دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   نادیا   بیگانه   ----- 3027   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
2   نادینوس (16/12/91)   بیگانه   -----      
3   نارا   بیگانه   -----      
4   نارادیس (4/4/92)   بیگانه   -----      
5   ناراژیک (4/4/92)   بیگانه   -----      
6   نارت   بیگانه   -----      
7   نارتا (8/4/92)   بیگانه   -----      
8   ناردین   بیگانه   نارین 2782   ۲۱ مهر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از نارین استفاده کند  
9   نارسیس   بیگانه   -----      
10   نارلی   بیگانه   -----      
11   ناروس   بیگانه   -----      
12   ناروین   بیگانه   نارون یا نارین 228   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   ناروین مورد تایید نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از نارون یا نارین استفاده کند  
13   ناریکا (17/12/92)   بیگانه   -----      
14   نافل (10/4/93)   بیگانه   -----      
15   نان دوز (10/3/93)   بیگانه   -----      
16   نانا   بیگانه   -----      
17   نانا کودک خانواده   بیگانه   ----- 3873   ۰۷ اسفند ۱۳۹۵   واژه نانا فارسی نیست  
18   نانداک (14/6/94)   بیگانه   -----      
19   نانو   بیگانه   -----      
20   نانوک (19/1/93)   بیگانه   -----      
21   ناویا   بیگانه   -----      
22   ناهیرا (15/7/93)   بیگانه   -----      
23   نایت   بیگانه   -----      
24   نایریکا (19/12/92)   بیگانه   -----      
25   نئون (19/3/92)   بیگانه   -----      
26   نپتا (9/11/92) و ترکیب امید نپتا فارسی نیست   بیگانه   -----      
27   نپتا کیش   بیگانه   ----- 1150   ۳۰ خرداد ۱۳۹۵    
28   نخشین   بیگانه   ----- 3992   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶   واژه نخشین فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از نقشین استفاده کند  
29   نسپیران تندیس یسن الملل   بیگانه   ----- 3086   ۲۸ آذر ۱۳۹۵   ترکیب های نسپیران الماس بین الملل و نسپیران تندیس درخشان فارسی نیست  
30   نسکو   بیگانه   ----- 2448   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
31   نسمان فناوری اطلاعات   بیگانه   ----- 548   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های نسمان فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری اطلاعات نسمان واژه نسمان فارسی نیست  
32   نشواد   بیگانه   -----      
33   نفنوف   بیگانه   -----      
34   نگار گستران گلاریس   بیگانه   ----- 2765   ۲۳ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های نگار گستران گلاریس و نگار پرداران گلاریس و پایا نگاران گلاریس فارسی نیست  
35   نگران سپنتا شیر ماک   بیگانه   ----- 1276   ۲۰ تير ۱۳۹۶   ترکیب نگران سپنتا شیر ماک فارسی نیست در این ترکیب کلمات سپنتا و شیر ماک هریک به نهایی موردتایید هستند فرهنگستان توصیه می کند به ترکیب شیر ماک اکتفا شود  
36   نگرو   بیگانه   ----- 1231   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
37   نگیمو   بیگانه   ----- 4063   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶    
38   نماک تیزویر اسپو   بیگانه   ----- 4206   ۲۶ بهمن ۱۳۹۴    
39   نو ادا   بیگانه   ----- 3607   ۱۲ دى ۱۳۹۴   ترکیب نو ادا چون در فارسی نوادا (از ایالات آمریکا) خوانده می شود فارسی نیست  
40   نو ریوال   بیگانه   -----      
41   نوآوران بتن آیکان   بیگانه   ----- 1643   ۲۳ مرداد ۱۳۹۶   واژه آیکان فارسی نیست  
42   نوآوران زنتوم (4/4/92)   بیگانه   -----      
43   نواندیشان قرن ماتیار   بیگانه   مادیار 3354   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می توتند از مادیار استفاده کند  
44   نوباخ   بیگانه   -----      
45   نوباخ فام ایرانیان   بیگانه   ----- 3652   ۱۴ دى ۱۳۹۴   ترکیب نوباخ فام ایرانیان بی معنی است وتایید نمی شود  
46   نوبل   بیگانه   ----- 3234   ۱۱ دى ۱۳۹۵    
47   نوت بوک   بیگانه   -----      
48   نوتاش (15/5/93)   بیگانه   -----      
49   نوتریکا (31/2/93)   بیگانه   -----      
50   نوتریگا   بیگانه   -----      
51   نوژا   بیگانه   نوژ 60   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵   متقاضی در صورت تمایل می تواند از نوژ ( بدون الف پایانی) استفاده کند  
52   نوژین (24/2/92)   بیگانه   -----      
53   نوشیکا   بیگانه   -----      
54   نوفل (10/4/93)   بیگانه   -----      
55   نوفل لوشاتو   بیگانه   ----- 3233   ۱۱ دى ۱۳۹۵   نام نوفل لوشاتو در تاریخ اسلامی جایگاه خاصی دارد و فرهنگستان استفاد ه از آن را برای اماکنی مانند قهوه سرا به مصلحت نمی داند  
56   نونا   بیگانه   -----      
57   نونیک   بیگانه   -----      
58   نووا (10/4/91)   بیگانه   -----      
59   نویان (28/10/92)   بیگانه   -----      
60   نوین ایده ساتا (5/8/87)   بیگانه   -----      
61   نوین سنجش گلاک   بیگانه   ----- 3324   ۱۵ دى ۱۳۹۵   ترکیب های نوین سنجش گلاک و سنجش آموز گلاک واژه گلاک مهجور نیست متقاضی می تواند از کولاک که امروز در زبان رایج است استفاده کند  
62   نیاسا طرح اسپادانا   بیگانه   -----      
63   نیاکو   بیگانه   -----      
64   نیان   بیگانه   ----- 3988   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶    
65   نیتا (10/12/88)   بیگانه   -----      
66   نیتل(nitel) فارسی نیست نام روستا در مازندران ( نَیتَل ) است که منظور متقاضی این نیست (30/10/91)   بیگانه   -----      
67   نیچالان   بیگانه   -----      
68   نیدو (10/3/94) و ترکیب های زیست فناوران نیدو تهران وو زیست فناور نیدو تهران و زیست فناوری نیدو تهران فارسی نیست   بیگانه   -----      
69   نیروانا (8/9/91)   بیگانه   -----      
70   نیک نک   بیگانه   -----      
71   نیکا کویل (9/5/92)   بیگانه   -----      
72   نیکاتل   بیگانه   -----      
73   نیکان رول استیک   بیگانه   ----- 2391   ۱۱ آذر ۱۳۹۷    
74   نیکو ایده تتیس   بیگانه   ----- 1335   ۱۶ مرداد ۱۳۹۷   واژه تتیس فارسی نیست .  
75   نیل برگ مروا   بیگانه   ----- 2794   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
76   نیلپر   بیگانه   -----      
77   نیلدا   بیگانه   ----- 62   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
78   نیما نیم پترولیوم کیش   بیگانه   ----- 4331   ۰۴ اسفند ۱۳۹۴    
79   نیمانی   بیگانه   -----      
80   نیمر (22/6/93)   بیگانه   -----      
81   نین   بیگانه   -----      
82   نینا   بیگانه   -----      
83   نیناد   بیگانه   ----- 735   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
84   نیو   بیگانه   ----- 1724   ۰۱ مهر ۱۳۹۷   واژه نیو و ترکیب های نیو بهفر آرا و نیو آرا نوین فارسی نیست.  
85   نیو تور   بیگانه   ----- 996   ۱۱ تير ۱۳۹۷   لفظ نیو تور و ترکیب های نیوتورمیهن پارسا و نیوتور نورد آفاق فارسی نیست .  
86   نیو ساب رو   بیگانه   -----      
87   نیو نیو (17/12/92) نیو نیو سان گستر پارسیان و نیو نیو پاسارگاد ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
88   نیواستر   بیگانه   -----      
89   نیوْتَن   بیگانه   -----      
90   نیوتک   بیگانه   -----      
91   نیوراد   بیگانه   -----      
92   نیوراد شیمی   بیگانه   -----      
93   نیوکام   بیگانه   -----      
94   نیوکر (14/12/84)   بیگانه   -----      
95   نیوکو   بیگانه   -----      
96   وات سو (2/9/87)   بیگانه   -----      
97   واتن (22/2/94) و ترکیب های نماد پایش واتن و صنعت گستران واتن و مهندسان مشاور واتن فارسی نیست و فرهنگستان معادل واتاب را پیشنهاد می دهد   بیگانه   -----      
98   واته کبیر هستی   بیگانه   ----- 499   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵    
99   وادا   بیگانه   ----- 1722   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵    
100   وارتا مهان الماس (9/10/93) و وارتا داتک الماس فارسی نیست   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  > >>
صفحه 32 از 35