دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   آمادان (16/4/94)   بیگانه   -----      
2   آمادانه (16/4/94)   بیگانه   -----      
3   آمادای (16/4/94)   بیگانه   -----      
4   آمادای سپهر نوین   بیگانه   ----- 3853   ۲۷ دى ۱۳۹۴   ترکیب های آمادای سپهر نوین و آمادای نگین سپهر و آمادای تدبیر نوین و آمادای پرتو سپهر و آمادای نگین پرتو فارسی نیست  
5   آمپریالمند   بیگانه   -----      
6   آمتیست   بیگانه   -----      
7   آمرانت   بیگانه   دل ارغوانی 4418   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴   متقاضی می تواند در صورت تمایل از معادل های فارسی آن مانند دل ارغوانی استفاده کند  
8   آمستریدا   بیگانه   -----      
9   آمستریس   بیگانه   ----- 2364   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
10   آمود   بیگانه   -----      
11   آمور (26/7/93) و ترکیب آمورداتیس وآمورآتیس وآمورمیترا وآمورآکسون وآمورآتروپات و آموردکاموند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
12   آموزش مجازی بین المللی اپسیلون   بیگانه   -----      
13   آموزش مجازی بین المللی اپسیلون   بیگانه   -----      
14   آموس   بیگانه   -----      
15   آمیتریس   بیگانه   ----- 2607   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
16   آمیتریس اندیا اروند منطقه آزاد اروند   بیگانه   ----- 126   ۲۱ فروردين ۱۳۹۵    
17   آمیتس   بیگانه   -----      
18   آمیتیدا   بیگانه   -----      
19   آمیتیس   بیگانه   ----- 1633   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
20   آمیتیست   بیگانه   ----- 227   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
21   آمیدا   بیگانه   ----- 1122   ۲۰ تير ۱۳۹۷    
22   آمینو پرو ژن   بیگانه   ----- 658   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶    
23   آمینو ژن فناوری   بیگانه   ----- 659   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶    
24   آن پاسان -لفظی فرانسوی   بیگانه   -----      
25   آن زو (28/11/91)   بیگانه   -----      
26   آن من (دربرابر egoدرحوزه روانشاسی با نوع فعالیت مناسب نمی باشد)   بیگانه   -----      
27   آن وی   بیگانه   -----      
28   آن وی   بیگانه   -----      
29   آنا   بیگانه   -----      
30   آنا دانا (24/4/93)   بیگانه   -----      
31   آناتولیا   بیگانه   ----- 3598   ۱۲ دى ۱۳۹۴    
32   آناج (8/9/93)   بیگانه   -----      
33   آناشید   بیگانه   -----      
34   آناک   بیگانه   ----- 1365   ۲۷ تير ۱۳۹۶    
35   آنالوت   بیگانه   -----      
36   آنالیا   بیگانه   -----      
37   آنام   بیگانه   -----      
38   آنامیس   بیگانه   ----- 3522   ۰۵ دى ۱۳۹۴    
39   آناند (5/7/91)   بیگانه   -----      
40   آناندا   بیگانه   -----      
41   آناهل   بیگانه   -----      
42   آنتاریوم   بیگانه   -----      
43   آنتوریوم   بیگانه   -----      
44   آنتیک (28/10/93)   بیگانه   -----      
45   آنتیک الوین (27/8/93)   بیگانه   -----      
46   آنتیم (16/4/94)   بیگانه   -----      
47   آنجل (2/12/91)   بیگانه   -----      
48   آنجلس   بیگانه   -----      
49   آندا   بیگانه   ----- 2164   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
50   آندرومدا (15/7/93)   بیگانه   -----      
51   آندره   بیگانه   ----- 440   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵    
52   آندریا   بیگانه   -----      
53   آندریان   بیگانه   -----      
54   آندیا (22/9/91)   بیگانه   -----      
55   آنزیم (16/4/94) فرهنگستان در مقابل لفظ آنزیم (زی مایه ) را تصویب کرده است   بیگانه   -----      
56   آنژیولینک (16/4/94) و تجهیزات پزشکی آنژیولینک ایرانیان فارسی نیست متقاصی در صورت تمایل به جای لفظ فرنگی آنژیولینک می تواند از رگ پیوند استفاده کند   بیگانه   -----      
57   آنس   بیگانه   -----      
58   آنسه   بیگانه   -----      
59   آنکو   بیگانه   ----- 1236   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
60   آنکوتک   بیگانه   ----- 2095   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵    
61   آنناک   بیگانه   ----- 1601   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶    
62   آنه   بیگانه   ----- 807   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
63   آنی ماه   بیگانه   ----- 4564   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
64   آنیت   بیگانه   -----      
65   آنیسا (14/6/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از انیس یا انیسه استفاده کند   بیگانه   -----      
66   آنیسون (16/4/94)   بیگانه   -----      
67   آنیکا   بیگانه   ----- 2454   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
68   آنیل   بیگانه   -----      
69   آنیلا   بیگانه   ----- 4195   ۲۷ اسفند ۱۳۹۶    
70   آوا جیو   بیگانه   ----- 1628   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
71   آواپک (7/11/93)   بیگانه   -----      
72   آوات   بیگانه   -----      
73   آواتیس   بیگانه   ----- 2369   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
74   آواداویچ   بیگانه   ----- 218   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
75   آواسیس   بیگانه   ----- 2460   ۱۹ آذر ۱۳۹۷   در ترکیب آواسیس نام سیس در سطح ملی و آشنا برای عموم نیست از این رو تایید نمی شود.  
76   آوان   بیگانه   ----- 3162   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
77   آوانج   بیگانه   آونج 2784   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
78   آورتا   بیگانه   -----      
79   آورین   بیگانه   -----      
80   آوو کادو   بیگانه   ----- 809   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
81   آووکادو (26/7/93)   بیگانه   -----      
82   آویتا فارمد   بیگانه   ----- 3923   ۱۱ اسفند ۱۳۹۵   مشروط بر آنکه روی م فتحه گذاشته شود  
83   آوید   بیگانه   -----      
84   آوید   بیگانه   -----      
85   آویده (28/12/91)   بیگانه   -----      
86   آویسا   بیگانه   -----      
87   آویستا (10/4/91)   بیگانه   -----      
88   آوینجا   بیگانه   -----      
89   آویور   بیگانه   ----- 1432   ۲۷ مرداد ۱۳۹۷    
90   آی تاژ   بیگانه   -----      
91   آی تل   بیگانه   ----- 1090   ۲۶ خرداد ۱۳۹۵    
92   آی تی رسان   بیگانه   فا 3714   ۲۴ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب آی تی (IT) فارسی نیست صورت اختصاری فناوری اطلاعات فا است در صورت تمایل می توانند از آن استفاده کنند  
93   آی تیک پی   بیگانه   ----- 1413   ۰۲ مرداد ۱۳۹۶   ترکیب های آی تیک پی و داش تیک پی فارسی نیست و درعین حال کاملا بی معنی است  
94   آی دو   بیگانه   -----      
95   آی سودا   بیگانه   -----      
96   آی سی اس ایرانیان (27/8/93)و ای سی اس ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
97   آیَس   بیگانه   -----      
98   آیان   بیگانه   ----- 4567   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
99   آیتا تدبیر آرنا (25/1/94)   بیگانه   -----      
100   آیتی   بیگانه   ----- 3650   ۱۷ بهمن ۱۳۹۵   با استفاده از آیتی چون با IT خلط می شود موافقت نمی شود  
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ... > >> >>| >>
صفحه 4 از 35