دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   آرتمن   بیگانه   -----      
2   آرتمن   بیگانه   -----      
3   آرتمن   بیگانه   -----      
4   آرتمیا (10/3/94) و ترکیب آذر آرتمیا صنعت چی چست فارسی نیست   بیگانه   -----      
5   آرتمیث (31/3/91)   بیگانه   -----      
6   آرتمیز   بیگانه   ----- 1932   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
7   آرتنوس   بیگانه   ----- 253   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
8   آرتون تات (19/1/93)   بیگانه   -----      
9   آرتونت (27/11/92)   بیگانه   -----      
10   آرتی میتا (16/4/94)   بیگانه   -----      
11   آرتیستون (19/12/92)   بیگانه   -----      
12   آرتیکا   بیگانه   -----      
13   آرتیمس (24/3/93)   بیگانه   -----      
14   آرتیمیا (10/3/94)   بیگانه   -----      
15   آرتین   بیگانه   -----      
16   آرتینس   بیگانه   ----- 3778   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
17   آرجیس (26/7/93)   بیگانه   -----      
18   آرژنا   بیگانه   ----- 3028   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
19   آرسا   بیگانه   -----      
20   آرسام   بیگانه   -----      
21   آرسان (20/11/93)   بیگانه   -----      
22   آرسی   بیگانه   -----      
23   آرسی   بیگانه   -----      
24   آرسیما   بیگانه   -----      
25   آرسین (8/12/91)   بیگانه   -----      
26   آرشا   بیگانه   ----- 2487   ۲۱ آذر ۱۳۹۷    
27   آرشاک (17/5/91)   بیگانه   -----      
28   آرشال   بیگانه   ----- 3360   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
29   آرشاوید (3/6/94)   بیگانه   -----      
30   آرشنوس (11/4/91)   بیگانه   -----      
31   آرشه   بیگانه   کمانه 163   ۲۳ فروردين ۱۳۹۵    
32   آرشی کده   بیگانه   آرش کده 1842   ۲۴ مرداد ۱۳۹۵   ترکیب آرشی کده بی معنی است ودر ضمن با آرشیتک خلط می شود چنانچه مایل به استفاده از نام آرش هستند می توانند آرش کده بگذارند  
33   آرشیا   بیگانه   -----      
34   آرشیت ( 3/8/91)   بیگانه   -----      
35   آرشیدا   بیگانه   -----      
36   آرشیکو   بیگانه   -----      
37   آرشین   بیگانه   -----      
38   آرکا پلاره (15/7/92)   بیگانه   -----      
39   آرکاد   بیگانه   ----- 811   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
40   آرکادر   بیگانه   -----      
41   آرکادو   بیگانه   -----      
42   آرکو (3/6/94)   بیگانه   -----      
43   آرگون تکنیک (3/9/93)   بیگانه   -----      
44   آرمائیل (12/6/93) و ترکیب آرمائیل آسانبر فارسی نیست   بیگانه   -----      
45   آرمات (4/12/92)   بیگانه   -----      
46   آرماک   بیگانه   -----      
47   آرمامیتر   بیگانه   -----      
48   آرمان شهر اوروا   بیگانه   ----- 3283   ۱۴ آذر ۱۳۹۶   ترکیب های آرمان شهر اوروا و ره آرمان اوروا و مهرازان آرمان اوروا واژه اوروا فارسی نیست  
49   آرمانو   بیگانه   -----      
50   آرمانیا   بیگانه   ----- 755   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
51   آرمل   بیگانه   ----- 3409   ۲۵ دى ۱۳۹۵    
52   آرمن-اندرو (9/5/92)   بیگانه   -----      
53   آرمو (23/6/92)   بیگانه   -----      
54   آرمیت (9/5/92) فارسی نیست متقاضی می تواند ار آرمیتا استفاده کنند   بیگانه   -----      
55   آرمیتاژ (27/8/93)   بیگانه   -----      
56   آرمیتان (7/7/93)   بیگانه   -----      
57   آرمیلا (9/5/92)   بیگانه   -----      
58   آرمینا (26/7/91) متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه آرمینه استفاده کند   بیگانه   -----      
59   آرن   بیگانه   -----      
60   آرنا   بیگانه   -----      
61   آرنا   بیگانه   -----      
62   آرنتا   بیگانه   -----      
63   آرنو   بیگانه   -----      
64   آرنوش   بیگانه   ----- 2791   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
65   آرنیک   بیگانه   ----- 2395   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
66   آرنیکا   بیگانه   -----      
67   آرنیکا   بیگانه   -----      
68   آرنیکا (ارنیکا)   بیگانه   -----      
69   آروا   بیگانه   -----      
70   آروشا -ریشه سنسکریت   بیگانه   -----      
71   آروکام   بیگانه   -----      
72   آرول (18/1/94)   بیگانه   -----      
73   آروما   بیگانه   ----- 1161   ۱۳ تير ۱۳۹۶    
74   آرومی ترانسفور ماتور بوستر   بیگانه   ----- 1094   ۳۰ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب آرومی ترانسفور ماتور بوستر بی معنی است  
75   آروید   بیگانه   -----      
76   آریا آمازون   بیگانه   -----      
77   آریا پارسا درایا (3/9/92) ترکیب بی معنی است   بیگانه   -----      
78   آریا پرسیکوس سینوس (3/9/92)   بیگانه   -----      
79   آریا سینوس پرسیکوس (3/9/92)   بیگانه   -----      
80   آریا سینوس پرسیکوم (3/9/92)   بیگانه   -----      
81   آریا کوپل ایرانیان   بیگانه   ----- 4092   ۲۴ اسفند ۱۳۹۵   کوپل واژه ای رایج و مانوس در زبان فارسی نیست و با کوپل فرانسوی و انگلیسی به معنی زوج خلط می شود  
82   آریا ماره پرسیکوم (3/9/92)   بیگانه   -----      
83   آریا ویژ (1/8/92) چنانچه آریا ویژه بگذارند فرهنگستان بلامانع می داند   بیگانه   -----      
84   آریا ویژن فیر   بیگانه   ----- 4056   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های پارس تک فیر و اکسیر ترید فیر و اکسیر ویژن فیر و اکسیر تک فیر فارسی نیست  
85   آریاز   بیگانه   -----      
86   آریاس و روژا (4/3/94) و ترکیب آریاس روژا فارسی نیست   بیگانه   -----      
87   آریس   بیگانه   -----      
88   آریسا   بیگانه   -----      
89   آریسان   بیگانه   -----      
90   آریستا   بیگانه   -----      
91   آریستا   بیگانه   -----      
92   آریستا -ریشه یونانی دارد   بیگانه   -----      
93   آریفا (31/2/93) در صورت تمایل می تواند از واژه بهفا پیشنهاد شده است و لازم است هر دو صورت کامل و اختصاری آن یعنی(به فناوری اطلاعات) و (بهفا) هم زمان به ثبت برسد   بیگانه   -----      
94   آریک پارت (7/7/93)   بیگانه   -----      
95   آریل   بیگانه   ----- 3255   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
96   آرین آرباس   بیگانه   ----- 3850   ۲۷ دى ۱۳۹۴    
97   آرین اکسیر پاوان   بیگانه   -----      
98   آرینا   بیگانه   -----      
99   آریو ال تی دی (18/9/92) متقاضی در صورت تمایل می تواند از آریو استفاده کنند   بیگانه   -----      
100   آریو پل   بیگانه   ----- 3997   ۱۷ اسفند ۱۳۹۵    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ... > >> >>| >>
صفحه 2 از 35