دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   کالیستو (28/11/91)   بیگانه   -----      
2   کالیستو سپید (27/8/93)   بیگانه   -----      
3   کالین   بیگانه   -----      
4   کام بو پارسیان   بیگانه   ----- 2896   ۰۷ آذر ۱۳۹۵   ترکیب های کام بو پارسیان و کام بو کام و کام بو کار و کام بو مدرن و کام بو تجارت مدرن فارسی نیست  
5   کاما   بیگانه   ----- 2211   ۲۰ آبان ۱۳۹۷    
6   کامئو   بیگانه   ----- 2455   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
7   کامپوزیت   بیگانه   -----      
8   کامو پلاست آرین (16/6/87)   بیگانه   -----      
9   کاموپلاست   بیگانه   -----      
10   کامیشا (24/2/92) در صورت تمایل می تواند از واژه های کامشاد یا کامیشاد استفاده کند   بیگانه   -----      
11   کامیل (21/10/90)   بیگانه   -----      
12   کامین (28/10/92)   بیگانه   -----      
13   کان دو کویر   بیگانه   ----- 2793   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
14   کان وی تک (28/10/92)   بیگانه   -----      
15   کان وی رسانه (28/10/92)   بیگانه   -----      
16   کانتکس   بیگانه   -----      
17   کانولا (12/12/87)   بیگانه   -----      
18   کانی داس   بیگانه   ----- 2461   ۱۹ آذر ۱۳۹۷   معانی ترکیب های کانی داس و کانی داس ارس روشن نیست و بی معنی است . چنانچه از ترکیب های کانی داسی با کانی داسی ارس استفاده کنند فرهنگستان کاربرد آنها را بلامانع می داند.  
19   کانیار   بیگانه   -----      
20   کانیه   بیگانه   -----      
21   کاوالی (16/4/94)   بیگانه   -----      
22   کاوالیر   بیگانه   ----- 2174   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
23   کاوانی (19/5/94)   بیگانه   -----      
24   کایزو طرح   بیگانه   -----      
25   کایزو طرح ومعماری   بیگانه   -----      
26   کایسر   بیگانه   -----      
27   کایلا   بیگانه   -----      
28   کایلو   بیگانه   ----- 225   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
29   کبسون (26/7/93)   بیگانه   -----      
30   کپ برگر ایرانیان   بیگانه   ----- 226   ۳۱ فروردين ۱۳۹۵   کپ برگر ایرانیان -کپ برگر البرز - کپ غذای برگر ایرانیان - کپ غذای برگر سالم و توسعه رستورانهای زنجیره ای کپ فارسی نیست  
31   کتریم (24/4/93) (کَتریم ) و ترکیب کتریم آسیا -کتریم تجارت -کتریم شیلر- کتریم توسعه قارسی نیستند   بیگانه   -----      
32   کتریم بین الملل (25/3/94) و کتریم کاسپین   بیگانه   -----      
33   کترینگ   بیگانه   -----      
34   کترینگ   بیگانه   -----      
35   کتیا کاتیا (16/4/94)   بیگانه   -----      
36   کدافزار گستر   بیگانه   کدافزار 85   ۱۵ فروردين ۱۳۹۵   ترکیب کدافزار گستر بی معنی است اما استفاده از کدافزار بلامانع است  
37   کراپ   بیگانه   ----- 4107   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
38   کراس (12/6/93) و ترکیب گروه صنعتی کراس موتورو گروه صنعتی کراس و گروه تجهیزات ورزشی کراس موتور فارسی نیست   بیگانه   -----      
39   کراکف   بیگانه   -----      
40   کرال   بیگانه   ----- 1352   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
41   کرانچ   بیگانه   ----- 2037   ۱۱ مهر ۱۳۹۶    
42   کرانچی   بیگانه   ----- 3364   ۲۶ آذر ۱۳۹۶    
43   کرانچیپس   بیگانه   -----      
44   کرپی کار فراساز (11/9/93) و ترکیب کرپی کاران فراساز و کرپی کار وراساز و کرپی کارفراسا فارسی نیست   بیگانه   -----      
45   کرس پوش منطقه آزاد انزلی   بیگانه   ----- 1230   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
46   کرمانشاه سئول   بیگانه   ----- 737   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
47   کرود انرژی آسیا (11/9/93)   بیگانه   -----      
48   کروز (28/12/92) و ترکیب کروز خودرو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
49   کروموند   بیگانه   -----      
50   کرون   بیگانه   ----- 1528   ۱۱ مرداد ۱۳۹۶    
51   کرونات   بیگانه   ----- 3856   ۱۷ بهمن ۱۳۹۶    
52   کریستال   بیگانه   -----      
53   کریل   بیگانه   ----- 4419   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
54   کسب و کار پیشرو مانما (2/2/94)فرهنگستان با عبارت های کسب و کار پویا مانما و ایده پرداز پیشرو مانما و ایده پرداز پویا مانما موافق نیست چنانچه مانما به تنهایی انتخاب شود بلامانع است   بیگانه   -----      
55   کشت و صنعت آبزیان شورجه لاو   بیگانه   ----- 3764   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   از آنجا که لفظ لاو در نام درخواستی با love انگلیسی به معنی محبت و عشق خلط می شود موافقت نمی شود  
56   کشت و صنعت آکوبان اریس هلما (12/6/93) و کشت و صنعت اریس تجارت هلما و کشت و صنعت سامه تجارت هلما فارسی نیست   بیگانه   -----      
57   کشت و صنعت اریس تجارت سامه (12/6/93) هرچند تک تک کلمات معنی دار است ترکیب فارس نیست و بی معنی است   بیگانه   -----      
58   کک (1/6/93)   بیگانه   -----      
59   کل وین   بیگانه   ----- 1495   ۱۰ شهريور ۱۳۹۷   ترکیب های کل وین و کلویان و آجر نما کل وین و آجر نما کلویان فارسی نیست  
60   کلارکی   بیگانه   -----      
61   کلارکی   بیگانه   -----      
62   کلاژ (24/2/92)   بیگانه   -----      
63   کلاس (17/12/92) ترکیب های آراد برتر کاسپین کلاس و کاسپین کلاس آراد برتر فارسی نیست   بیگانه   -----      
64   کلاسیک   بیگانه   -----      
65   کلاکت   بیگانه   تخته نشان 1201   ۱۴ تير ۱۳۹۶   واژه کلاکت فارسی نیست در برابر آن تخته نشان به تصویب رسیده است  
66   کلانا   بیگانه   ----- 998   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶    
67   کلپچ   بیگانه   ----- 255   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
68   کلزین   بیگانه   ----- 2513   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
69   کلسینه   بیگانه   تکلیس شده 1598   ۱۹ شهريور ۱۳۹۷   واژه های کلسینه و کلسیناسیون فارسی نیست در برابر کلسینه تکلیس شده و در برابر کلسیناسیون تکلیس به تصویب رسیده است .  
70   کلش   بیگانه   ----- 1598   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶   کُلش از آنجا که با clash لاتین خلط می شود قابل قبول نیست  
71   کلنل   بیگانه   ----- 1392   ۲۲ مرداد ۱۳۹۷    
72   کلوب   بیگانه   -----      
73   کلودیا   بیگانه   -----      
74   کلودین (14/11/92) ترکیب کلودین راک و کلودین ران فارسی نیست   بیگانه   -----      
75   کلوز آپ (19/5/88) معادل آن نمای نزدیک می شود   بیگانه   -----      
76   کلیک(معادل مصوب فرهنگستان تلیک است)   بیگانه   -----      
77   کلین فارمانی   بیگانه   ----- 2278   ۲۹ مهر ۱۳۹۶    
78   کلیون   بیگانه   ----- 4501   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
79   کم پن تن هخامنش پی وی سی (5/9/87)   بیگانه   -----      
80   کمبربسپار   بیگانه   -----      
81   کمپ آریا   بیگانه   -----      
82   کمپانی   بیگانه   ----- 4252   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
83   کمپرس   بیگانه   -----      
84   کمپرسور   بیگانه   -----      
85   کمیت چال (29/1/94) ترکیب کمیت چال فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه کُمِیت استفاده کند   بیگانه   -----      
86   کن تایر آرتا   بیگانه   ----- 4079   ۱۴ بهمن ۱۳۹۴   و ترکیب کن تایر آرتا ویل فارسی نیست  
87   کندانسینگ   بیگانه   -----      
88   کندل استیک (9/12/93) و کندل استیک پترو وش و کندل استیک پترو فارسی نیست   بیگانه   -----      
89   کندو کاتی کیش   بیگانه   ----- 423   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
90   کندی   بیگانه   ----- 2803   ۲۵ آبان ۱۳۹۵   واژه کندی در ترکیب با نام محل می آید و به تنهایی معنا ندارد و پذیرفته نیست  
91   کندیس   بیگانه   -----      
92   کنزانیل   بیگانه   -----      
93   کنزل   بیگانه   ----- 2792   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
94   کوارتز -نام ماده ای معدنی   بیگانه   -----      
95   کوارک سیستم قشم (19/5/95)   بیگانه   -----      
96   کوالا   بیگانه   ----- 2831   ۰۲ بهمن ۱۳۹۷    
97   کوانتوم (14/6/94)   بیگانه   -----      
98   کوانتوم پرداز پارسه (16/12/93)   بیگانه   -----      
99   کوئیک   بیگانه   ----- 1164   ۱۳ تير ۱۳۹۶   واژه های کوئیک و کوئیکر فارسی نیستند  
100   کوئیک و لاین (4/3/94) و ترکیب کوئیک لاین و کوئیک راه ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  31  32  33  34  35  > >>
صفحه 26 از 35