دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   گروه مشاورین مدماک (22/8/91)   بیگانه   -----      
2   گروه مهندسی آژه پلاس (7/10/92)   بیگانه   -----      
3   گروه مهندسی طرح آس (7/10/92)   بیگانه   -----      
4   گروه مهندسی عمران پیشرو بوبارس   بیگانه   ----- 2504   ۲۸ مهر ۱۳۹۵    
5   گروه مهندسین مشاور بهینه سازان کلوین   بیگانه   ----- 4205   ۲۶ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های گروه مهندسین مشاور دما سازان کلوین و گروه مهندسین مشاور صنعت سازان کلوین فارسی نیست  
6   گروه نوآوران گستر ژیکسا   بیگانه   ----- 2200   ۰۴ مهر ۱۳۹۵   ترکیب گروه توسعه فناوری ژیکسا فارسی نیست  
7   گرهان (28/11/93)   بیگانه   -----      
8   گریپ (28/10/93)   بیگانه   -----      
9   گریفون پاسارگارد نوین   بیگانه   ----- 3554   ۰۶ بهمن ۱۳۹۵   در ترکیب های گریفون ایرانیان نوین و گریفون پارسیان نوین واژه گریفون فارسی نیست  
10   گریل (20/10/93)   بیگانه   -----      
11   گریماتور (1/8/92)   بیگانه   -----      
12   گرین ویچ (18/5/88)   بیگانه   -----      
13   گس   بیگانه   ----- 4012   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵   از آنجا که گس سنخیتی با کار متقاضی ندارد و با نشان Guess خلط می شود تایید نمی شود  
14   گسترش ارتباطات آرتمیس   بیگانه   -----      
15   گل دمام   بیگانه   ----- 1605   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶   از آنجا که با gold mom لاتین خلط می شود قابل قبول نیست  
16   گل فود آسیا   بیگانه   -----      
17   گل فود خاور میانه   بیگانه   -----      
18   گلادیاتور   بیگانه   ----- 2890   ۳۰ مهر ۱۳۹۶    
19   گلاریس (23/6/92)   بیگانه   -----      
20   گلامره (16/5/92)   بیگانه   -----      
21   گلامور (13/11/93)   بیگانه   -----      
22   گلدنت (31/3/91)   بیگانه   -----      
23   گلریا (4/12/92)   بیگانه   -----      
24   گلوریا (16/11/91)   بیگانه   -----      
25   گما آرم (27/8/93)   بیگانه   -----      
26   گماتو (26/7/91)   بیگانه   -----      
27   گمبرون   بیگانه   ----- 3677   ۱۵ دى ۱۳۹۴    
28   گمبی   بیگانه   ----- 803   ۰۵ تير ۱۳۹۷   واژه گمبی فارسی نیست چنانچه صورتی از گامبو هم باشد معنای غیر مودبانه دارد و تایید نمی شود .  
29   گنتوم   بیگانه   ----- 1353   ۱۷ مرداد ۱۳۹۷    
30   گنزابرا (7/6/85)   بیگانه   -----      
31   گنزبرا   بیگانه   -----      
32   گنزبرا پارت   بیگانه   -----      
33   گوجی   بیگانه   ----- 4163   ۲۰ بهمن ۱۳۹۴    
34   گوفر چوب آینام   بیگانه   ----- 2090   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵   ترکیب گوفر چوب آردین و گوفر چوب آینام فارسی نیست  
35   گوماتو   بیگانه   -----      
36   گیزیا (7/7/93)   بیگانه   -----      
37   گیزینگ   بیگانه   ----- 3663   ۲۷ دى ۱۳۹۶    
38   گیشا   بیگانه   -----      
39   گیشما (19/5/94)   بیگانه   -----      
40   گیک نت   بیگانه   ----- 2939   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
41   گیلدا   بیگانه   -----      
42   گینو (5/8/87)   بیگانه   -----      
43   گینورا (14/6/94) آن را گیاه مخملی یا عشق بنفش گفته اند   بیگانه   -----      
44   گیوا (17/6/93)   بیگانه   -----      
45   ل آ   بیگانه   ----- 162   ۲۳ فروردين ۱۳۹۵    
46   لاب   بیگانه   ----- 1531   ۱۱ مرداد ۱۳۹۶    
47   لاباسک   بیگانه   -----      
48   لابریت   بیگانه   ----- 3961 - 999   ۲۳ خرداد ۱۳۹۶    
49   لارا   بیگانه   ----- 2436   ۱۷ آذر ۱۳۹۷    
50   لارتیان   بیگانه   -----      
51   لارتین   بیگانه   -----      
52   لارچ کابین   بیگانه   -----      
53   لارنس (17/6/93)   بیگانه   -----      
54   لاروس (10/7/91)   بیگانه   -----      
55   لاری سا   بیگانه   ----- 3825   ۱۶ بهمن ۱۳۹۶    
56   لاریسا (28/12/91)   بیگانه   -----      
57   لارین (16/4/94)   بیگانه   -----      
58   لافور   بیگانه   ----- 2243   ۲۲ آبان ۱۳۹۷    
59   لاکی جوس   بیگانه   ----- 998   ۱۱ تير ۱۳۹۷    
60   لالوند   بیگانه   ----- 483   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   از آنجا که تلفظ لالوند با Lalond خلط می شود و لفظ دوم فارسی نیست تایید نمی شود  
61   لاله آپادنا   بیگانه   آپادانا 2500   ۲۸ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های لاله آپادنا و لاله واژگون آپادنا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از آپادانا استفاده کند  
62   لاما (10/7/91)   بیگانه   -----      
63   لاما تجارت (11/9/93) و ترکیب لاماسو تجارت فارسی نیست   بیگانه   -----      
64   لامودا   بیگانه   -----      
65   لانوس   بیگانه   -----      
66   لانیا   بیگانه   ----- 2965   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
67   لاواتزا   بیگانه   ----- 254   ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۵    
68   لاور   بیگانه   ----- 4245   ۲۸ بهمن ۱۳۹۴    
69   لاوندر   بیگانه   ----- 3329   ۱۵ دى ۱۳۹۵    
70   لاویژ (8/9/93)   بیگانه   -----      
71   لاوین   بیگانه   -----      
72   لئوپارد   بیگانه   پلنگ 2447   ۲۵ مهر ۱۳۹۵   واژه لئوپارد فارسی نیست معادل فارسی آن پلنگ است  
73   لبنا   بیگانه   -----      
74   لپ تاب   بیگانه   -----      
75   لتکا (16/12/91)   بیگانه   -----      
76   لتکاچی (26/7/91)   بیگانه   -----      
77   لرد   بیگانه   -----      
78   لرد   بیگانه   ----- 3804   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵   لِرد و لَرد از آنجا که با لُرد انگلیسی خلط می شود موافقت نمی شود  
79   لرکیماس پارسه   بیگانه   ----- 661   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های لرکیماس پارسه و صنایع لرکیماس پارسه و لرکیماس نارین پارسه واژه لرکیماس فارسی نیست  
80   لسکن   بیگانه   -----      
81   لگ سر تجارت   بیگانه   ----- 392   ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب لگ سر تجارت و لگسر تجارت فارسی نیست  
82   لگو (10/7/91) logo معادل فارسی آن نشان واره   بیگانه   -----      
83   لمزی (3/8/91)   بیگانه   -----      
84   لمسر   بیگانه   ----- 3232   ۱۱ آذر ۱۳۹۶   واژه لمسر در صورتی که به صورت لمه سر بنویسند قابل قبول است  
85   لمیز (14/6/94)   بیگانه   -----      
86   لنا   بیگانه   -----      
87   لند (28/10/92)   بیگانه   -----      
88   لندر   بیگانه   ----- 2787   ۲۶ دى ۱۳۹۷   از آنجا که لندر نام روستایی کوچک در استان یزد است و چندان شناخته شده نیست و بیشتر lander را به ذهن متبادر می کند فرهنگستان با آن موافقت نمی کند .  
89   لندی (7/10/92)   بیگانه   -----      
90   لندینگ کرافت   بیگانه   -----      
91   لنزو (3/8/91)   بیگانه   -----      
92   لنلیا   بیگانه   -----      
93   لنیا (20/10/93)   بیگانه   -----      
94   لوئی   بیگانه   ----- 4507   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
95   لوپن (27/3/93) فارسی نیست در زبان فارسی غالبا به آن باقلای مصری گفته می شود   بیگانه   -----      
96   لوتوس   بیگانه   -----      
97   لوجم (9/2/94)   بیگانه   -----      
98   لورک فلک سیران (18/1/88)   بیگانه   -----      
99   لوشه   بیگانه   لوچه 4060   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶   واژه لوشه نامانوس است و تایید نمی شود صورت رایج آن لوچه است  
100   لوفرا   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  33  34  35  > >>
صفحه 28 از 35