دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   باکت   بیگانه   -----      
2   باگات   بیگانه   ----- 2258   ۲۵ مهر ۱۳۹۶    
3   باگت   بیگانه   -----      
4   بال کیم بال   بیگانه   ----- 731   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
5   بالست (17/6/93) و ترکیب بالست عمران فارسی نیست   بیگانه   -----      
6   بالنو (28/10/93)   بیگانه   -----      
7   بالی (1/8/92)   بیگانه   -----      
8   بالیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
9   بالیک   بیگانه   پالیک 1203   ۱۴ تير ۱۳۹۶    
10   بالینو   بیگانه   بالینه 4244   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴   واژه بالینو فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از بالینه استفاده کند  
11   بامبو   بیگانه   -----      
12   بامیک   بیگانه   بامی 2522   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
13   بامیکا (22/12/91)   بیگانه   -----      
14   بان کو   بیگانه   ----- 3410   ۲۹ آذر ۱۳۹۶   استفاده از بان بلامانع است ولی بان کو فارسی نیست  
15   بانری (8/9/91)   بیگانه   -----      
16   بانک   بیگانه   ----- 4555   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴   واژه بانک بار حقوقی و تشکیلاتی دارد و یک شرکت معمولی نمی تواند از این لفظ استفاده نماید  
17   بانک لاک   بیگانه   ----- 3567   ۰۶ دى ۱۳۹۴    
18   بانی تاک   بیگانه   ----- 3607   ۲۴ دى ۱۳۹۶   ترکیب بانی تاک بی معنی است در ضمن لفظ تاک با talk انگلیسی که مرتبط با فعالیت آموزشگاه است خلط می شود و از این رو تایید نمی شود  
19   بانی فلافل   بیگانه   ----- 3603   ۱۲ دى ۱۳۹۴    
20   بانینو   بیگانه   ----- 3359   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
21   باورس (27/3/93)   بیگانه   -----      
22   باورمان (28/11/93)   بیگانه   -----      
23   باوهاس (23/6/92)   بیگانه   -----      
24   باهاما   بیگانه   ----- 3573   ۰۹ بهمن ۱۳۹۵    
25   بای   بیگانه   -----      
26   بایلر (27/3/93)   بیگانه   -----      
27   باینری   بیگانه   -----      
28   بتیس   بیگانه   -----      
29   بدمینتون (18/2/92) در برابر آن واژه پرگان به تصویب فرهنگستان رسیده است   بیگانه   -----      
30   بر بن   بیگانه   ----- 804   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
31   برالیک (15/5/93)   بیگانه   -----      
32   برانتی (27/3/93)   بیگانه   -----      
33   برایت ایم (16/4/94)   بیگانه   -----      
34   برچی (22/6/93)   بیگانه   -----      
35   بردر الکترونیک   بیگانه   -----      
36   برسومه   بیگانه   ----- 4260   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
37   برگ کمپرسور (2/2/94) و برگ کمپرسور پارسیان فارسی نیست در برابر کمپرسور واژه فشرده ساز به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
38   برگر حال   بیگانه   ----- 2510   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب برگر حال بی معنی است  
39   برلیانس   بیگانه   برلیان 1558   ۱۴ شهريور ۱۳۹۷   واژه برلیانس فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از برلیان استفاده کند .  
40   برموندا   بیگانه   ----- 628   ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵    
41   برموندا ایرانیان   بیگانه   ----- 1953   ۰۲ شهريور ۱۳۹۵    
42   برن   بیگانه   ----- 59   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵   برن فارسی نیست و نشان تجاری محصول ترکیه ای است  
43   برن خوراک بارمبو   بیگانه   ----- 1641   ۲۳ مرداد ۱۳۹۶   در ترکیب برن خوراک بارمبو برن فارسی نیست  
44   برنادیس (9/2/94)   بیگانه   -----      
45   برناک پی ای اس در مصوب اجلاس ایران و ونزوئلا بالا مانع است پس از اجرای پروژه غیر فارسی   بیگانه   -----      
46   برنت پارس   بیگانه   -----      
47   برند   بیگانه   ----- 1933   ۰۱ مهر ۱۳۹۶   از آنجا که بُرند در فارسی رایج نیست و با لفظ انگلیس برند (brand) خلط می شود تایید نمی شود  
48   برند (10/7/91) (معادل مصوب فرهنگستان در برابر برند، نمانام است)   بیگانه   -----      
49   برنیس   بیگانه   -----      
50   بروشور ( 22/9/91) معادل کلمهه بروشور دفترک می باشد   بیگانه   -----      
51   بروکلی   بیگانه   ----- 3775   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
52   بری برگر   بیگانه   ----- 3001   ۰۹ آبان ۱۳۹۶    
53   بریک   بیگانه   ----- 2825   ۰۱ بهمن ۱۳۹۷   بریک به معنی برکت یافته فارسی نیست در عین حال این لفظ به break انگلیسی شباهت دارد و تایید نمی شود .  
54   بریکا   بیگانه   -----      
55   بریلو   بیگانه   ----- 2783   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
56   بزمه   بیگانه   ----- 3014   ۲۴ بهمن ۱۳۹۷   واژه بزمه به عنوان نام روستا شناخته شده نیست ولی لفظ بزم (به معنای مهمانی) گرفت که در این صورت منعی برای ثبت ندارد و با نوع فعالیت متقاضی نیز متناسب است .  
57   بزیلا   بیگانه   -----      
58   بس کیان هریس   بیگانه   -----      
59   بسته بندی چاوری ایرانیان   بیگانه   ----- 543   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه چاوری فارسی نیست  
60   بکرال   بیگانه   -----      
61   بلاند (27/8/93) بِلانِد   بیگانه   -----      
62   بلر   بیگانه   -----      
63   بلر   بیگانه   -----      
64   بلفی (24/2/92) یا بلِفی   بیگانه   -----      
65   بلک (28/12/92) و ترکیب بلک خودرو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
66   بلکر (9/11/92) و ترکیب بلکر تجهیز فارسی نیست   بیگانه   -----      
67   بلکی (بُلکی )   بیگانه   ----- 2891   ۳۰ مهر ۱۳۹۶    
68   بلنسی (28/11/91)   بیگانه   -----      
69   بلون (3/6/94)   بیگانه   -----      
70   بلینا (8/9/91)   بیگانه   -----      
71   بمب برگر   بیگانه   ----- 1001   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶   فرهنگستان نام بمب برگر را برای مواد غذایی مناسب نمی داند  
72   بمبا   بیگانه   -----      
73   بمبیلا   بیگانه   -----      
74   بن اپتی (4/4/92)   بیگانه   -----      
75   بن تراکد (19/1/92) و تراکد پارس فارسی نیستند   بیگانه   -----      
76   بن ژیوار   بیگانه   -----      
77   بن کافه آریا (18/1/94) و بن کافه ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
78   بن گراف (31/3/91)   بیگانه   -----      
79   بنا کاریزما ایرانیان   بیگانه   فره -فر- فرهمندی 2131   ۱۵ مهر ۱۳۹۶   واژه کاریزما فارسی نیست در برابر آن واژه های فره - فر - فرهمندی - جاذبه - گیرایی - جذبه و ......به کار می روند  
80   بنر (banner) (10/7/91) معادل فارسی آن برنوشته است   بیگانه   -----      
81   بنسای   بیگانه   دارسان 674   ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه بنسای فارسی نیست در برابر آن واژه دارسان به تصویب رسیده است  
82   بنون (28/12/92) و ترکیب بنون خودرو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
83   بنه   بیگانه   -----      
84   بنیاد بیماریهای متابولیک ارثی (24/2/92) در برابر متابولیک معادل سوخت وسازی ودگرگشتی مصوب فرهنگستان شده است می توانند داخل دو کمان متابولیک را ذکر نماید   بیگانه   -----      
85   بنیاد فرهنگی وارا   بیگانه   ورا 4330   ۰۴ اسفند ۱۳۹۴   وارا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از ورا استفاده کند  
86   بنیان فلور ایرانیان   بیگانه   -----      
87   بنیتا (24/2/92)   بیگانه   -----      
88   بنیتا کارن   بیگانه   -----      
89   بنیس (9/11/92)   بیگانه   -----      
90   بو گر پارسیان   بیگانه   ----- 3655   ۱۴ دى ۱۳۹۴   ترکیبات فناوری پارسیان بوگر و اریا افرند بوگر فارسی نیست  
91   بوبر   بیگانه   ----- 3322   ۱۵ دى ۱۳۹۵   بوبر واژه ای مهجور است و با واژه های فرنگی (به ویژه boober که معنای خوبی ندارد) خلط می شود تایید نمی شود  
92   بوت آرا   بیگانه   بت آرا 4011   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵   بوت آرا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از بت آرا استفاده کند  
93   بوتیا   بیگانه   -----      
94   بوجانگا (10/7/91)   بیگانه   -----      
95   بودی بال   بیگانه   -----      
96   بوراک   بیگانه   بوَرک 3795   ۲۲ دى ۱۳۹۴   بوراک واژه ای عربی است متقاضی در صورت تمایل می تواند از بورَک استفاده کند  
97   بوردا   بیگانه   -----      
98   بوردان (16/12/93)   بیگانه   -----      
99   بوش   بیگانه   -----      
100   بوف لت (23/6/92)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< < 1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ... > >> >>| >>
صفحه 9 از 35