دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   ویلو فیلم   بیگانه   ----- 2801   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
2   وین   بیگانه   ----- 1606   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶   مخفف واین که به صورت وین در برخی شعرها و متون آمده است براساس متن قابل فهم است و به تنهایی وو خارج از متن کاربرد ندارد و مورد تایید فرهنگستان نمی باشد  
3   وینا (2/2/94)   بیگانه   -----      
4   وینال   بیگانه   ----- 1233   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
5   وینکا   بیگانه   ----- 3409   ۲۹ آذر ۱۳۹۶    
6   وینو (10/7/91)   بیگانه   -----      
7   ویو   بیگانه   -----      
8   ویو الکتریک (23/7/86)   بیگانه   -----      
9   ویوا   بیگانه   ----- 1627   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷   تلفظ این واژه ووا است و چنانچه ویوا هم نوشته شود در منطقه مازندران برای مخاطبان آشناست در کرمان کسی آن را نمی شناسد و با VIVa لاتین خلط می شود از این رو پذیرفته نیست .  
10   ویوان (14/6/94)   بیگانه   -----      
11   ویوانا (17/2/91)   بیگانه   -----      
12   ویوسان   بیگانه   ----- 3013   ۲۴ بهمن ۱۳۹۷    
13   ویولا   بیگانه   ----- 3802   ۰۲ اسفند ۱۳۹۵    
14   ویون   بیگانه   -----      
15   ویونا   بیگانه   -----      
16   ویوناسان   بیگانه   -----      
17   ویهان   بیگانه   ----- 3002   ۰۹ آبان ۱۳۹۶    
18   هاب   بیگانه   ----- 328   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵    
19   هات پک   بیگانه   -----      
20   هاترا -صورت یونانی شهر قدیمی الحضردر عراق   بیگانه   -----      
21   هاتلی   بیگانه   ----- 2611   ۰۴ دى ۱۳۹۷    
22   هاجس (19/5/94) و ترکیب هاجس تجارت هابش فارسی نیست   بیگانه   -----      
23   هاچین   بیگانه   -----      
24   هاردیز   بیگانه   -----      
25   هارمونی   بیگانه   ----- 3164   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
26   هارنا (28/12/92)   بیگانه   -----      
27   هاریکا (14/11/92)   بیگانه   -----      
28   هافمن پروفیل   بیگانه   ----- 2302   ۲۹ آبان ۱۳۹۷   واژه هافمن فارسی نیست.  
29   هاکان   بیگانه   -----      
30   هالتا متی (17/4/93)   بیگانه   -----      
31   هالو پینو (9/12/93)   بیگانه   -----      
32   هالوفیت ایرانیان   بیگانه   ----- 3168   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
33   هامرز (15/7/92)   بیگانه   -----      
34   هامین (17/6/93)   بیگانه   -----      
35   هان گری (31/2/93)   بیگانه   -----      
36   هانا (1/9/93)   بیگانه   -----      
37   هانس   بیگانه   ----- 222   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
38   هانل (7/7/93)   بیگانه   -----      
39   هانی   بیگانه   -----      
40   هانیپاک (20/1/92)   بیگانه   -----      
41   هانیتا   بیگانه   ----- 2233   ۰۶ مهر ۱۳۹۵   واژه هانیتا و ترکیب توسعه تجارت هانیتا فارسی نیست  
42   هانیزان   بیگانه   -----      
43   هانیل   بیگانه   ----- 2321   ۰۳ آذر ۱۳۹۷    
44   هانیوان   بیگانه   -----      
45   های سان (21/10/90)   بیگانه   -----      
46   هایپر اکستریم مارشال آرتز تریکینگ   بیگانه   ----- 2790   ۲۵ آبان ۱۳۹۵    
47   هایپر مارکت   بیگانه   -----      
48   هایداایست   بیگانه   -----      
49   هایزم (14/2/92)   بیگانه   -----      
50   هایس   بیگانه   -----      
51   هایسه   بیگانه   -----      
52   هایفود   بیگانه   -----      
53   هایکا (16/4/94)   بیگانه   -----      
54   هایکو (26/7/91)   بیگانه   -----      
55   هایلا گستر (24/7/84)   بیگانه   -----      
56   هایلند (19/5/94)   بیگانه   -----      
57   هاینا   بیگانه   ----- 81   ۱۵ فروردين ۱۳۹۵    
58   هباب   بیگانه   ----- 3668   ۲۷ دى ۱۳۹۶    
59   هبیر (19/5/94) و ترکیب هبیر تجارت رماس فارسی نیست   بیگانه   -----      
60   هپت ران (16/1/88)   بیگانه   -----      
61   هپتا   بیگانه   -----      
62   هترا   بیگانه   -----      
63   هتل پالاس   بیگانه   ----- 3609   ۱۲ دى ۱۳۹۴   ترکیب های هتل پالاس و هتل بین المللی پالاس و هتل اسپیناس پالاس فارسی نیست  
64   هدیش   بیگانه   -----      
65   هرماس   بیگانه   ----- 45   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
66   هرمان گیتی نوین (4/9/93) هرمان گیتی گستر هرمان پارس گستر و هرمان جهان آرا فارسی نیست در صورت تمایل متقاضی می تواند از واژه هومان استفاده کند   بیگانه   -----      
67   هرمیداس   بیگانه   -----      
68   هرنو   بیگانه   -----      
69   هکتو (14/10/92)   بیگانه   -----      
70   هکتو ساز نوین (14/10/92)   بیگانه   -----      
71   هکتو مان سازه (14/10/92)   بیگانه   -----      
72   هکتو متر (14/10/92)   بیگانه   -----      
73   هکتو متر مان نوین (14/10/92)   بیگانه   -----      
74   هلتی   بیگانه   ----- 2049   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵   از آنجا که تلفظ هلتی با healthy انگلیسی یکی است و با آن خلط می شود و نیز اساسا لفظ عربی است تایید نمی شود  
75   هلث (4/4/92)   بیگانه   -----      
76   هلدینگ نبوغ اندیشان پارسه   بیگانه   -----      
77   هلس پویا (20/10/93) و هلس وی و هلسا پویا و هلس مانی فارسی نیست   بیگانه   -----      
78   هلگا اکسپرس (28/7/93)   بیگانه   -----      
79   هلما   بیگانه   -----      
80   هلن   بیگانه   -----      
81   هلنا (15/7/92)   بیگانه   -----      
82   هلندوز   بیگانه   -----      
83   هلی (18/1/94)   بیگانه   -----      
84   هلیا   بیگانه   -----      
85   هما تل پارس   بیگانه   -----      
86   هماپک   بیگانه   -----      
87   همارشتن   بیگانه   -----      
88   هن لاد   بیگانه   -----      
89   هنجیران   بیگانه   -----      
90   هنر کلاسیک   بیگانه   ----- 2031   ۲۵ مهر ۱۳۹۷   در ترکیب هنر کلاسیک واژه کلاسیک فارسی نیست  
91   هنرکده آراکس ایرانیان (10/3/94) و هنرگستر آراکس ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
92   هنزا   بیگانه   ----- 2393   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
93   هنزمن آرت (17/6/93)   بیگانه   -----      
94   هنس   بیگانه   ----- 2516   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
95   هنگ تن   بیگانه   -----      
96   هنگارت   بیگانه   ----- 4506   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
97   هوبیتال   بیگانه   ----- 3976   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
98   هوپا   بیگانه   ----- 1600   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶    
99   هوتسا   بیگانه   -----      
100   هورام (12/4/91)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  [34]  35  >>
صفحه 34 از 35