دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   فوجی پلیمر صنعت پلاست (28/2/92)   بیگانه   -----      
2   فود صنعت صدرا (30/10/91)   بیگانه   -----      
3   فوده   بیگانه   -----      
4   فورتیم   بیگانه   -----      
5   فوگان (به معنی فقاع ماده ای مسکر است)واستفاده از آن جایز نیست   بیگانه   -----      
6   فوما   بیگانه   ----- 594   ۱۹ خرداد ۱۳۹۷    
7   فی میل   بیگانه   -----      
8   فیت   بیگانه   ----- 3718   ۲۴ بهمن ۱۳۹۵    
9   فیت سازه   بیگانه   ----- 3070   ۱۶ آبان ۱۳۹۶   واژه فیت فارسی نیست  
10   فیدار گستران ماستر   بیگانه   ----- 1705   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   ترکیب های ماستر پورو بین الملل و نوتاش گستر ماستر و سرمایه گستران ماستر فارسی نیست  
11   فیزیک   بیگانه   ----- 2392   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
12   فیسا   بیگانه   -----      
13   فیک   بیگانه   ----- 2367   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
14   فیگیس   بیگانه   -----      
15   فیلا (4/7/89)   بیگانه   -----      
16   فیلتر ون   بیگانه   -----      
17   فیلون   بیگانه   -----      
18   فیلون   بیگانه   -----      
19   فیلی پم   بیگانه   -----      
20   فیما   بیگانه   -----      
21   فین سا (16/4/94)   بیگانه   -----      
22   فیندر (4/4/92)   بیگانه   -----      
23   فینیک   بیگانه   ----- 2368   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
24   فیوره   بیگانه   ----- 1751   ۰۵ شهريور ۱۳۹۶    
25   کُمُو (15/7/92)   بیگانه   -----      
26   کاب و چای   بیگانه   ----- 623   ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب کاب و چای بی معنی است  
27   کابرات   بیگانه   -----      
28   کابیله پرشیا (19/1/94)   بیگانه   -----      
29   کاپاریس (16/11/91) نام فارسی این گیاه کَوَر یا کَبَر است   بیگانه   -----      
30   کاپرا (10/4/91)   بیگانه   -----      
31   کاپریس   بیگانه   ----- 2291   ۱۱ مهر ۱۳۹۵    
32   کاپلینی (15/5/93)   بیگانه   -----      
33   کاپیتان   بیگانه   سریار 2953   ۰۷ آبان ۱۳۹۶   واژه کاپیتان فارسی نیست در برابر آن سر یار به تصویب فرهنگستان رسیده است  
34   کات   بیگانه   -----      
35   کات   بیگانه   -----      
36   کاتالوگ (22/9/91) به جای کاتالوگ می توان از کارنما استفاده کرد   بیگانه   -----      
37   کاتن (4/12/92)   بیگانه   -----      
38   کاتی (19/12/92)   بیگانه   -----      
39   کاجین   بیگانه   ----- 3631   ۱۳ دى ۱۳۹۴    
40   کادی ران (5/11/92)   بیگانه   -----      
41   کادی ران ایرانیان (5/11/92)   بیگانه   -----      
42   کادین   بیگانه   ----- 3781   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
43   کاذی   بیگانه   ----- 2036   ۱۱ مهر ۱۳۹۶    
44   کار چین سوی   بیگانه   ----- 1888   ۲۹ شهريور ۱۳۹۶   ترکیب کار چین سوی بی معنی است  
45   کار نقش اقتصاد ماکاما   بیگانه   ----- 3364   ۱۹ دى ۱۳۹۵   واژه ماکاما فارسی نیست  
46   کاراپستا (28/10/92) در صورت تمایل می تواند کاراپست استفاده کنند   بیگانه   -----      
47   کاراتل   بیگانه   -----      
48   کاراتل   بیگانه   -----      
49   کاراس (110/3/94)   بیگانه   -----      
50   کاراکال (7/11/93)   بیگانه   -----      
51   کاراکو (13/11/93)   بیگانه   -----      
52   کاراکو تجارت پارس   بیگانه   ----- 3584   ۰۷ دى ۱۳۹۴    
53   کارامل   بیگانه   ----- 3062   ۲۸ بهمن ۱۳۹۷    
54   کارانس (4/11/91)   بیگانه   -----      
55   کارپل (20/11/93)   بیگانه   -----      
56   کارفور   بیگانه   -----      
57   کارگزاران خدمات بازرگانی سیبل (7/4/91)   بیگانه   -----      
58   کارلوتی   بیگانه   -----      
59   کارمانیا   بیگانه   -----      
60   کارمانیا رزاس   بیگانه   ----- 3084   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
61   کارمن (10/7/91)   بیگانه   -----      
62   کارن بنیتا   بیگانه   -----      
63   کارنس (8/12/91)   بیگانه   -----      
64   کارنوفل (19/5/94)   بیگانه   -----      
65   کارو   بیگانه   ----- 2043   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵   نام ارمنی کارو بر استعمال فارسی آن غلبه دارد توصیه نمی شود ( واژه کارو فارسی نیست )  
66   کاروانیک پرنیان پرواز (20/11/93) بی معنی است متقاضی در صورت تمایل می تواند از کاروانیک یا کاروانیک پرواز استفاده کند   بیگانه   -----      
67   کاروتک   بیگانه   فن 2026   ۱۰ مهر ۱۳۹۶   ترکیب کاروتک واژه تک (tech) فارسی نیست در برابر تک /تکنیک معادل فن مصوب است متقاضی در صورت تمایل می تواند از کاروفن استفاده کند  
68   کاروژول (9/12/93) و ترکیب کارو ژول ایمن پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
69   کاریا   بیگانه   -----      
70   کاریس (10/3/94)   بیگانه   -----      
71   کاریک گرافیک   بیگانه   -----      
72   کارین (16/12/91)   بیگانه   -----      
73   کارینا   بیگانه   -----      
74   کارینو   بیگانه   -----      
75   کارینو   بیگانه   -----      
76   کازا   بیگانه   ----- 3797   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
77   کاساندرا (5/9/87)   بیگانه   -----      
78   کاسپین (11/9/93)   بیگانه   -----      
79   کاسپین سازه پادمیرا (19/1/94)   بیگانه   -----      
80   کاسترول   بیگانه   -----      
81   کاسکو   بیگانه   -----      
82   کاسل (10/4/91)   بیگانه   -----      
83   کاسمو کیش (15/5/93)   بیگانه   -----      
84   کاشانه مزرعه گیاموت   بیگانه   ----- 2524   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب های مزارع گردشگری گیاموت و مزارع گردشگری و بوم گردی گیاموت وو بم گران کاشانه گیاموت فارسی نیست لفظ گیاموت فارسی نیست  
85   کاشو   بیگانه   ----- 2227   ۰۶ مهر ۱۳۹۵    
86   کافئین   بیگانه   ----- 1557   ۱۴ شهريور ۱۳۹۷    
87   کافکا (28/12/92)   بیگانه   -----      
88   کافی شاپ   بیگانه   -----      
89   کافی فود   بیگانه   -----      
90   کاکادو   بیگانه   ----- 325   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵    
91   کاکانو   بیگانه   -----      
92   کالان   بیگانه   ----- 44   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
93   کالچر (1/6/93)   بیگانه   -----      
94   کالدوویتا   بیگانه   ----- 3660   ۲۷ دى ۱۳۹۶    
95   کالزونه   بیگانه   -----      
96   کالوب گراد (20/4/94)   بیگانه   -----      
97   کالوک   بیگانه   ----- 232   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
98   کالونی   بیگانه   -----      
99   کالوی (4/3/94)   بیگانه   -----      
100   کالیته   بیگانه   ----- 3425   ۲۴ آذر ۱۳۹۴    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  > >> >>| >>
صفحه 25 از 35