دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   آیتیسا (2/2/94)   بیگانه   -----      
2   آیتیکام   بیگانه   -----      
3   آیچین (15/7/92) فارسی نیست اما آیشین واژه ای ترکی به معنی رنگ ماه است وکاربرد آن درمناطق ترک نشین بلامانع است   بیگانه   -----      
4   آیران   بیگانه   ----- 3371   ۲۶ آذر ۱۳۹۶    
5   آیریس   بیگانه   -----      
6   آیریس کرونا الکترونیک   بیگانه   ----- 647   ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵    
7   آیریک (19/5/89)   بیگانه   -----      
8   آیکان آرین آسیا   بیگانه   ----- 127   ۲۱ فروردين ۱۳۹۵    
9   آیگن (14/10/92)   بیگانه   -----      
10   آیلان   بیگانه   ----- 733   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
11   آیلیس   بیگانه   ----- 1516   ۲۶ تير ۱۳۹۵    
12   آیلین   بیگانه   -----      
13   آیمیداس   بیگانه   ----- 1556   ۱۴ شهريور ۱۳۹۷    
14   آین   بیگانه   آیین 3803   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵   آِین فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از آیین استفاده کنند  
15   آیوت (14/10/92)   بیگانه   -----      
16   اِکدار   بیگانه   -----      
17   اِلیت   بیگانه   -----      
18   اِمیا (1/8/92)   بیگانه   -----      
19   اِواک   بیگانه   -----      
20   اِوْتا   بیگانه   -----      
21   اِوْسان   بیگانه   -----      
22   اِوینا (23/6/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از آوینا استفاده کند   بیگانه   -----      
23   اُرسن (19/3/92) (ارسن)   بیگانه   -----      
24   ائیرینم وئجو (در صورت تمایل می تواند از ایران ویج اسفاده کند)   بیگانه   -----      
25   ابر کرومبی   بیگانه   ----- 3424   ۲۴ آذر ۱۳۹۴    
26   ابنیه پایدار گستر سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
27   ابنیه گستران سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
28   ابیت (10/5/91)   بیگانه   -----      
29   ابیش   بیگانه   ----- 433   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵    
30   ابیکو (28/11/91)   بیگانه   -----      
31   اپال (1/6/93)   بیگانه   -----      
32   اپرا   بیگانه   ----- 1093   ۲۶ خرداد ۱۳۹۵    
33   اپساسو ابتکار تازه (7/11/93)   بیگانه   -----      
34   اپسیلون   بیگانه   -----      
35   اپکا   بیگانه   ----- 4032   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
36   اتان   بیگانه   -----      
37   اترت (1/8/92)   بیگانه   -----      
38   اتمیک   بیگانه   -----      
39   اتود   بیگانه   -----      
40   اتوشویی و کربن (16/4/94)   بیگانه   -----      
41   اتوفلوت   بیگانه   -----      
42   اتیس نیک آسانبر   بیگانه   ----- 2457   ۲۵ مهر ۱۳۹۵   ترکیب اتیس تک آسانبر و اتیس آریا آسانبر فارسی نیست  
43   اجتماعی راح روان   بیگانه   روح و روان 3996   ۱۷ اسفند ۱۳۹۵   ترکیب اجتماعی راح روان و آموزش اجتماعی راح روان واژه راح فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از روح و روان استفاده کند  
44   اجهزه سیاردولی   بیگانه   -----      
45   ادلیا   بیگانه   ----- 4425   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
46   ادوین (9/7/91)   بیگانه   -----      
47   ارت (10/7/91)   بیگانه   -----      
48   ارتان سازان ارم   بیگانه   ----- 4116   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
49   ارتباط آفرینان شبکه ایتا   بیگانه   ----- 2225   ۳۰ مهر ۱۳۹۶   ترکیب های ارتباط آفرینان شبکه ایتا و پیام آوران عصر ایتا واژه ایتا فارسی نیست  
50   ارتباطات و مخابراتی فام مهر سل (27/6/92)   بیگانه   -----      
51   ارتز (19/1/93) ارتز و پروتز پایتخت -تاجران ارتز و پروتز - ارتز و پروتزکاران پایتخت - تاجران ارتز و پروتز پایتخت   بیگانه   -----      
52   ارته (8/9/93)   بیگانه   -----      
53   ارتیسا   بیگانه   آتش سا 743   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
54   ارد   بیگانه   ----- 2365   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
55   اردام بوم (16/5/92)   بیگانه   -----      
56   اردیکا (10/7/91)   بیگانه   -----      
57   ارساماس (4/9/93) واژه یونانی است متقاضی در صورت تمایل می تواند از ارسام یا ارشام یا آرشام استفاده کند   بیگانه   -----      
58   ارسطو   بیگانه   -----      
59   ارسکا   بیگانه   ----- 251   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
60   ارسی نس   بیگانه   -----      
61   ارشتات   بیگانه   ----- 4118   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
62   ارشیا (واژه ای اوستایی است )   بیگانه   -----      
63   ارشین (16/12/91)   بیگانه   -----      
64   ارک هام پایا   بیگانه   -----      
65   ارکاک   بیگانه   -----      
66   ارگانیک   بیگانه   زیستی 553   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه ارگانیک فارسی نیست در برابر آن واژه زیستی به تصویب رسیده است  
67   ارگو طب   بیگانه   ----- 2640   ۰۹ دى ۱۳۹۷   ترکیب ارگو طب ergo واژه ای یونانی به معنی کار است و فارسی نیست  
68   ارگیسو (11/4/91)   بیگانه   -----      
69   ارمایل (9/11/92)   بیگانه   -----      
70   ارمیا (9/5/92)   بیگانه   -----      
71   ارنا (20/10/93)   بیگانه   -----      
72   ارورا   بیگانه   -----      
73   اروس   بیگانه   -----      
74   اروشا   بیگانه   -----      
75   اروم تام آی چی چست (25/1/94) بی معنی است   بیگانه   -----      
76   اریس -در اساطیر یونانی نام الهه ای است   بیگانه   -----      
77   اریسا   بیگانه   -----      
78   اریک   بیگانه   -----      
79   اریکا (استعلام سال 88)   بیگانه   -----      
80   ازرا (28/2/92)   بیگانه   -----      
81   اس بارزن (24/4/93)   بیگانه   -----      
82   اسپاتنا   بیگانه   ----- 2487   ۲۱ آذر ۱۳۹۷    
83   اسپادان (16/4/94)   بیگانه   -----      
84   اسپادانا   بیگانه   -----      
85   اسپاردا   بیگانه   ----- 1931   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
86   اسپارو غذای ایرانیان (24/2/92)   بیگانه   -----      
87   اسپاس (9/5/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سپاس استفاده کند   بیگانه   -----      
88   اسپانتا   بیگانه   -----      
89   اسپاندا   بیگانه   -----      
90   اسپانه - یزداد (23/6/92) فارسی نیست نام قدیم اصفهان اسپادانه بود   بیگانه   -----      
91   اسپایدا   بیگانه   -----      
92   اسپرت یاران 110 (28/11/93)   بیگانه   -----      
93   اسپرس سیف   بیگانه   ----- 3321   ۱۵ دى ۱۳۹۵   ترکیب های اسپرس سیف و السن سیف و ابلگ سیف و پارس دپکور فارسی نیست  
94   اسپرسا (15/7/93) و ترکیب های اسپرسا آورد شیمی و اسپرسا آورد کیمیا و اسپرسا آورد کمی کال و اسپرسا آورد کمی کال فارسی نیست   بیگانه   -----      
95   اسپرلوس استاتیرا   بیگانه   -----      
96   اسپرلوس داتیک   بیگانه   ----- 1565   ۱۶ مرداد ۱۳۹۶   واژه داتیک فارسی نیست  
97   اسپرید   بیگانه   -----      
98   اسپریس   بیگانه   اسب ریس 1513   ۲۶ تير ۱۳۹۵   واژه اسپریس به دلیل شباهت به واژه های فرنگی مربوط به قهوه مانند اسپرسو و ...تایید نمی شود در صورت اصرار بر استفاده از این مفهوم می توانند اسب ریس به کار ببرند  
99   اسپلیت   بیگانه   -----      
100   اسپو لیند (17/2/91)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... > >> >>| >>
صفحه 5 از 35