دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   هورسید   بیگانه   -----      
2   هوشمند آر توم   بیگانه   ----- 2523   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب های گروه آر توم ، بین الملل آر توم و گروه بین الملل آرتوم فارسی نیست  
3   هوفر (13/2/93)   بیگانه   -----      
4   هوگاسپ   بیگانه   -----      
5   هوم (28/12/92) و ترکیب هوم درمان پاد فارسی نیستند   بیگانه   -----      
6   هوم سفید ایرانیان   بیگانه   ----- 3801   ۲۲ دى ۱۳۹۴   ترکیب های هوم سفید ایرانیان و کانون هوم سفید ایرانیان و کانون تبلیغات هوم سفید و ایده پردازان هوم سفید با توجه به اینکه هوم ناشناخته است و یادآور home است با استفاده از هوم موافقت نمی شود  
7   هومت   بیگانه   -----      
8   هومیا   بیگانه   ----- 4084   ۱۴ اسفند ۱۳۹۶    
9   هومیتا   بیگانه   -----      
10   هونیا   بیگانه   -----      
11   هویک   بیگانه   -----      
12   هیتا   بیگانه   -----      
13   هیتر   بیگانه   -----      
14   هیدا (4/7/89)   بیگانه   -----      
15   هیرکان -صورت یونانی منطقه گرگان است   بیگانه   -----      
16   هیرنا (7/5/91)   بیگانه   -----      
17   هیرو (24/4/91)   بیگانه   -----      
18   هیرومان (12/6/93) و ترکیب های بهینه ورزش هیرومان :کاراسازان هیرومان و بهینه سازان هیرومان فارسی نیست   بیگانه   -----      
19   هیستیا   بیگانه   -----      
20   هیل نت (20/4/94)   بیگانه   -----      
21   هیل وی (16/4/94)   بیگانه   -----      
22   هیلدا   بیگانه   -----      
23   هیما (20/4/94)   بیگانه   -----      
24   هیمورا   بیگانه   -----      
25   هیو   بیگانه   -----      
26   هیوا   بیگانه   -----      
27   هیون جیم ایرانیان   بیگانه   ----- 390   ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵    
28   هیوند   بیگانه   ----- 482   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   واژه هیوند از آنجا که با نام شرکت خودرو سازی هیوندا خلط می شود تایید نمی شود  
29   یات آرین   بیگانه   -----      
30   یارامیس (4/12/87)   بیگانه   -----      
31   یاریس   بیگانه   ----- 2660   ۱۱ آبان ۱۳۹۵    
32   یاسان   بیگانه   -----      
33   یاشیل (3/7/89)   بیگانه   -----      
34   یالیت (17/2/91)   بیگانه   -----      
35   یام یام   بیگانه   -----      
36   یامی   بیگانه   -----      
37   یانا (15/5/93)   بیگانه   -----      
38   یانی   بیگانه   ----- 2638   ۰۹ دى ۱۳۹۷    
39   یانی تل   بیگانه   ----- 3849   ۲۷ دى ۱۳۹۴    
40   یانیک   بیگانه   -----      
41   یاوی (20/11/93)   بیگانه   -----      
42   یسنا   بیگانه   -----      
43   یشیم   بیگانه   ----- 4566   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
44   یکتاش   بیگانه   ----- 2702   ۱۵ مهر ۱۳۹۴    
45   یگانه طراحان بارسا   بیگانه   ----- 3021   ۱۰ آبان ۱۳۹۶   ترکیب های یگانه طراحان بارسا و ایده پردازان هنر بارسا واژه بارسا فارسی نیست  
46   یو   بیگانه   -----      
47   یو   بیگانه   ----- 3262   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
48   یوتا بایت   بیگانه   -----      
49   یوتاب (4/4/92)   بیگانه   -----      
50   یوحنا   بیگانه   -----      
51   یوحنا   بیگانه   -----      
52   یورتان   بیگانه   -----      
53   یوکابت   بیگانه   -----      
54   یوگی و یوکی   بیگانه   ----- 3845   ۱۷ بهمن ۱۳۹۶    
55   یونا (17/4/93)   بیگانه   -----      
56   یونا مهر ایرانیان   بیگانه   ----- 2137   ۰۷ آبان ۱۳۹۷   واژه یونا فارسی نیست .  
57   یونیت   بیگانه   -----      
58   یونیفرم (3/6/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از معادل فارسی همسانه استفاده کند   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35] 
صفحه 35 از 35