دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   واردن قشم   بیگانه   ----- 2020   ۱۰ مهر ۱۳۹۶   در ترکیب واردن قشم واژه واردن فارسی نیست  
2   وارکان (3/9/92)   بیگانه   -----      
3   وارینا (31/2/93)   بیگانه   -----      
4   واستر یوشان   بیگانه   ----- 3800   ۲۲ دى ۱۳۹۴   ترکیب های واستر یوشان و واستر صنعت پارس و واستر پوشان ایرانیان و واستر صنعت ایرانیان و پوشان صنعت واستر فارسی نیست  
5   واشل (7/5/91)(به معنی روان جاری عربی رایج در فارسی نیست)   بیگانه   -----      
6   واگنر   بیگانه   -----      
7   والا اندیشان وتن   بیگانه   ----- 544   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه وتن فارسی نیست  
8   والا ورس   بیگانه   -----      
9   والریان   بیگانه   ----- 1934   ۰۱ مهر ۱۳۹۶   واژه والریان فارسی نیست در زبان فارسی در برابر آن سنبل الطیب به کار می رود  
10   والسا (18/9/93)   بیگانه   -----      
11   والنزا   بیگانه   -----      
12   واله کروز (3/9/92)   بیگانه   -----      
13   واله کروز پاسارگاد (3/9/92)   بیگانه   -----      
14   وامو تجارت پارمیس   بیگانه   ----- 3402   ۲۸ آذر ۱۳۹۶   ترکیب های وامو تجارت پارمیس و وامو تجارت واژه وامو فارسی نیست  
15   وان یابیوت   بیگانه   -----      
16   وان یافیس   بیگانه   -----      
17   وان یاهلث   بیگانه   -----      
18   وان یاهلس   بیگانه   -----      
19   وانیا   بیگانه   -----      
20   وانیتار   بیگانه   ----- 734   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
21   واهو   بیگانه   ----- 436   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵    
22   وای فای   بیگانه   ----- 3753   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   استفاده از واژه وای فای چون با کار متقاضی مرتبط است بلامانع است  
23   وایا (9/5/92) متقاضی می تواند از بایا که در زبان فارسی زنده ورایج است استفاده کند   بیگانه   -----      
24   وایالیو   بیگانه   -----      
25   واین (19/5/94)   بیگانه   -----      
26   واینا (7/5/91)   بیگانه   -----      
27   وج لت   بیگانه   ----- 3777   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
28   وجی بلی -واژه عربی   بیگانه   -----      
29   ورتا   بیگانه   ----- 2604   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
30   ورخیل   بیگانه   ----- 2786   ۲۶ دى ۱۳۹۷    
31   وردیون   بیگانه   ----- 3000   ۰۹ آبان ۱۳۹۶    
32   ورزشی تپل کویر بافق (11/9/93) الفاظ مشکل ندارند ولی عبارت ورزشی تپل کویر بافق بی معنی است   بیگانه   -----      
33   ورساچه   بیگانه   -----      
34   ورک برگر   بیگانه   ----- 2210   ۲۰ آبان ۱۳۹۷    
35   ورن (4/3/94)   بیگانه   -----      
36   ورنال   بیگانه   ----- 3524   ۰۵ دى ۱۳۹۴    
37   ورنیه   بیگانه   -----      
38   وروک (7/10/92)   بیگانه   -----      
39   وروک گستر ایرانیان (7/10/92)   بیگانه   -----      
40   ورون   بیگانه   -----      
41   وریس (8/10/92)   بیگانه   -----      
42   وریس مهر ایرانیان (8/10/92)   بیگانه   -----      
43   وستا هوم منطقه آزاد انزلی (13/11/93)   بیگانه   -----      
44   وستهم آریا (30/4/92) متقاضی چنانچه مایل باشد میتوانداز ویستهم آریا استفاده کند   بیگانه   -----      
45   وستهم البرز (30/4/92) متقاضی چنانچه مایل باشد می تواند از ویستهم البرز استفاده کند   بیگانه   -----      
46   وستهم پارس (30/4/92) متقاضی چنانچه مایل باشد می تواند از ویستهم پارس استفاده کند   بیگانه   -----      
47   وسمه لون (22/10/92)   بیگانه   -----      
48   وسنا   بیگانه   ----- 193   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷   واژه وسنا صحیح نیست چنانچه وسناد انتخاب شود بلامانع است  
49   وشنا   بیگانه   ----- 485   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵    
50   وشند   بیگانه   -----      
51   وشه   بیگانه   -----      
52   وک   بیگانه   ----- 2242   ۲۲ آبان ۱۳۹۷    
53   وگا رایانه (6/11/88)   بیگانه   -----      
54   وگال   بیگانه   ----- 2167   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
55   ولایه علی   بیگانه   ----- 3788   ۲۲ دى ۱۳۹۴   استفاده از ولایه علی برای این شغل موافقت نمی شود  
56   ولز   بیگانه   ----- 2154   ۱۶ مهر ۱۳۹۶    
57   ولگادن (20/4/94) و ولگادن منطقه آزاد انزلی فارسی نیست   بیگانه   -----      
58   ومیسه (15/6/89)   بیگانه   -----      
59   ون کافه   بیگانه   ----- 1599   ۱۹ شهريور ۱۳۹۷    
60   ونتا   بیگانه   -----      
61   ونتی   بیگانه   ----- 351   ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷    
62   وندا   بیگانه   -----      
63   ونداد   بیگانه   -----      
64   وندیک   بیگانه   -----      
65   ونگ فوجینگ   بیگانه   -----      
66   ونگ فوجینگ   بیگانه   -----      
67   ونو   بیگانه   ----- 1401   ۱۲ تير ۱۳۹۵    
68   ونوس (7/7/93) ونوسان و ترکیبهای ونوس پرواز ایرانیان و ابنیه ونوس البرز و سپهر ونوسان پاسارگاد فارسی نیست   بیگانه   -----      
69   ونیچ (2/9/87)   بیگانه   -----      
70   وولی (2/9/87)   بیگانه   -----      
71   ویانا   بیگانه   -----      
72   ویتا   بیگانه   ----- 2612   ۰۴ دى ۱۳۹۷    
73   ویتاتو (3/6/94)   بیگانه   -----      
74   ویتان (28/11/93)   بیگانه   -----      
75   ویترا (27/11/92)   بیگانه   -----      
76   ویتن (28/11/93)   بیگانه   -----      
77   ویچ برگر   بیگانه   ----- 758   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
78   ویچ لند (16/4/94)   بیگانه   -----      
79   ویچی (1/6/93)   بیگانه   -----      
80   ویچیتار (3/6/94)   بیگانه   -----      
81   ویدا اندو طب   بیگانه   ----- 2131   ۰۶ آبان ۱۳۹۷   در ترکیب ویدا اندو طب با توجه به اینکه اندو از لغات مانوس در زبان فارسی نیست و کسی معنی آن را نمی داند و ترکیب نیز معنا دار نیست اندو و ویدا اندو طب تایید نمی شود  
82   ویدانا   بیگانه   -----      
83   ویر تاش (15/7/93)   بیگانه   -----      
84   ویرژه (7/7/93) و ترکیبهای ویرژه گراف و ویرژه گراف همدیس و داده همدیس ویرژه فارسی نیست   بیگانه   -----      
85   ویرگول   بیگانه   ----- 1600   ۱۹ شهريور ۱۳۹۷    
86   ویژن طرح آسیا   بیگانه   ----- 2091   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵    
87   ویژن طرح تریپلون   بیگانه   -----      
88   ویژن فاماس آژینه   بیگانه   ----- 503   ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب های ویژن فاماس آژینه و فراز فاماس آژینه و آداس فاماس آژینه فارسی نیست  
89   ویس رویا   بیگانه   ----- 754   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
90   ویسپرد   بیگانه   -----      
91   ویسپوبئیش (24/2/92)   بیگانه   -----      
92   ویستا (25/5/93)   بیگانه   -----      
93   ویستا ویژن قلم   بیگانه   -----      
94   ویستر (9/11/92)   بیگانه   -----      
95   ویسه   بیگانه   -----      
96   ویشنو (5/3/92)   بیگانه   -----      
97   ویگل (6/2/93) به معنی دهانه ماه فارسی نیست   بیگانه   -----      
98   ویلا   بیگانه   -----      
99   ویلاژ توریست (18/5/88)   بیگانه   -----      
100   ویلو   بیگانه   ----- 736   ۰۹ خرداد ۱۳۹۵    
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  [33]  34  35  > >>
صفحه 33 از 35