دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   پرسیدا (16/12/91)   بیگانه   -----      
2   پرسیس   بیگانه   ----- 2628   ۰۸ دى ۱۳۹۷    
3   پرسیس موتور   بیگانه   -----      
4   پرشانا   بیگانه   ----- 4062   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶    
5   پرشن   بیگانه   -----      
6   پرشیا توان آریا (7/4/91)   بیگانه   -----      
7   پرشیان (20/1/92)   بیگانه   -----      
8   پرشیکا   بیگانه   ----- 1358   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
9   پرشین گلف   بیگانه   خلیج فارس 3767   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب حمل و نقل و خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرشین گلف : پرشین گلف فارسی نیست معادل آن خلیج فارس است  
10   پرشین نیروی شایان (7/4/91)   بیگانه   -----      
11   پرشین والرمس (20/1/92)   بیگانه   -----      
12   پرمک چنانچه سرواژه «پیشگامان راه مسکن کشور » باشد ابتدا صورت کامل آن ثبت شود و در کنار آن صورت مخفف پرمک درج شود، در غیر این صورت فارسی نیست   بیگانه   -----      
13   پرمیس   بیگانه   -----      
14   پرنسا   بیگانه   -----      
15   پرنسا ستاره درخشان   بیگانه   ----- 795   ۰۲ خرداد ۱۳۹۶   ترکیب های پرنسا ستاره درخشان و پرنسا نوین طب واژه پرنسا فارسی نیست  
16   پرنوس   بیگانه   -----      
17   پرنوشیا   بیگانه   پرنوشا 486   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵    
18   پرنیان مدیکا (29/10/93) و پرنیان مدیک و پرنیان پارس مدیکا و پرنیان پارس مدیک فارسی نیست   بیگانه   -----      
19   پرنیکا   بیگانه   پرنیک 3361   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از پرنیک استفاده کند  
20   پروبیوتیک   بیگانه   -----      
21   پروچیستا   بیگانه   ----- 1091   ۲۶ خرداد ۱۳۹۵    
22   پروشا   بیگانه   -----      
23   پروشات   بیگانه   -----      
24   پروفا (3/9/92)   بیگانه   -----      
25   پروما   بیگانه   -----      
26   پرومیت (31/3/91)   بیگانه   -----      
27   پرومیثه (1/9/93)   بیگانه   -----      
28   پرونوس   بیگانه   -----      
29   پرونیکسا (6/3/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از نیکسا استفاده کند   بیگانه   -----      
30   پریس (1/9/93)   بیگانه   -----      
31   پریکا   بیگانه   ----- 2968   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
32   پریکلا (31/3/91)   بیگانه   -----      
33   پرینوس   بیگانه   -----      
34   پزماتیک (15/7/92)   بیگانه   -----      
35   پستا ارتباط ایرانیان   بیگانه   ----- 2252   ۰۷ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های پستا ارتباط ایرانیان و پستا ارتباط ویرا و پستا پروژه شهر بی معنی است  
36   پستیژ   بیگانه   -----      
37   پستیژ   بیگانه   -----      
38   پک (31/3/91)   بیگانه   -----      
39   پکس   بیگانه   -----      
40   پکیج   بیگانه   -----      
41   پگاسوس (25/1/94) و ترکیب صنایع پگاسوس کیش و توسعه صنعت پگاسوس کیش و صنایع پگاسوس کیش فارسی نیست   بیگانه   -----      
42   پگی   بیگانه   -----      
43   پلاتو   بیگانه   ----- 3798   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
44   پلاتینه   بیگانه   ----- 4610   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
45   پلارون   بیگانه   ----- 2085   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵   واژه های پلارون و پلاریتون فارسی نیست  
46   پلاره (17/6/93) مورد تایید نیست ولی می توانند پلارک یا بلارک که در فرهنگ فارسی ضبط شده استفاده کنند   بیگانه   -----      
47   پلاس (7/10/92)   بیگانه   -----      
48   پلاستوفوم   بیگانه   -----      
49   پلاسما (31/2/93) در برابر آن واژه فارسی خوناب به تصویب فرهنگستان رسیده   بیگانه   -----      
50   پلاسین پت   بیگانه   -----      
51   پلاسین پت پرشین   بیگانه   -----      
52   پلاسین پت کاسپین   بیگانه   -----      
53   پلاکارد (10/7/91) placard معادل آن می شود شعار نوشته   بیگانه   -----      
54   پلان (11/3/93)   بیگانه   -----      
55   پلانی   بیگانه   ----- 4193   ۲۷ اسفند ۱۳۹۶    
56   پلکسی گلاس (12/4/91)   بیگانه   -----      
57   پلوس پرسا آبنوس   بیگانه   -----      
58   پلی پلات   بیگانه   -----      
59   پلی ران   بیگانه   -----      
60   پلیمر   بیگانه   بسپار 1981   ۰۳ مهر ۱۳۹۶    
61   پلین   بیگانه   ----- 810   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
62   پنتا   بیگانه   -----      
63   پنتاتوس (20/10/93)   بیگانه   -----      
64   پنتی (20/10/93) به دلیل معنی بدی که دارد مناسب نیست پنتی یعنی کسی که از ناپاکی و چرک احتراز نکند .بی غیرت :چرک .لاابالی   بیگانه   -----      
65   پوپر   بیگانه   -----      
66   پوزیترون پرتو نگار (6/9/92)   بیگانه   -----      
67   پوژار   بیگانه   -----      
68   پوژان   بیگانه   فوژان 2834   ۰۲ بهمن ۱۳۹۷   واژه پوژان فارسی نیست چنانچه مایل هستند از لفظ مشابهی با همین معنی استفاده کنند می توانند از فوژان استفاده کنند.  
69   پوژمان   بیگانه   -----      
70   پوژمان   بیگانه   -----      
71   پوژمان   بیگانه   -----      
72   پوستر (10/7/91) poster معادل آن می شود اعلان - پوستر   بیگانه   -----      
73   پوش کو   بیگانه   -----      
74   پوشاکو   بیگانه   ----- 3421   ۲۴ آذر ۱۳۹۴    
75   پوشینکو   بیگانه   -----      
76   پولوتون -ریشه یونانی است   بیگانه   -----      
77   پولیکا   بیگانه   -----      
78   پومر (11/3/93) با فرض اثبات صحت مدارک که به تایید اداره کل رسیده باشد استفاده از از این نام به دلیل سابقه طولانی بلامانع است   بیگانه   -----      
79   پونی پا   بیگانه   ----- 802   ۰۵ تير ۱۳۹۷   ترکیب پونی پا پونی (pony) فارسی نیست .  
80   پونیک   بیگانه   -----      
81   پویا پاتریس تهران   بیگانه   -----      
82   پویا پاتریس تهران   بیگانه   -----      
83   پویا طرح راگس   بیگانه   ----- 1586   ۱۷ مرداد ۱۳۹۶   واژه راگس فارسی نیست  
84   پویزن   بیگانه   ----- 4061   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶    
85   پی پر پارس   بیگانه   -----      
86   پی درو پارس   بیگانه   -----      
87   پی درو فام   بیگانه   -----      
88   پیارند تک   بیگانه   ----- 3083   ۱۷ آبان ۱۳۹۶   از آنجا که تک در ترکیب های پیارند تک و پیارند تک ارتباطات بی معنی است و با tech خلط می شود صرفا ارتباطات پیارند یا پیارند ارتباطات قابل قبول است  
89   پیاژه (7/10/92)   بیگانه   -----      
90   پیاستو (12/6/93)   بیگانه   -----      
91   پیانو   بیگانه   ----- 37   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
92   پیتا   بیگانه   ----- 1456   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶    
93   پیتاژ   بیگانه   ----- 4194   ۲۷ اسفند ۱۳۹۶    
94   پیتزا پاپای   بیگانه   -----      
95   پیتو   بیگانه   ----- 1353   ۲۶ تير ۱۳۹۶    
96   پیتون (23/6/92)   بیگانه   -----      
97   پیرامید (6/9/92)   بیگانه   -----      
98   پیرامید گستر (6/9/92)   بیگانه   -----      
99   پیرانو (24/2/92) در صورت تمایل می تواند از نوپیرا استفاده کنند   بیگانه   -----      
100   پیرسیک پارسا (25/1/94) و پیرسیک پارس فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه پیرسوک استفاده کند   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ... > >> >>| >>
صفحه 12 از 35