دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   تلوان گستر   بیگانه   -----      
2   تله کام   بیگانه   -----      
3   تله مکانیک ایران (اشنایدر)   بیگانه   دور 3667   ۲۷ دى ۱۳۹۶   نام اشنایدر فارسی نیست تله در ترکیب تله مکانیک ایران هم فارسی نیست و در مقابل تله معادل دور به کار می رود  
4   تلین (24/8/91)   بیگانه   -----      
5   تم   بیگانه   -----      
6   تم   بیگانه   ----- 2052   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵    
7   تنو رایحه پارسه (28/10/93)   بیگانه   -----      
8   تو وین   بیگانه   -----      
9   توام فرس   بیگانه   -----      
10   توباچی   بیگانه   ----- 326   ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵    
11   توپاز (12/12/91)   بیگانه   -----      
12   توتال (20/11/93)   بیگانه   -----      
13   تور اول (4/11/91) ترکیب توراول فارسی نیست فرهنگستان در برابر آن واژه گشت را به تصویب رسانده   بیگانه   -----      
14   تور اول آریان (4/11/91) ترکیب تور فارسی نیست وفرهنگستان واژه گشت را تصویب رسانده   بیگانه   -----      
15   تورک آلتین گئییم   بیگانه   ----- 2939   ۱۳ آذر ۱۳۹۵    
16   تورمالین (17/2/91)   بیگانه   -----      
17   تورینو   بیگانه   -----      
18   توژال   بیگانه   -----      
19   توسعه ارتباطات آرتمیس   بیگانه   -----      
20   توسعه ایده باتیس   بیگانه   ----- 1494   ۱۰ شهريور ۱۳۹۷    
21   توسعه بازرگانی کوکما   بیگانه   ----- 3649   ۱۷ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب های گسترش بازرگانی کوکما و مدیریت بازرگانی کوکما واژه کوکما فارسی نیست  
22   توسعه پلر ماندگار   بیگانه   -----      
23   توسعه تجارت آتی وان (20/10/93)   بیگانه   -----      
24   توسعه تجارت آل بست   بیگانه   ----- 1348   ۰۹ تير ۱۳۹۵    
25   توسعه تجارت اتراب   بیگانه   ----- 2132   ۱۵ مهر ۱۳۹۶   ترکیب های توسعه تجارت اتراب و توسعه مدیریت اتراب واژه تراب فارسی نیست  
26   توسعه تجارت ایر کنز   بیگانه   ----- 3203   ۰۷ دى ۱۳۹۵   ترکیب توسعه تجارت ایرکنز و توسعه تجارت آیار کنز حاوی معانی مستهجن است و علاوه بر آن فارسی نیست  
27   توسعه تجارت دایانا   بیگانه   ----- 3327   ۱۵ دى ۱۳۹۵   واژه دایانا فارسی نیست  
28   توسعه تجارت ژو بر آس   بیگانه   ----- 3326   ۱۵ دى ۱۳۹۵   واژه ژوبرآس فارسی نیست  
29   توسعه تجارت مریت   بیگانه   ----- 1435   ۲۷ مرداد ۱۳۹۷   در ترکیب توسعه تجارت مریت واژه مریت فارسی نیست.  
30   توسعه سازه ابیت (10/5/91)   بیگانه   -----      
31   توسعه سرمایه گذاری ساتا (30/10/91)   بیگانه   -----      
32   توسعه شبکه اینترنتی دلی نو   بیگانه   ----- 3768   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیبات توسعه شبکه اینترنتی دلی نو و خدمات فناوران ایده دلی نو و ایده پردازان دلی نو و توسعه فناوران دلینو به دلیل شباهت واژ] دلینو (دلی نو) به واژه های ایتالیایی تایید نمی شود چنانچه دل نو بگذارند بلامانع است  
33   توسعه صنایع روشنایی کلاژ   بیگانه   ----- 1587   ۱۷ مرداد ۱۳۹۶   واژه کلاژ فارسی نیست  
34   توسعه صنعت فیداروی   بیگانه   ----- 3325   ۱۵ دى ۱۳۹۵   چنانچه از فیدار به تنهایی استفاده کنند بلامانع است  
35   توسعه فن آوری هرمان   بیگانه   ----- 1980   ۲۲ مهر ۱۳۹۷   در ترکیب های توسعه فن آوری هرمان و فناوری هرمان بنیان واژه هرمان فارسی نیست .  
36   توسعه فناوری اطلاعات رای دو   بیگانه   ----- 2988   ۰۸ آبان ۱۳۹۶   ترکیب های توسعه فناوری اطلاعات رای دو و گسترش فناوری اطلاعات رای دو پرداز واژه رای دو فارسی نیست  
37   توسعه فناوری سلامت مکاوی   بیگانه   ----- 2279   ۲۹ مهر ۱۳۹۶   واژه مکاوی فارسی نیست  
38   توسعه فناوری وبازرگانی آپ ایرانیان (19/9/91)   بیگانه   -----      
39   توسعه فولاد رافا (24/8/91)   بیگانه   -----      
40   توسعه گسترش آرتمیس   بیگانه   -----      
41   توسعه هلما قشم   بیگانه   ----- 1747   ۰۵ شهريور ۱۳۹۶   واژه هلما فارسی نیست  
42   توسینی   بیگانه   ----- 1750   ۰۵ شهريور ۱۳۹۶    
43   توشنا پلاست   بیگانه   ----- 2627   ۰۸ دى ۱۳۹۷    
44   توشیما (25/3/94)   بیگانه   -----      
45   تولید و خدمات کویل (9/5/92)   بیگانه   -----      
46   تولیدی آرایشی و بهداشتی ژوویال   بیگانه   ----- 2706   ۱۷ دى ۱۳۹۷   واژه ژوویال فارسی نیست .  
47   تولیدی بازرگانی و پخش توزگی شرق   بیگانه   ----- 2767   ۲۳ آبان ۱۳۹۵    
48   تولیدی پالایه های کاپرون   بیگانه   ----- 3284   ۱۴ آذر ۱۳۹۶   واژه کاپرون فارسی نیست  
49   تولیدی سازه اپوکسی آریا   بیگانه   -----      
50   تولیدی سازه اپوکسی آسیا   بیگانه   -----      
51   تولیدی سازه اپوکسی اندیشه   بیگانه   -----      
52   تولیکا   بیگانه   ----- 3766   ۰۹ بهمن ۱۳۹۶   فرهنگستان واژه تولیکا را فارسی ندانسته است این لفظ فارسی نیست و واژه ای گویشی است و متقاضی می تواند در مازندران از این نام استفاده نماید .  
53   توما   بیگانه   ----- 3605   ۱۲ دى ۱۳۹۴    
54   تومس   بیگانه   -----      
55   توناک پارس سیس (18/1/94) فارسی نیست متقاضی می تواند فقط واژه توناک را به تنهایی در منطقه سیستان و بلوچستان به کار ببرد   بیگانه   -----      
56   تووین   بیگانه   -----      
57   توی توی   بیگانه   ----- 2656   ۱۱ آبان ۱۳۹۵    
58   توی در توی   بیگانه   تو در تو 2195   ۰۴ مهر ۱۳۹۵   توی در توی فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از تو در تو استفاده کند  
59   تهران کان سپت   بیگانه   ----- 2253   ۰۷ مهر ۱۳۹۵    
60   تهران مای دل (20/1/92)   بیگانه   -----      
61   تهرانیکا   بیگانه   -----      
62   تی تان (30/10/91)   بیگانه   -----      
63   تی تی سان   بیگانه   -----      
64   تی رز   بیگانه   ----- 2371   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
65   تی شن   بیگانه   ----- 1094   ۲۶ خرداد ۱۳۹۵    
66   تی کو   بیگانه   -----      
67   تی نو   بیگانه   -----      
68   تیارا   بیگانه   -----      
69   تیام و میام   بیگانه   -----      
70   تیامن (22/8/91)   بیگانه   -----      
71   تیانا   بیگانه   ----- 224   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
72   تیپ   بیگانه   -----      
73   تیپاکس پارس   بیگانه   ----- 551   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه تیپاکس فارسی نیست  
74   تیپاکس پایتخت   بیگانه   -----      
75   تیپرز   بیگانه   -----      
76   تیتک کابین   بیگانه   -----      
77   تیدا   بیگانه   -----      
78   تیدا   بیگانه   -----      
79   تیرازیس (17/6/93)   بیگانه   -----      
80   تیراست   بیگانه   ----- 1311   ۱۵ مرداد ۱۳۹۷    
81   تیزاریس (14/11/92)   بیگانه   -----      
82   تیزاریس و ترکیب تیزاریس بنا ایرانیان و افق تیزاریس پاسارگاد فارسی نیست (14/11/92)   بیگانه   -----      
83   تیسا   بیگانه   -----      
84   تیسافرن   بیگانه   -----      
85   تیفا (16/5/92)   بیگانه   -----      
86   تیفانی (31/2/93)   بیگانه   -----      
87   تیک   بیگانه   ----- 2362   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
88   تیک بازار   بیگانه   -----      
89   تیک ران (15/7/92)   بیگانه   -----      
90   تیک سات   بیگانه   -----      
91   تیل دا صنعت   بیگانه   ----- 2022   ۲۵ مهر ۱۳۹۷    
92   تیلدا کاسپین منطقه آزاد انزلی   بیگانه   ----- 3903   ۰۳ بهمن ۱۳۹۴    
93   تیما (6/2/93)   بیگانه   -----      
94   تین تک   بیگانه   -----      
95   تینا   بیگانه   -----      
96   تیندر (14/11/92) و ترکیب تیندر زاگرس فارسی نیست   بیگانه   -----      
97   تینو (1/9/93)   بیگانه   -----      
98   تیوا پارت مرال (13/11/93) و تجارت پارت مرال و توس پارت مرال فارسی نیست   بیگانه   -----      
99   تیوان (14/6/94)   بیگانه   -----      
100   تیوانا   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ... > >> >>| >>
صفحه 14 از 35