دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   ماندا   بیگانه   -----      
2   ماندالا (25/3/94)   بیگانه   -----      
3   مانسون (19/8/86)   بیگانه   -----      
4   مانلی   بیگانه   ----- 46   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
5   مانلیا   بیگانه   -----      
6   مانو (31/2/93)   بیگانه   -----      
7   مانو کار نو   بیگانه   ----- 888   ۰۸ خرداد ۱۳۹۶   مانو کار نو و ما نو شید و مانو ری کار فارسی نیست  
8   مانی سا مثل زندگی   بیگانه   ----- 4207   ۲۶ بهمن ۱۳۹۴    
9   مانیا (5/8/87)   بیگانه   -----      
10   مانیس   بیگانه   -----      
11   مانیک   بیگانه   ----- 1725   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵    
12   مانیلا (13/11/93)   بیگانه   -----      
13   ماویس   بیگانه   ----- 63   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
14   ماویش   بیگانه   ----- 4612   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
15   ماه تل   بیگانه   ----- 4263   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب ماه تل بی معنی است  
16   ماهاگونی   بیگانه   ----- 2324   ۰۳ آذر ۱۳۹۷    
17   ماهتیسا (27/1/92)   بیگانه   -----      
18   ماهو وینا   بیگانه   ----- 557   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
19   ماهونیا   بیگانه   -----      
20   مای (17/4/93)   بیگانه   -----      
21   مایا   بیگانه   ----- 1433   ۲۷ مرداد ۱۳۹۷    
22   مایاک   بیگانه   -----      
23   مایانا   بیگانه   -----      
24   ماین (8/9/93)   بیگانه   -----      
25   مبلند (17/4/93)   بیگانه   -----      
26   متد   بیگانه   روش -شیوه 4128   ۲۰ اسفند ۱۳۹۶   واژه متد فارسی نیست در برابر آن واژه هایی مانند روش -ششیوه و سبک به کار می رود .  
27   متروپل (12/4/91)   بیگانه   -----      
28   متوساک (5/11/92)   بیگانه   -----      
29   متیس   بیگانه   -----      
30   متیم راه پاسارگاد   بیگانه   ----- 4427   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
31   متین صنایع الو کاست آپادانا   بیگانه   ----- 3121   ۲۲ آبان ۱۳۹۶   در ترکیب های متین صنایع الو کاست آپادانا و گروه صنایع ریلی الو کاست متین و گروه صنایع الو کاست راستین واژه الو نه آلو به عنوان صورت اختصاری آلومینیوم قابل پذیرش است ولی کاست پذیرفتنی نیست  
32   مج ویچ (7/7/93)   بیگانه   -----      
33   مجتمع گردشگری تفریحی رفاهی آرتاکن نگین فارس   بیگانه   ----- 1526   ۱۱ مرداد ۱۳۹۶   واژه آرتاکن فارسی نیست  
34   محلانت   بیگانه   -----      
35   مد کارنو   بیگانه   -----      
36   مدا   بیگانه   -----      
37   مدالیون   بیگانه   -----      
38   مدرن پلاسکو   بیگانه   -----      
39   مدریک (12/6/93)   بیگانه   -----      
40   مدکا (18/9/92) فارسی نیست چنانچه مدارکی دال برثبت رسمی شرکت مهندسی دامپروری و کشاورزی آپادانا باشند در سربگ وتبلیغات بلامانع است   بیگانه   -----      
41   مدکر (3/9/92)   بیگانه   -----      
42   مدکر یران (3/9/92)   بیگانه   -----      
43   مدکر یران پارس (3/9/92)   بیگانه   -----      
44   مدلینا   بیگانه   -----      
45   مدونیک (28/12/92)   بیگانه   -----      
46   مدی سین طب و مدی طب سینا (15/7/93)   بیگانه   -----      
47   مدیان (16/12/93)   بیگانه   -----      
48   مدیث یار   بیگانه   ----- 388   ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب های مدیث یار و فرا مدیث یار و سلامت مدیث یار فارسی نیست  
49   مدیریت منابع انسانی تنوتاس   بیگانه   ----- 1892   ۱۵ مهر ۱۳۹۷   ترکیب مدیریت منابع انسانی تنوتاس واژه تنوتاس فارسی نیست .  
50   مدیریت و مهندسی درریز و سامر   بیگانه   ----- 3173   ۰۵ دى ۱۳۹۵   در ترکیب مدیریت و مهندسی درریز و سامر کلمه سامر فارسی نیست  
51   مدیس   بیگانه   مه دیس 3661   ۲۷ دى ۱۳۹۶   واژه مدیس فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند ار مه دیس استفاده کند  
52   مدیسا   بیگانه   -----      
53   مدیست (6/11/88)   بیگانه   -----      
54   مر مکث کارا   بیگانه   ----- 4516   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
55   مرس   بیگانه   -----      
56   مرسانا (19/1/93)   بیگانه   -----      
57   مرسده (2/6/87)   بیگانه   -----      
58   مرسین   بیگانه   ----- 1207   ۰۶ مرداد ۱۳۹۷   واژه مرسین فارسی نیست  
59   مرسین تجارت کالا   بیگانه   ----- 766   ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های مرسین تجارت کالا و مرسین بازرگان کالا و مرسین بازرگان آسیا واژه مرسین فارسی نیست  
60   مرکن   بیگانه   -----      
61   مرمید (16/5/92)   بیگانه   -----      
62   مرمیه (16/5/92)   بیگانه   -----      
63   مرو (1/12/84)   بیگانه   -----      
64   مروئه (14/2/92؟)   بیگانه   -----      
65   مری ماه   بیگانه   ----- 757   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
66   مریت ساب رو   بیگانه   -----      
67   مریس   بیگانه   -----      
68   مریسا   بیگانه   ----- 3796   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
69   مریستم   بیگانه   -----      
70   مریلا (28/2/94)   بیگانه   -----      
71   مرینوس   بیگانه   -----      
72   مرینوس   بیگانه   -----      
73   مزرعه دی تاک (22/12/91)   بیگانه   -----      
74   مزون   بیگانه   -----      
75   مزون   بیگانه   -----      
76   مسایا   بیگانه   -----      
77   مستر   بیگانه   ----- 2892   ۰۷ آذر ۱۳۹۵    
78   مستو   بیگانه   مستور 2889   ۰۷ آذر ۱۳۹۵   مستو مورد تایید نمی باشد متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه مستور که نزدیک ترین کلمه معنادار به این واژه است استفاده کند  
79   مسی (7/3/85)   بیگانه   -----      
80   مسیست گستر پارس   بیگانه   ----- 3674   ۱۵ دى ۱۳۹۴   ترکیبات مسیست گستر پارس و اوسکاریتن پارس و آماتا من پاسارگارد و تاپ من ایرانیان و پارس اوسکار فارسی نیست  
81   مشاور سی نوا تک   بیگانه   ----- 651   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه تک تایید نمی شود  
82   مشتریان گلدیران (8/10/92) در صورت تمایل متقاضی می تواند از زرایران استفاده کنند   بیگانه   -----      
83   مشکات   بیگانه   ----- 2661   ۱۱ دى ۱۳۹۷   مشکات لفظی قرآنی است و چون با کار متقاضی هم سنخیت ندارد مورد قبول نیست  
84   مطالعات نوین راهبردی آرتا ارمانیا   بیگانه   ----- 1408   ۲۳ مرداد ۱۳۹۷   ترکیب مطالعات نوین راهبردی آرتا ارمانیا واژه های آرتا و ارمانیا فارسی نیست .  
85   معصوکا   بیگانه   ----- 2226   ۰۶ مهر ۱۳۹۵    
86   مک (13/2/93)   بیگانه   -----      
87   مکاء (7/11/93) و ترکیب مکاء پویش فارسی نیست   بیگانه   -----      
88   مکاترونیک   بیگانه   -----      
89   مکاس   بیگانه   -----      
90   مکث نال   بیگانه   -----      
91   مکسوی (20/1/92)   بیگانه   -----      
92   مکنو   بیگانه   -----      
93   مکیاج   بیگانه   -----      
94   مکین دریا   بیگانه   ----- 2169   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
95   مگا نمای زرین شرق توس (24/4/94 )   بیگانه   -----      
96   مگابیز (28/12/92)   بیگانه   -----      
97   ملان   بیگانه   ----- 2519   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
98   ملانژ (28/10/93)   بیگانه   -----      
99   ملانی   بیگانه   ----- 2780   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
100   ملسه (10/7/91)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  35  > >>
صفحه 30 از 35