دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   لوک   بیگانه   -----      
2   لوکسا (12/6/93) و ترکیب لوکسا فلک سیران فارسی نیست   بیگانه   -----      
3   لومانا   بیگانه   ----- 1089   ۲۶ خرداد ۱۳۹۵    
4   لومانو   بیگانه   ----- 4159   ۲۰ بهمن ۱۳۹۴    
5   لومن   بیگانه   ----- 2538   ۰۲ آبان ۱۳۹۵    
6   لونا   بیگانه   -----      
7   لوه (18/1/94) و ترکیب ساریا لوه ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
8   لی   بیگانه   -----      
9   لی   بیگانه   ----- 4124   ۲۵ مرداد ۱۳۹۰    
10   لی لی بالی   بیگانه   -----      
11   لیا   بیگانه   ----- 1237   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
12   لیبرا   بیگانه   ----- 2781   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
13   لیپا (3/8/91) به عنوان نام شهر هیچ سنخیتی با فعالیت موردنظر نداردوبه وضوح لی +پا راتداعی می کند وموردتاییدنمی باشد   بیگانه   -----      
14   لیپار   بیگانه   ----- 1869   ۲۵ مرداد ۱۳۹۵    
15   لیپاریس (4/4/92)   بیگانه   -----      
16   لیدوما (10/7/91)   بیگانه   -----      
17   لیدی روز   بیگانه   -----      
18   لیرانو   بیگانه   -----      
19   لیزینگ (12/12/83) معادل آن واسپاری می شود   بیگانه   -----      
20   لیکو معین دانه (15/5/93) ترکیب لیکو معین دانه و لیکو معین رشد فارسی نیست   بیگانه   -----      
21   لیلاج (25/5/90)   بیگانه   -----      
22   لیلاک (6/2/93)   بیگانه   -----      
23   لیلیا (17/12/92)   بیگانه   -----      
24   لیلیاسه   بیگانه   سوسنیان 2785   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
25   لیلیان   بیگانه   ----- 2697   ۱۶ دى ۱۳۹۷    
26   لیلیت (17/12/92)   بیگانه   -----      
27   لیلیوم (10/7/91) معادل فارسی آن سوسن است   بیگانه   -----      
28   لیما   بیگانه   ----- 4102   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
29   لین سول   بیگانه   -----      
30   لینا   بیگانه   -----      
31   لینا   بیگانه   -----      
32   لیند اسپو (17/2/91)   بیگانه   -----      
33   لیندا   بیگانه   -----      
34   لیندا   بیگانه   -----      
35   لینو   بیگانه   ----- 1357   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
36   لینه   بیگانه   ----- 1791   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶    
37   لیو (21/10/90)   بیگانه   -----      
38   لیوازا   بیگانه   -----      
39   لیوزا (10/2/90)   بیگانه   -----      
40   لیونا   بیگانه   ----- 597   ۱۹ خرداد ۱۳۹۷    
41   لیین (5/3/92)   بیگانه   -----      
42   مِرْسِده   بیگانه   -----      
43   مِرو   بیگانه   -----      
44   مُسی   بیگانه   -----      
45   مٌدیست   بیگانه   -----      
46   مائیس   بیگانه   ----- 195   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷    
47   ماترن   بیگانه   ----- 4502   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
48   ماتریس (16/4/94) وو ترکیب کاوش رباتیک ماتریس فارسی نیست   بیگانه   -----      
49   ماتکا (7/5/91)   بیگانه   -----      
50   ماتی لوس   بیگانه   ----- 194   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷    
51   ماتیسا (3/8/91)   بیگانه   -----      
52   ماتیک (9/11/92)   بیگانه   -----      
53   ماتینا (17/6/93)   بیگانه   -----      
54   ماج   بیگانه   ----- 3603   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
55   ماجو (14/11/92)   بیگانه   -----      
56   ماچو (13/2/93)   بیگانه   -----      
57   مادلین   بیگانه   ----- 624   ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
58   مادیس (24/2/92)   بیگانه   -----      
59   مادیسا   بیگانه   ----- 3921   ۰۴ بهمن ۱۳۹۴    
60   ماراس پند (10/7/91)   بیگانه   -----      
61   مارتیا (28/3/91)   بیگانه   -----      
62   مارسه (3/6/94)   بیگانه   -----      
63   مارکار   بیگانه   ----- 1723   ۰۱ مهر ۱۳۹۷    
64   مارکازیت   بیگانه   سنگ روشنایی 4058   ۲۲ اسفند ۱۳۹۵   در برابر آن واژه های سنگ روشنایی و حجر روشنایی و سنگ نور به کار رفته است  
65   مارکوت   بیگانه   -----      
66   مارکیز (24/2/92)   بیگانه   -----      
67   مارگارین (3/9/93) در برابر این واژه کرهه گیاهی /کره نباتی به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
68   مارگریت (20/1/93)   بیگانه   -----      
69   مارلین (17/4/93)   بیگانه   -----      
70   ماری (9/12/93)   بیگانه   -----      
71   ماری یا (9/12/93)   بیگانه   -----      
72   ماریانا   بیگانه   -----      
73   مارین (9/12/93)   بیگانه   -----      
74   مارینا   بیگانه   -----      
75   مازستا (5/3/92)   بیگانه   -----      
76   ماساژور (24/7/84)   بیگانه   -----      
77   ماستیک صبا   بیگانه   -----      
78   ماسک (19/5/94) و ترکیب سان آرا ماسک آرتمن فارسی نیست   بیگانه   -----      
79   ماسک کاتالیست   بیگانه   ----- 2922   ۰۲ آبان ۱۳۹۶   ترکیب های ماسک کاتالیست آریا و ماسک کاتالیست پارسیان بی معنی است ضمن اینکه فرهنگستان کاتالیزگر را در مقابل کاتالیست به کار برده است فرهنگستان ماسک آریا را بدون افزودنن کاتالیست تایید می کند  
80   ماکا پالایش   بیگانه   ----- 3874   ۰۷ اسفند ۱۳۹۵   واژه ماکا فارسی نیست  
81   ماکاتیس (12/6/93) و ترکیب پارس ماکاتیس فارسی نیست   بیگانه   -----      
82   ماکالو   بیگانه   ----- 2605   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
83   ماکسی مد   بیگانه   ----- 1121   ۲۰ تير ۱۳۹۷    
84   ماکسیم   بیگانه   ----- 4253   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
85   ماکی تاک   بیگانه   ----- 3763   ۲۶ بهمن ۱۳۹۶   ترکیب های ماکی تاک و ماکی لم بی معنی است  
86   ماکیاژ   بیگانه   ----- 3257   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
87   مالاچو (11/3/93)   بیگانه   -----      
88   مالت (4/9/93) و ترکیب های نیرومالت افق و سپهر ستاره مالت فارسی نیست   بیگانه   -----      
89   مالین (7/11/93)   بیگانه   -----      
90   مامی   بیگانه   مامی پارس 1713   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   مامی و بی بی پارس فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از مامی پارس استفاده کند  
91   مامی بی بی پارس   بیگانه   مامی پارس 1477   ۱۵ تير ۱۳۹۵    
92   مامیثا   بیگانه   ----- 1352   ۲۶ تير ۱۳۹۶    
93   مامیشا   بیگانه   -----      
94   مان چی   بیگانه   -----      
95   مان دی (23/6/92)   بیگانه   -----      
96   مان سون   بیگانه   ----- 4031   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
97   مانا بنای آوی سنا (20/4/94)   بیگانه   -----      
98   مانترا   بیگانه   -----      
99   مانتره (واژه اوستایی است)   بیگانه   -----      
100   مانتیلا   بیگانه   ----- 3942   ۳۰ بهمن ۱۳۹۶    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  34  35  > >>
صفحه 29 از 35