دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   المند   بیگانه   -----      
2   النا (10/7/91)   بیگانه   -----      
3   النااشراف (26/7/93)   بیگانه   -----      
4   الو استاد   بیگانه   ----- 751   ۰۲ تير ۱۳۹۷   الو استاد ترکیب متعارفی نیست مگر آنکه صرفا فعالیت متقاضی تلفنی و عیر حضوری باشد از آنجا که این نام برای آموزشگاه فنی و حرفه ای تقاضاشده است که غیر حضوری نیست این نام قابل قبول نیست.  
5   الو استاد مجتمع میر علوی   بیگانه   ----- 237   ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷   ترکیب های الو استاد مجتمع میرعلوی و الو استاد آموزش میرعلوی بی معنی است  
6   الو تایر کارا   بیگانه   ----- 1188   ۲۷ تير ۱۳۹۷   ترکیب نام های الو تایر کارا و الو تایر فراز و الو تایر مهام مجددا مورد بررسی قرار گرفت این ترکیبات بی معنی است و فرهنگستان آنها را تایید نمی کند  
7   الو ماتک (2/12/91)   بیگانه   -----      
8   الوا (28/11/93)   بیگانه   -----      
9   الور (31/3/91)   بیگانه   -----      
10   الومینیا   بیگانه   ----- 2938   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
11   الوها   بیگانه   -----      
12   الی مر (3/8/91)   بیگانه   -----      
13   الی یوت   بیگانه   ----- 3258   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
14   الیت (13/11/93)   بیگانه   -----      
15   الیتا (19/1/93)   بیگانه   -----      
16   الیزا (24/3/93)   بیگانه   -----      
17   الیزه   بیگانه   -----      
18   الیسا (4/4/92)   بیگانه   -----      
19   الیکا   بیگانه   -----      
20   الین (17/4/93)   بیگانه   -----      
21   الینا   بیگانه   ----- 42   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
22   امارات   بیگانه   ----- 2892   ۳۰ مهر ۱۳۹۶    
23   امپراطور گستر پاسارگاد و صبا امپراطور کاسپین (18/9/93)   بیگانه   -----      
24   امپریال   بیگانه   ----- 3259   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
25   امرالد (11/9/93)   بیگانه   -----      
26   امرتات (13/2/93)   بیگانه   -----      
27   امس پاد   بیگانه   -----      
28   امل   بیگانه   ----- 3965   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
29   امونا (16/12/91)   بیگانه   -----      
30   امیتیست   بیگانه   ----- 226   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
31   امید لندی (7/10/92)   بیگانه   -----      
32   امیکس (28/11/91) اُمیکس   بیگانه   -----      
33   امیلا   بیگانه   ----- 47   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
34   انارز   بیگانه   ----- 1790   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶    
35   انتشارات مسیا   بیگانه   -----      
36   انجمن الانان و الاتین شهرکرد   بیگانه   الکاوند- الکاوان 1262   ۱۰ مرداد ۱۳۹۷   ترکیب انجمن الانان و الاتین شهرکرد واژه های الانان و الاتین فارسی نیست در برابر الانان واژه الکاوند و در برابر الاتین واژه الکاوان به تصویب رسیده است  
37   انجمن تخصصی اسپا ماساژ   بیگانه   ----- 306   ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷   ترکیب انجمن تخصصی اسپا ماساژ و حمام سنتی واژه های اسپا و ماساژ فارسی نیست در برابر اسپا تفریحگاه تندرستی طبیعی و دربرابر ماساژ ورزمان به تصویب رسیده است  
38   انجمن حمایت از بیماران اکستروفی مثانه ایران ندا   بیگانه   بروناک 1111   ۳۱ خرداد ۱۳۹۶   لفظ اکستروفی فارسی نیست در برابر آن واژه بروناک به تصویب رسیده است  
39   انجمن سیستیک فیبرو سیز ایرانیان (16/4/94) و انجمن بیماران سیستیک فیبرو سیز ایرانیان فارسی نیست معادل فارسی سیستیک فیبرسیز (تارتود کیسه ای)است   بیگانه   -----      
40   انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک استان تهران   بیگانه   زمین ساز 2921   ۰۲ آبان ۱۳۹۶   واژه ژئوسنتتیک فارسی نیست در برابر آن زمین ساز با مشورت و همکاری این انجمن صنفی به تصویب رسیده است  
41   انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران   بیگانه   ----- 2502   ۲۸ مهر ۱۳۹۵   صورت فارسی آن انجمن علمی رگ لختگی و خون ایستی ایران است  
42   انجمن علمی رئولوژی ایران   بیگانه   شارش شناسی 3983   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵   واژه رئولوژی فارسی نیست در حوزه بسپار در برابر آن واژه شارش شناسی به تصویب رسیده است  
43   اندازه یاران داریس (7/10/92)   بیگانه   -----      
44   اندیس (22/8/91) در صورت تمایل می تواند از گلدیس به معنای مانند گل استفاده کنند   بیگانه   -----      
45   اندیشه برتر آپ ایرانیان (19/9/91)   بیگانه   -----      
46   انزو (18/2/92)   بیگانه   -----      
47   انستیتو (3/9/92) فارسی نیست واژه موسسه دربرابر آن به تصویب فرهنگستان رسیده   بیگانه   -----      
48   انسی   بیگانه   انسیه 2802   ۲۵ آبان ۱۳۹۵   واژه انسی قابل قبول نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند ار انسیه استفاده کند  
49   انسی کو خوزستان (19/1/94)   بیگانه   -----      
50   انفورماتیک(فرهنگستان،معادل داده ورزی را به تصویب رسانده است)   بیگانه   -----      
51   انو   بیگانه   ----- 4508   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
52   انیاک   بیگانه   -----      
53   انیران کیمیا اندیش آتیه (29/10/93) و انیران کیمیاپژوهان ماندگار و انیران توسعه پژوهان کیمیا و انیران توسعه پژوهان آتیه کلمات مشکل ندارند ولی ترکیب ها فارسی نیست و کلامات بی ربط کنار هم چیده شده   بیگانه   -----      
54   انیسون (16/4/94)   بیگانه   -----      
55   انیشتین   بیگانه   -----      
56   انیک (7/11/93) اُنیک   بیگانه   -----      
57   انیکس (28/12/92)   بیگانه   -----      
58   اواس   بیگانه   -----      
59   اوان   بیگانه   -----      
60   اوبر گشت ایرانیان   بیگانه   ----- 547   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های اوبر گشت ایرانیان و اوبر گشت بارثاوا و اوبر نگین ایرانیان واژه اوبر فارسی نیست  
61   اوپال (23/6/92)   بیگانه   -----      
62   اوتر   بیگانه   ----- 3572   ۰۹ بهمن ۱۳۹۵    
63   اورارتو (6/3/94) و ترکیب اورارتو پرواز فارسی نیست   بیگانه   -----      
64   اوراسیا   بیگانه   -----      
65   اوراسیا اویل   بیگانه   -----      
66   اوراش (25/3/94)   بیگانه   -----      
67   اورسی   بیگانه   اُرُسی 316   ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷   لفظ اِوِرِسی فارسی نیست .چنانچه متقاضی مایل باشد می تواند از اُرُسی یا اُورُسی استفاده نماید  
68   اورکیا (7/5/91)   بیگانه   -----      
69   اورگانا   بیگانه   ----- 596   ۱۹ خرداد ۱۳۹۷    
70   اورنتا (19/9/91)   بیگانه   -----      
71   اورنجین هیربد   بیگانه   ----- 3900   ۰۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های راناس پالاوان و استار ویرا و پالاوان ویرار فارسی نیست  
72   اوریگانو   بیگانه   پونه کوهی - آویشن 3662   ۲۷ دى ۱۳۹۶   واژه اوریگانو فارسی نیست این گیاه درفارسی معادل های پونه کوهی یا آویشن و الفاظ دیگری دارد که می توانند از آنها استفاده کنند  
73   اوست (15/5/93)   بیگانه   -----      
74   اوشن   بیگانه   ----- 3982   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
75   اوشهن (3/9/92)   بیگانه   -----      
76   اوشهن پاساگارد (3/9/92)   بیگانه   -----      
77   اوکادو (7/10/92)   بیگانه   -----      
78   اوکسین   بیگانه   -----      
79   اومامی   بیگانه   ----- 1353   ۰۹ تير ۱۳۹۵    
80   اومرون (27/8/93)   بیگانه   -----      
81   اونشو ( 3/8/91)   بیگانه   -----      
82   اوورال (15/5/93)   بیگانه   -----      
83   اویتا (20/10/93)   بیگانه   -----      
84   اویستا   بیگانه   ----- 4019   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
85   اویل (19/5/94)   بیگانه   -----      
86   اویل سازه جم   بیگانه   -----      
87   اهونس صنعت کاسپین   بیگانه   ----- 1710   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵    
88   ایبو (3/6/94)   بیگانه   -----      
89   ایپک (24/3/93)   بیگانه   -----      
90   ایپکا (5/8/87)   بیگانه   -----      
91   ایپیفانیا   بیگانه   -----      
92   ایتال (17/2/91)   بیگانه   -----      
93   ایتوک   بیگانه   -----      
94   ایجند   بیگانه   -----      
95   ایچ (9/5/92)   بیگانه   -----      
96   ایدنان (5/9/92)   بیگانه   -----      
97   ایده آل   بیگانه   -----      
98   ایده آل ملودی (16/4/94) فن آوری آل ملودی و پیشرو ملودی و طنین گستر ملودی فارسی نیست   بیگانه   -----      
99   ایده پرداز برنیس   بیگانه   ----- 3583   ۰۷ دى ۱۳۹۴   ترکیب های ایده پردازان برنیس و برنیس ایده پرداز فارسی نیست  
100   ایده پردازان آپنوس   بیگانه   آبنوس 3008   ۰۹ آبان ۱۳۹۶   واژه آپنوس تایید نمی شود متقاضی در صورت تمایل می تواند از آبنوس استفاده کند  
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ... > >> >>| >>
صفحه 7 از 35