه   ----- 2390   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
100   آرتسا پردازان نوین سازه   بیگانه   ----- 2275   ۲۹ مهر ۱۳۹۶   ترکیب های آرتسا پردازان نوین سازه و سازه سازان آرتسا و ابداع گران آرتسا سازه واژه آرتسا فارسی نیست  
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ... > >> >>| >>
صفحه 1 از 35