دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   آزما شوک (3/9/92)   بیگانه   -----      
2   آژدن کاسپین (14/6/94) و به آژدن کاسپین فارسی نیست   بیگانه   -----      
3   آژمان   بیگانه   -----      
4   آس (7/10/92)   بیگانه   -----      
5   آساک (3/6/94)   بیگانه   -----      
6   آسایا   بیگانه   -----      
7   آسپا   بیگانه   -----      
8   آسپن پارس   بیگانه   ----- 389   ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب های آسپن پارس و آسپن مهر و آسپن جم فارسی نیست  
9   آستار   بیگانه   ----- 3919   ۰۴ بهمن ۱۳۹۴    
10   آستی   بیگانه   آستین 4562   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴   واژه آستی فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از آستین استفاده کند  
11   آسرون ابزار منطقه آزاد انزلی   بیگانه   ----- 549-992   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶   واژه آسرون فارسی نیست  
12   آسک (3/6/94)   بیگانه   -----      
13   آسکا ایرانیان   بیگانه   ----- 2390   ۱۱ آذر ۱۳۹۷   واژه آسکا فارسی نیست .  
14   آسلیم   بیگانه   ----- 3977   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵   واژه آسلیم در فرهنگ های معتبر آذربایجانی نیامده است و تایید نمی شود  
15   آسمک   بیگانه   ----- 2023   ۱۰ مهر ۱۳۹۶    
16   آسمین (27/11/92)   بیگانه   -----      
17   آسنات (10/7/91)   بیگانه   -----      
18   آسو سازان واج   بیگانه   ----- 2094   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵   ترکیب های آسو سازان واج و آسو سازه واج فارسی نیست  
19   آسی (14/6/94)   بیگانه   -----      
20   آسین   بیگانه   ----- 1723   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵    
21   آشا (28/10/92)   بیگانه   -----      
22   آشاویچ   بیگانه   ----- 317   ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷    
23   آشپزخانه رزنانس   بیگانه   ----- 2499   ۲۸ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های آشپزخانه رزنانس و آشپزخانه درخشان رزنانس فارسی نیست  
24   آف داد   بیگانه   -----      
25   آفتیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
26   آفر   بیگانه   ----- 3719   ۲۴ بهمن ۱۳۹۵    
27   آفر باف به آذین   بیگانه   ----- 1645   ۲۳ مرداد ۱۳۹۶   از آنجا که آفر انگلیسی خلط می شود و در ضمن با آ نوشته نمی شود و درست آن اَفر پذیرفته نمی شود  
28   آفرود (17/6/93)   بیگانه   -----      
29   آفرودیت (7/5/91)   بیگانه   -----      
30   آفره دخت (1/9/93)   بیگانه   -----      
31   آفرینا   بیگانه   -----      
32   آفشید   بیگانه   -----      
33   آقای دنر   بیگانه   ----- 3789   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
34   آک روئین   بیگانه   -----      
35   آکال   بیگانه   ----- 4401   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
36   آکام (16/4/94)   بیگانه   -----      
37   آکام گوفر (14/10/92)   بیگانه   -----      
38   آکس (11/3/93)   بیگانه   -----      
39   آکسایا   بیگانه   ----- 1927   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
40   آکسوم (8/12/91)   بیگانه   -----      
41   آکسیوم (5/7/91)   بیگانه   -----      
42   آکفا در   بیگانه   ----- 1363   ۲۷ تير ۱۳۹۶    
43   آکو (16/4/94)   بیگانه   -----      
44   آکو تک انرژی   بیگانه   ----- 1910   ۱۷ مهر ۱۳۹۷    
45   آکو ویژن (10/10/91)   بیگانه   -----      
46   آکوآ   بیگانه   -----      
47   آکوا   بیگانه   ----- 3566   ۰۶ دى ۱۳۹۴   آکوا واژه ای از ریشه لاتینی به معنی آب است و فارسی نیست  
48   آکواریوم (10/1/92) معادل مصوب فرهنگستان آبزی دان است   بیگانه   -----      
49   آکوبا   بیگانه   ----- 221   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
50   آکورد (28/2/94) و ترکیب گروه ارتباط آکورد و نوین ارتباط آکورد و ایده پردازان آکورد و گروه پردازش آکورد فارسی نیست   بیگانه   -----      
51   آکومه (3/8/91)   بیگانه   -----      
52   آگاپه (14/11/92)   بیگانه   -----      
53   آگات   بیگانه   ----- 4164   ۲۰ بهمن ۱۳۹۴    
54   آگرا   بیگانه   -----      
55   آگلی (28/12/92)   بیگانه   -----      
56   آل مذ   بیگانه   -----      
57   آل وِر   بیگانه   -----      
58   آل ور (28/11/93)   بیگانه   -----      
59   آلا رز   بیگانه   ----- 4196   ۲۷ اسفند ۱۳۹۶    
60   آلاس (18/1/94) به معنی انگشت دست و پنجه در زبان فارسی وجود ندارد   بیگانه   -----      
61   آلاکس سهلان   بیگانه   ----- 1642   ۲۳ مرداد ۱۳۹۶   در ترکیب های آلاکس سهلان و آلاکس آذر سهلان و آلاکس یراق سهلان واژه آلاکس تایید نمی شود صرفا از یراق سهلان یا آذر سهلان استفاده کنند  
62   آلامد (18/9/93)   بیگانه   -----      
63   آلان تجهیز آرکا (13/11/93) و آلان تجهیز راشا فارسی نیست   بیگانه   -----      
64   آلبینا   بیگانه   ----- 3794   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
65   آلپارو   بیگانه   ----- 214   ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷    
66   آلپاین   بیگانه   -----      
67   آلپاین   بیگانه   -----      
68   آلپر (4/4/92) وترکیب آلپر آیسان و آلپر تکسان فارسی نیستند   بیگانه   -----      
69   آلتیش   بیگانه   ----- 3596   ۱۲ دى ۱۳۹۴    
70   آلدو   بیگانه   -----      
71   آلدورا (4/3/94)   بیگانه   -----      
72   آلدی   بیگانه   ----- 3363   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
73   آلفا   بیگانه   -----      
74   آلفا   بیگانه   -----      
75   آلفا تیم استار   بیگانه   -----      
76   آلفی (1/9/93)   بیگانه   -----      
77   آلکان   بیگانه   -----      
78   آلگ (24/4/93) ترکیب زیست پالایشگاه ریزآلگ قشم فارسی نیستند در برابر واژه آلگ در زبان فارسی جلبک به کار می رود   بیگانه   -----      
79   آلمانو   بیگانه   ----- 1749   ۰۵ شهريور ۱۳۹۶    
80   آلنا   بیگانه   -----      
81   آلند کیانو (20/10/93)   بیگانه   -----      
82   آلو ساخت وان (18/9/92)   بیگانه   -----      
83   آلو وان (18/9/92)   بیگانه   -----      
84   آلو ور سان   بیگانه   -----      
85   آلوا   بیگانه   آلو 556   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه آلوا فارسی نیست در صورت تمایل می تواند از آلو استفاده کند  
86   آلوا هانیس   بیگانه   ----- 4078   ۱۴ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های هانیس آلوا و آرتیکا هانیس و کارن آرتیکا و هرتا هانیس فارسی نیست  
87   آلودارت   بیگانه   ----- 40   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
88   آلومینا   بیگانه   ----- 2937   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
89   آلی سو (18/1/94) و آلی سو گستر پارس و آلی سو پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
90   آلیا (16/4/94)   بیگانه   -----      
91   آلیان   بیگانه   ----- 1194   ۲۷ تير ۱۳۹۷    
92   آلیزوان   بیگانه   ----- 4060   ۲۲ اسفند ۱۳۹۵    
93   آلیزه (8/11/91)   بیگانه   -----      
94   آلیس   بیگانه   ----- 1515   ۲۶ تير ۱۳۹۵    
95   آلیس پک   بیگانه   -----      
96   آلیستا   بیگانه   -----      
97   آلیش   بیگانه   -----      
98   آلینا   بیگانه   -----      
99   آماتا   بیگانه   -----      
100   آماتیس   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ... > >> >>| >>
صفحه 3 از 35