دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   شامانا (3/9/93)   بیگانه   -----      
2   شانا   بیگانه   ----- 1450   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶    
3   شانار   بیگانه   -----      
4   شاناز   بیگانه   -----      
5   شانت   بیگانه   -----      
6   شانتون   بیگانه   -----      
7   شاندرمن آسیا راژیا (9/12/93)   بیگانه   -----      
8   شاندرمن ایرانیان قزوین (9/12/93) و شاندرمن آسیا ایرانیان و شاندرمن آسیا ایرانیان قزوین بی معنی است و تایید نمی شود   بیگانه   -----      
9   شاندرمن ایرانیان کاسپین (9/12/93)   بیگانه   -----      
10   شانفر   بیگانه   -----      
11   شانو   بیگانه   -----      
12   شانول (24/2/92)   بیگانه   -----      
13   شانی (10/7/91)   بیگانه   -----      
14   شانیل   بیگانه   ----- 1792   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶    
15   شاورما   بیگانه   -----      
16   شایتی (22/10/92)   بیگانه   -----      
17   شایلی   بیگانه   -----      
18   شایلین (9/5/92)   بیگانه   -----      
19   شاین (18/9/92)   بیگانه   -----      
20   شاینا (24/2/92)   بیگانه   -----      
21   شاینیز   بیگانه   -----      
22   شبنا   بیگانه   -----      
23   شبوان   بیگانه   -----      
24   شدو   بیگانه   ----- 2779   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
25   شرف کامی   بیگانه   ----- 753   ۰۲ تير ۱۳۹۷   ترکیب شرف کامی بی معنی است .  
26   شرکو   بیگانه   -----      
27   شف   بیگانه   -----      
28   شکوه محصول بر نیک خورنق (28/11/93) و پخش بر نیک خورنق و برنیک محصول شکوه یام و برنیک خورنق شکوه پخش کلمات ارتباط معنایی با هم ندارند و ترکیبات فارسی نیست   بیگانه   -----      
29   شلر   بیگانه   -----      
30   شلکا   بیگانه   -----      
31   شلینا (20/1/92)   بیگانه   -----      
32   شماران سیستم   بیگانه   سامانه یا نظام 3327   ۲۱ آذر ۱۳۹۶   ترکیب شماران سیستم واژه سیستم فارسی نیست به جای سیستم می توانند از سامانه یا نظام یا دستگاه استفاده کنند  
33   شن لوز   بیگانه   -----      
34   شن و ماسه متوساک پارسیان (6/11/92)   بیگانه   -----      
35   شن و ماسه متوساک دماوند (6/11/92)   بیگانه   -----      
36   شن و ماسه متوساک شرق (5/11/92)   بیگانه   -----      
37   شن و ماسه متوساک قرن (6/11/92)   بیگانه   -----      
38   شنایا (27/1/92)   بیگانه   -----      
39   شنت   بیگانه   -----      
40   شنتیا   بیگانه   -----      
41   شنل =شِنلِ (21/10/90)   بیگانه   -----      
42   شو ویر (15/7/93)   بیگانه   -----      
43   شودر (17/4/93) چون ممکن است در هنگام خواندن همانطور که متقاضی آوانویسی کرده است (شودِر) تلفظ شود فرهنگستان آن را تایید نمی کند   بیگانه   -----      
44   شوک (3/9/92)   بیگانه   -----      
45   شومر (6/2/93)   بیگانه   -----      
46   شونهایت   بیگانه   ----- 1623   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
47   شوی (18/9/93)   بیگانه   -----      
48   شهام آرسن آسیا (28/12/92)   بیگانه   -----      
49   شهرسازان پرفیری ایرانیان   بیگانه   ----- 648   ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵   ترکیب ره سنگ پرفیری ایرانیان و ره گستر پرفیری ایرانیان فارسی نیست  
50   شی بابا   بیگانه   ----- 4016   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
51   شی تونک   بیگانه   ----- 77   ۱۵ فروردين ۱۳۹۵    
52   شیبت آسا   بیگانه   ----- 2134   ۱۵ مهر ۱۳۹۶   ترکیب های شیبت آسا و شیبت هنر ایرانیان واژه شیبت فارسی نیست  
53   شیدل   بیگانه   ----- 472   ۰۶ خرداد ۱۳۹۷   واژه شیدل به معنی دل خودش در فرهنگ و واژه نامه هاب گویش مازندرانی نیامده است و شی به معنی شوهر است از نظر فرهنگستان استفاده از این نام مجاز نمی باشد چنانچه متقاضی منبعی دال بر تایید ادعایشان دارند اعلام کنند  
54   شیرازیس   بیگانه   ----- 1922   ۰۱ مهر ۱۳۹۶   واژه شیرازیس فارسی نیست نام قدیم شیراز شِرازیش است  
55   شیزن   بیگانه   ----- 343   ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷    
56   شیسا   بیگانه   شیدسا 4010   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵   شیسا فارسی نیست در صورت تمایل می تواند از شیدسا استفاده کند  
57   شیفر   بیگانه   ----- 3029   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
58   شیفون   بیگانه   -----      
59   شیفون   بیگانه   -----      
60   شیفه   بیگانه   ----- 801   ۰۵ تير ۱۳۹۷   از آنجا که شیفه با لفظ شف انگلیسی به معنی سرآشپز خلط می شود تایید نمی شود.  
61   شیکا   بیگانه   ----- 223   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
62   شیکاکو   بیگانه   ----- 1399   ۱۲ تير ۱۳۹۵    
63   شیکو (28/2/92)   بیگانه   -----      
64   شیل ایرانیان الکتریک (11/9/93) و شیل ایرانیان صنعت فارسی نیست   بیگانه   -----      
65   شیمر   بیگانه   ----- 432   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵    
66   شینا (17/6/93)   بیگانه   -----      
67   شیناز   بیگانه   -----      
68   شیوانا (12/12/91)   بیگانه   -----      
69   شیوء   بیگانه   ----- 2790   ۲۶ دى ۱۳۹۷   صورت مورد تقاضای متقاضی (shivoo) تایید نمی شود در ضمن از آنجا که نام شیوء نیز برای عموم ناشناخته است این لفظ تایید نمی شود .  
70   صانیا (17/2/91)   بیگانه   -----      
71   صایدون پارس   بیگانه   ----- 1952   ۰۲ شهريور ۱۳۹۵   واژه ای صایدون پارس یا صایدان پارس فارسی نیست چنانچه بخواهند نام منطقه صیدون با همین صورت نوشتاری را به کار ببرند بلامانع است  
72   صاینا (11/3/93)   بیگانه   -----      
73   صحا   بیگانه   -----      
74   صدرا فود صنعت (30/10/91)   بیگانه   -----      
75   صما (24/4/93)   بیگانه   -----      
76   صنایع پارس میکسر   بیگانه   -----      
77   صنایع پزشکی   بیگانه   ----- 3673   ۱۵ دى ۱۳۹۴   ترکیبات صنایع پزشکی و آرایشی براو طب و صنعت پزشکی و ارایشی براو طب فارسی نیست  
78   صنایع چرم روما   بیگانه   ----- 2938   ۱۳ آذر ۱۳۹۵   ترکیب های نوآوران چرم روما و گروه چرم روما و نام آوران چرم روما فارسی نیست  
79   صنایع چوب یاک (24/4/91)   بیگانه   -----      
80   صنایع سنگ توما فدک   بیگانه   ----- 2794   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
81   صنایع شیمیایی اولیگومر پارس   بیگانه   چندپار 2084   ۲۷ شهريور ۱۳۹۵   ترکیب های صنایع شیمیایی اولیگومر پارس و شیمیایی اولیگومرپارس فارسی نیست در برابر oligomer چندپار به تصویب فرهنگستان رسیده است  
82   صنایع غذایی برگر هند   بیگانه   ----- 2700   ۱۵ مهر ۱۳۹۴    
83   صنایع غذایی توسینی   بیگانه   ----- 1192   ۱۳ تير ۱۳۹۶   واژه توسینی فارسی نیست  
84   صنایع غذایی هامور گستر ایلو   بیگانه   ----- 3762   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب صنایع غذایی هامور گستر ایلو بی معنی است  
85   صنایع غذایی هایفودان (27/1/92)   بیگانه   -----      
86   صنایع کاپاریس ایرانیان   بیگانه   کبر 2201   ۰۴ مهر ۱۳۹۵   ترکیب های صنایع کاپاریس ایرانیان و صنایع کاپاریس پارسیان و صنایع آرین کاپاریس و صنایع کاسپین کاپاریس فارسی نیست - نام فارسی کاپاریس کَبَر است در صورت تمایل می توانند از کَبَر استفاده کنند  
87   صنایع هاور ایرانیان   بیگانه   -----      
88   صنعتی ایل بشل (3/9/92)   بیگانه   -----      
89   صنعتی بشل ایل (3/9/92)   بیگانه   -----      
90   صوفیا (17/6/93)   بیگانه   -----      
91   طاهام   بیگانه   ----- 4505   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
92   طراحان تریپلون   بیگانه   -----      
93   طراحان طلا وسنگ کاماد (ترکیب طراحان .....)فارسی نیست   بیگانه   -----      
94   طراحان طلای جنوب کاماد   بیگانه   -----      
95   طراحان طلای کاماد جنوب   بیگانه   -----      
96   طراحی و ساخت طلای کاماد   بیگانه   -----      
97   طرح تاگ (20/11/93)   بیگانه   -----      
98   طرح و معماری ما و تریس (28/11/91)   بیگانه   -----      
99   طرح و معماری ماتریس (28/11/91)   بیگانه   -----      
100   طرم پترو   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  ... > >> >>| >>
صفحه 23 از 35