دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   بوفو (26/7/91)   بیگانه   -----      
2   بوکا   بیگانه   -----      
3   بوکه   بیگانه   -----      
4   بولتن (24/3/93) و ترکیبات حقوقی بین المللی داوری بولتن شمیران و حقوقی بین المللی داوری بولتن هیراد فارسی نیستند معادل واژه بولتن خبرنامه است   بیگانه   -----      
5   بولتن فارسی نیست (خبرنامه )در برابر بولتن به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
6   بوموسو (10/7/91)   بیگانه   -----      
7   بونو (7/9/91)   بیگانه   -----      
8   به تیتک (20/4/94) و ترکیب های به تیتک سبز آسیا و به تیک سبز فارم آسیا و به تیتک آسیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
9   بهلاین (14/2/92)   بیگانه   -----      
10   بهنام کاور   بیگانه   -----      
11   بهنام کاور توه طاق   بیگانه   -----      
12   بهنام کاور دهلران   بیگانه   -----      
13   بی   بیگانه   بیگ یا بیک 2163   ۰۳ مهر ۱۳۹۵   فرهنگستان اعلام می دارد اگر بیگ یا بیک بگذارند بلامانع است بی در فارسی به کار نمی رود و مانوس نیست  
14   بی دیس کاو   بیگانه   -----      
15   بیبلوس (5/7/91)   بیگانه   -----      
16   بیت سان (6/11/92) متقاضی در صورت تمایل می تواند از بیت سا استفاده کند   بیگانه   -----      
17   بیت سان آریا (6/11/92)   بیگانه   -----      
18   بیت سان پارسه (6/11/92)   بیگانه   -----      
19   بیت سان زیگورات (6/11/92)   بیگانه   -----      
20   بیتارا   بیگانه   بیتاراه 2111   ۰۵ آبان ۱۳۹۷   واژه بیتارا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از بیتاراه استفاده کند .  
21   بیتانا   بیگانه   -----      
22   بیتو   بیگانه   ----- 4608   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
23   بیسان   بیگانه   -----      
24   بیست و یک   بیگانه   ----- 2738   ۱۹ آبان ۱۳۹۵   عدد بیست و یک به دلیل کاربردهای نامناسبی که دارد مورد تایید نیست  
25   بیسکوپیچ   بیگانه   -----      
26   بیگودی (17/6/93)   بیگانه   -----      
27   بیلان   بیگانه   -----      
28   بیلبورد (10/7/91) billbord معادل فارسی آن می شود آگهی نما   بیگانه   -----      
29   بین اللحللی قصر   بیگانه   -----      
30   بین الملل دوروچم خاورمیانه   بیگانه   ----- 3999   ۱۷ اسفند ۱۳۹۵   ترکیب های بین الملل دوروچم خاورمیانه و توسعه دوروچم خاورمیانه دوروچم فارسی نیست  
31   بین المللی رازی نوس آروین   بیگانه   ----- 995   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب های بین المللی رازی نوس آروین و بین المللی رازی نوس نوین بی معنی است  
32   بیوتال (23/6/92)   بیگانه   -----      
33   بیودارو   بیگانه   -----      
34   بیولی   بیگانه   -----      
35   پ تیکا   بیگانه   -----      
36   پَل (10/7/91)   بیگانه   -----      
37   پاباس   بیگانه   -----      
38   پاپا   بیگانه   ----- 3010   ۲۴ بهمن ۱۳۹۷   واژه پاپا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل از لفظ بابا استفاده کند  
39   پاپایا (4/4/92)   بیگانه   -----      
40   پاپریکا   بیگانه   -----      
41   پاپیروس   بیگانه   -----      
42   پاپیلو   بیگانه   -----      
43   پاپیون   بیگانه   -----      
44   پات مان   بیگانه   -----      
45   پاترس   بیگانه   ----- 2521   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   با توجه به اینکه متقاضی ضبط لاتین آن را patres نوشته است این لفظ فارسی نیست  
46   پاتریس   بیگانه   -----      
47   پاتریکس   بیگانه   -----      
48   پاتسی   بیگانه   -----      
49   پاتن نما   بیگانه   ----- 2654   ۱۱ آبان ۱۳۹۵   ترکیب پاتن نما معنی مناسبی ندارد و تایید نمی شود  
50   پاتو   بیگانه   ----- 1704   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   پاتو فارسی نیست و در مورد پاتو پا از آنجایی که انتخاب آن برای نام یک شرکت ممکن است معنای زشتی را به ذهن متبادر کند تایید نمی شود  
51   پاتوپا   بیگانه   -----      
52   پاتیرا   بیگانه   -----      
53   پاتیس (فرهنگستان واژه را برای رستوران مناسب نمی داند)   بیگانه   -----      
54   پاچینو   بیگانه   -----      
55   پاد سرا ونوم   بیگانه   بنام 422   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های پاد سرا ونوم و ونوم پادسرا و پاد زهر ونوم واژه ونوم فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از بنام استفاده کند  
56   پادرا (واژه اوستایی به معنی سرزمین باشکوه)   بیگانه   -----      
57   پادووا (7/11/93)   بیگانه   -----      
58   پادینا   بیگانه   -----      
59   پارا دانش ایرانیان   بیگانه   ----- 1703   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   لفظ پارا فارسی نیست  
60   پارادایس   بیگانه   -----      
61   پارادیس   بیگانه   -----      
62   پاراکس (14/11/92) وترکیب پاراکس مهر ایرانیان و پاراکس گستر پارسیان   بیگانه   -----      
63   پارامونت   بیگانه   -----      
64   پارامیدا   بیگانه   ----- 3633   ۱۳ دى ۱۳۹۴    
65   پارامیس (6/2/93)   بیگانه   -----      
66   پارت تکنیک   بیگانه   -----      
67   پارت سیستم(سامانه در برابر پارت سیستم مصوب فرهنگستان است)   بیگانه   -----      
68   پارت مان پترو   بیگانه   -----      
69   پارت مریت   بیگانه   -----      
70   پارتاک   بیگانه   -----      
71   پارتانا   بیگانه   -----      
72   پارتانیسا تجارت آرتین   بیگانه   -----      
73   پارتانیسا تجارت اروین   بیگانه   -----      
74   پارتریس تهارن شرق ایرانیان   بیگانه   -----      
75   پارتریس تهران شرق ایرانیان   بیگانه   -----      
76   پارتریس تهران شرق ایرانیان   بیگانه   -----      
77   پارتی سان   بیگانه   ----- 216   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
78   پارتیا   بیگانه   -----      
79   پارتیکان   بیگانه   ----- 630   ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵    
80   پارداک   بیگانه   -----      
81   پارس اسپراس   بیگانه   پارس اسپریس 3320   ۱۵ دى ۱۳۹۵   پارس اسپراس فارسی نیست چنانچه پارس اسپریس بگذارند بلامانع است  
82   پارس اویل خاورمیانه   بیگانه   ----- 502   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵    
83   پارس بولت   بیگانه   -----      
84   پارس پرو ماک ایرانیان   بیگانه   ----- 3803   ۲۲ دى ۱۳۹۴   ترکیب های پارس پرو ماک ایرانیان و پارس پرو ماک کاسپین و پارس پرو ماک پاسارگاد فارسی نیست  
85   پارس ترید   بیگانه   -----      
86   پارس تریدرز   بیگانه   -----      
87   پارس جی پی اس   بیگانه   پارس رهیاب 2868   ۲۹ مهر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از پارس رهیاب استفاده کند  
88   پارس راتیانج   بیگانه   -----      
89   پارس زینوتیس کالا   بیگانه   ----- 1596   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶   ترکیب های پارس زینوتیس کالا و توسعه تجارت زینوتیس بی معنی است  
90   پارس سای نس   بیگانه   -----      
91   پارس سولون آریا   بیگانه   ----- 3363   ۱۹ دى ۱۳۹۵   ترکیب های پارس سولون آریا و پارس سولون حامی و پارس سولون صبا فارسی نیست  
92   پارس سیف   بیگانه   ----- 2586   ۰۸ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های پارس سیف و پارس تیگران و پارس ابلگ فارسی نیست  
93   پارس فوتونیکس   بیگانه   -----      
94   پارس گلایدر   بیگانه   بادپر 3964   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵   در ترکیب پارس گلایدر واژه گلایدر فارسی نیست و در برابر آن واژه فارسی بادپر به تصویب رسیده است  
95   پارس وی لی   بیگانه   -----      
96   پارسا میدا   بیگانه   ----- 3773   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
97   پارسوماش (14/4/91)   بیگانه   -----      
98   پارسیان پی سیس (27/6/92)   بیگانه   -----      
99   پارسیان مکینه کلی   بیگانه   ----- 2497   ۲۸ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های پارسیان مکینه کلی و صنعت آوران شارد کلی و صنعت آوران پارسیان شارد و صنعت آوران پارسیان کلی فارسی نیست  
100   پارسیس   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ... > >> >>| >>
صفحه 10 از 35