دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   پارسیس مارکت   بیگانه   -----      
2   پارسیس مارکت   بیگانه   -----      
3   پارسیلا   بیگانه   -----      
4   پارسینا   بیگانه   -----      
5   پارک وی   بیگانه   ----- 2832   ۰۲ بهمن ۱۳۹۷   ترکیب پارک وی فارسی نیست .  
6   پارکو   بیگانه   ----- 3601   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
7   پارکور   بیگانه   -----      
8   پارلا   بیگانه   ----- 962   ۲۵ خرداد ۱۳۹۵    
9   پارلمان   بیگانه   -----      
10   پارمیدا   بیگانه   -----      
11   پارمیس   بیگانه   -----      
12   پارمین (23/6/92)   بیگانه   -----      
13   پارن (15/5/93)   بیگانه   -----      
14   پارنا (16/12/91)   بیگانه   -----      
15   پارناس   بیگانه   -----      
16   پاریس   بیگانه   -----      
17   پاریما (12/6/93)   بیگانه   -----      
18   پازل   بیگانه   جورچین - جدول - معما - چیستان 3589   ۱۰ بهمن ۱۳۹۵    
19   پاسارد (16/12/91)   بیگانه   -----      
20   پاستور   بیگانه   ----- 3599   ۱۲ دى ۱۳۹۴   اعلام می دارد که با واژه پاستور به دلیل عدم تناسب نوع فعالیت و حوزه پزشکی و زیست شناسی موافقت نمی شود  
21   پاشا پارت   بیگانه   ----- 2488   ۲۱ آذر ۱۳۹۷   در ترکیب پاشا پارت لفظ پارت از آنجا که با لفظ لاتینی Part (به معنی قطعه ) خلط می شود پذیرفته نیست.  
22   پاشوز   بیگانه   ----- 3978   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
23   پافیت   بیگانه   ----- 4563   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
24   پاکمن (22/8/91)   بیگانه   -----      
25   پالادیوم (12/6/93)   بیگانه   -----      
26   پالایش و تجارت انرژی آرات (4/9/93) ترکیب های پالایش و تجارت آرات انرژی و پالایش و تجارت آرات انرژی سبز فارسی نیست   بیگانه   -----      
27   پالایش هوای وایو (3/9/92)   بیگانه   -----      
28   پالایش هوای ویو (3/9/92)   بیگانه   -----      
29   پالپ فارسی نیست جایگزین پارک تصویب شده   بیگانه   -----      
30   پالت   بیگانه   -----      
31   پالروم   بیگانه   ----- 2165   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
32   پالس (28/2/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از معادل فارسی آن تَپ استفاده کند   بیگانه   -----      
33   پالکر جنوب   بیگانه   -----      
34   پالیال نیوساد   بیگانه   -----      
35   پالیساندر (15/7/92)   بیگانه   -----      
36   پالیک (8/4/92) فرهنگستان اعلام می دارد که صورت مورد قبول واژه برای نام گذاری شرکت استفاده کند   بیگانه   -----      
37   پام پات   بیگانه   ----- 2048   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵    
38   پامادور (7/5/91)   بیگانه   -----      
39   پاموک   بیگانه   پامبغ 4422   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴   پاموک واژه ترکی استانبولی است به معنی پنبه متقاضی در صورت تمایل می تواند از صورت ترکی آذربایجانی آن پامبغ یا پانبغ یا پانبق یا پامبق در مناطق ترک نشین استفاده کند  
40   پامولا   بیگانه   ----- 1165   ۱۳ تير ۱۳۹۶    
41   پان چیک   بیگانه   ----- 2891   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
42   پانا   بیگانه   -----      
43   پانته آ   بیگانه   -----      
44   پانتی (28/2/92)   بیگانه   -----      
45   پاندورا   بیگانه   -----      
46   پانژه (28/2/94)   بیگانه   -----      
47   پانسیون   بیگانه   -----      
48   پانل   بیگانه   -----      
49   پانوس (15/7/92)   بیگانه   -----      
50   پانی   بیگانه   -----      
51   پانی پرس   بیگانه   -----      
52   پانیا   بیگانه   ----- 961   ۲۵ خرداد ۱۳۹۵    
53   پانیسا   بیگانه   ----- 3774   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
54   پانیک (28/10/93)   بیگانه   -----      
55   پاوان   بیگانه   ----- 3139   ۰۱ دى ۱۳۹۵    
56   پاویون (16/4/94) فارسی نیست در برابر آن معادل های فارسی سرایه و کوشک به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
57   پایا اپرن پایش خوردگی   بیگانه   ----- 607   ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه اپرن فارسی نیست  
58   پایانه های کانتینری تاید واتر   بیگانه   -----      
59   پایانه های کانتینری تاید واتر خاور میانه   بیگانه   -----      
60   پایدار صنعت کلوین   بیگانه   ----- 3901   ۰۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های سازه صنعت کلوین و ایسنا صنعت کلوین و صنایع پایدار کلوین و صنایع پایدار گستر کلوین فارسی نیست  
61   پایدار هیدالو (16/12/93) و هیدالو پیشرو فارسی نیست   بیگانه   -----      
62   پایرا (16/4/94)   بیگانه   -----      
63   پایونا   بیگانه   پایون 2030   ۲۵ مهر ۱۳۹۷   واژه پایونا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از پایون به معنی پیرایش و آرایش و زیور استفاده کند .  
64   پپتید ژن فناوری   بیگانه   ----- 657   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶    
65   پپرلاک (8/12/91)   بیگانه   -----      
66   پپرما   بیگانه   ----- 2790   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
67   پپروک   بیگانه   ----- 2512   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
68   پت   بیگانه   -----      
69   پت ( پُت)   بیگانه   ----- 2861   ۲۹ مهر ۱۳۹۴    
70   پتانسیل (15/7/93) و ترکیب سپهر پتانسیل آسیا و پتانسیل الکترونیک فارسی نیست پتانسیل فقط در متون علمی پذیرفته شده است   بیگانه   -----      
71   پترو آری انس   بیگانه   ----- 662   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶    
72   پترو آلکامید پارس و پترو گستر آلکامید (15/7/93)   بیگانه   -----      
73   پترو پروت   بیگانه   -----      
74   پترو پیلار پارسیان   بیگانه   ----- 1497   ۱۰ شهريور ۱۳۹۷   ترکیب های پترو پیلار پارسیان و پترو صنعت پیل واژه های پترو و پیلار فارسی نیست .  
75   پترو راک   بیگانه   -----      
76   پترو شایمند   بیگانه   ----- 725   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
77   پترو هگزان خاورمیانه   بیگانه   ----- 2651   ۱۰ دى ۱۳۹۷   ترکیب پترو هگزان خاورمیانه واژه پترو فارسی نیست ولی استفاده از واژه هگزان بلامانع است .  
78   پتروکسین پارسیان   بیگانه   ----- 1846   ۲۴ مرداد ۱۳۹۵   ترکیب های پتروکسین پارسیان و پترواکسین پارسیان و پتروکسین پارس و پترواکسین پارس فارسی نیست  
79   پتروگراد   بیگانه   -----      
80   پترین   بیگانه   پتری 2515   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
81   پتسا فرآیند   بیگانه   ----- 4091   ۲۴ اسفند ۱۳۹۵   واژه پتسا فارسی نیست  
82   پتونیا (14/11/92) ترکیب فناوری اطلاعات وارتباطات پتونیا و داده پردازی پتونیاوداده فناوران پتونیا و عصرفناوری پتونیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
83   پتین پال   بیگانه   -----      
84   پچواک (14/6/94)   بیگانه   -----      
85   پخش گستر فرا سودا پلر ایرانیان (20/10/93) و پخش گستر آریا فردا پلرود روناک فارسی نیست   بیگانه   -----      
86   پدال   بیگانه   ----- 4064   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶    
87   پدی   بیگانه   -----      
88   پدیده الو پکیج   بیگانه   ----- 589   ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب های پدیده الو پکیج و نوآوران الو پکیج و فن آوران الو پکیج فارسی نیست  
89   پراتیک (8/12/91)   بیگانه   -----      
90   پرارین   بیگانه   -----      
91   پرارین   بیگانه   -----      
92   پرانا (15/5/93)   بیگانه   -----      
93   پرانیک (10/10/91)   بیگانه   -----      
94   پرتو تجارت گرسوان (18/9/93) و ترکیب های حکاکی برش گرسوان و پیشرو صنعت گرسوان   بیگانه   -----      
95   پرزیش   بیگانه   -----      
96   پرژن   بیگانه   -----      
97   پرسال کاو   بیگانه   ----- 2235   ۰۶ مهر ۱۳۹۵    
98   پرسون   بیگانه   ----- 4246   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
99   پرسی   بیگانه   -----      
100   پرسیا   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... > >> >>| >>
صفحه 11 از 35