دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   ثمیلا   بیگانه   -----      
2   جاس   بیگانه   -----      
3   جاست (10/4/91)   بیگانه   -----      
4   جاسمین (1/6/93)   بیگانه   -----      
5   جامبو   بیگانه   -----      
6   جان سو   بیگانه   -----      
7   جانبو (13/11/93)   بیگانه   -----      
8   جاوید دانش نیهاد   بیگانه   ----- 2503   ۲۸ مهر ۱۳۹۵   واژه نیهاد تایید نمی شود متقاضی در صورت تمایل می تواند از نهاد استفاده کند  
9   جایان (15/5/93)   بیگانه   -----      
10   جردان   بیگانه   -----      
11   جردن   بیگانه   -----      
12   جرسی   بیگانه   ----- 2229   ۰۶ مهر ۱۳۹۵    
13   جرمیل   بیگانه   ----- 2232   ۰۶ مهر ۱۳۹۵    
14   جست (24/2/92) یا جِست   بیگانه   -----      
15   جلاتو اسکوپ   بیگانه   ----- 2565   ۲۸ آذر ۱۳۹۷    
16   جلاتور   بیگانه   ----- 4017   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
17   جنوا   بیگانه   ----- 2611   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
18   جنیکا (24/2/92)   بیگانه   -----      
19   جودی جوان   بیگانه   ----- 2223   ۰۶ مهر ۱۳۹۵   ترکیب جودی جوان بی معنی است و فارسی نیست  
20   جودی سنه   بیگانه   ----- 3365   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   ترکیب جودی سنه بی معنی است  
21   جهان پنل پارس (16/12/93)   بیگانه   -----      
22   جهان پنوماتیک   بیگانه   ----- 3163   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
23   جی (15/5/93) واژه جُی فارسی نیست   بیگانه   -----      
24   جی جی   بیگانه   ----- 2540   ۰۲ آبان ۱۳۹۵    
25   جی کو (28/10/92)   بیگانه   -----      
26   جی و جم   بیگانه   ----- 3754   ۲۶ بهمن ۱۳۹۵   از آنجا که کلمات j و G و gem خلط میشود پذیرفته نیست  
27   جیاسام   بیگانه   -----      
28   جید (10/7/91) فارسی نیست این سنگ در زبان فارسی یشم خوانده میشود   بیگانه   -----      
29   جیکو (9/12/93)   بیگانه   -----      
30   جیلاردنو   بیگانه   ----- 3231   ۱۱ دى ۱۳۹۵   به علت تشابه با جلاردینو ایتالیایی مورد تایید نیست  
31   جیلی بیلی   بیگانه   -----      
32   جینال (4/11/91)   بیگانه   -----      
33   جیوانی   بیگانه   -----      
34   چاپینز   بیگانه   ----- 4565   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴    
35   چارتل   بیگانه   ----- 4162   ۲۳ اسفند ۱۳۹۶    
36   چایکو   بیگانه   چایکوه 1784   ۰۹ مهر ۱۳۹۷   واژه چایکو فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از چایکوه استفاده کند .  
37   چترا (15/5/93)   بیگانه   -----      
38   چچلاس (24/4/94)   بیگانه   -----      
39   چرز (7/7/93) و ترکیب چرز مبل و چرز مبل پایتخت و چرز مبل ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
40   چرز مبل (15/5/93) چرز مبل پایتخت و چرز مبل ایرانیان   بیگانه   -----      
41   چرم یاک (16/12/91)   بیگانه   -----      
42   چری   بیگانه   ----- 3610   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
43   چری پارس موتور (28/11/93) و توسعه چری پارس و چری پارس صنعت و توسعه صنعت چری پارس فارسی نیستند   بیگانه   -----      
44   چکن   بیگانه   -----      
45   چنل   بیگانه   -----      
46   چوبین صنعت یاک (24/4/91)   بیگانه   -----      
47   چی پت له   بیگانه   ----- 2166   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
48   چیترا   بیگانه   -----      
49   چیتو   بیگانه   -----      
50   چیدا   بیگانه   ----- 4405   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از چیده استفاده کند  
51   چیدکو (28/12/91)   بیگانه   -----      
52   چیرمن واژه انگلیسی به معنی رئیس-مدیر-است (31/3/91)   بیگانه   -----      
53   چیک (13/6/91)   بیگانه   -----      
54   چیکو   بیگانه   -----      
55   چیلر   بیگانه   -----      
56   چیلی   بیگانه   -----      
57   چین چیلا (12/12/91)   بیگانه   -----      
58   حار کو تلاش قزوین (10/7/91) ترکیب حار کو تلاش قزوین فارسی نیست   بیگانه   -----      
59   حالی (26/7/93) به تنهایی در زبان فارسی کاربرد ندارد چنانچه حالیا بنویسند بلامانع است   بیگانه   -----      
60   حامین   بیگانه   ----- 315   ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷    
61   حانث   بیگانه   ----- 622   ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
62   حانی نو   بیگانه   ----- 4117   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
63   حانیال   بیگانه   -----      
64   حجاب صافات   بیگانه   ----- 4162   ۲۰ بهمن ۱۳۹۴   فرهنگستان استفاده از ترکیب حجاب صافات را برای خیاطی مناسب نمی داند  
65   حروف آلفا، بتا، گاما، دلتا، لاندا، پی، سیگما و امگا( در علوم ریاضیات و فیزیک بلامانع است)   بیگانه   -----      
66   حس برگر   بیگانه   ----- 3664   ۲۷ دى ۱۳۹۶    
67   حقوقی بین المللی آپرانیک میهمن   بیگانه   ----- 660   ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶   واژه آپرانیک فارسی نیست  
68   حقوقی عدالت اتوپیا   بیگانه   آرمان شهر 223   ۳۱ فروردين ۱۳۹۵   ترکیب حقوقی عدالت اتوپیا فارسی نیست در برابر اتوپیا معادل فارسی آرمان شهر به تصویب رسیده است  
69   حلما (16/4/94)   بیگانه   -----      
70   حمل و نقل اسپینر کالا   بیگانه   ----- 2617   ۰۹ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های حمل و نقل اسپینر کالا و حمل و نقل اسپینر بار سنگین فارسی نیست  
71   حمل و نقل هوشمند تاکسیمو   بیگانه   ----- 3055   ۲۳ آذر ۱۳۹۵    
72   حناین (12/12/91)   بیگانه   -----      
73   حیفا   بیگانه   -----      
74   حیفا   بیگانه   -----      
75   خانه استیک   بیگانه   ----- 2657   ۱۱ آبان ۱۳۹۵    
76   خانه داستان چوک   بیگانه   ----- 545   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   ترکیب های خانه داستان چوک و پژوهشونگارش چوک واژه چوک به دلیل آنکه یکی از معانی آن مستهجن است تایید نمی شود  
77   خانه کرپ توچال   بیگانه   -----      
78   خانه کیک پلاتین   بیگانه   ----- 1347   ۰۹ تير ۱۳۹۵    
79   خانه مدرن پاسارگاد   بیگانه   ----- 3364   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
80   خانه نس پرسو ایرانیان   بیگانه   ----- 3430   ۲۴ آذر ۱۳۹۴    
81   خاور سپیران کرمان   بیگانه   سه پیران 555   ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶   فرهنگستان واژه سپیران را تایید نمی کند در صورت تمایل می توانند از سه پیران استفاده کنند  
82   خدمات الکترونیک مارکو یک   بیگانه   ----- 2866   ۲۹ مهر ۱۳۹۴    
83   خدمات کادی ران آسیا (6/11/92)   بیگانه   -----      
84   خدمات کادی ران خاورمیانه (5/11/92)   بیگانه   -----      
85   خدمات کشتیرانی آریا کارگو (23/6/92)   بیگانه   -----      
86   خدمات مسافرت هوایی و زیارتی تورامین وظیفه (27/6/92) ترکیب جمله فارسی نیست   بیگانه   -----      
87   خدمات مسافرتی و جهانگردی آریل پرواز آسمانی   بیگانه   ----- 3557   ۰۶ بهمن ۱۳۹۵   ترکیب خدمات مسافرتی و جهانگردی آریل پرواز آسمانی واژه آریل فارسی نیست  
88   خکشبار آریا مهر تاکستان   بیگانه   ----- 1939   ۰۱ شهريور ۱۳۹۵   در مورد ترکیب خشکبار آریامهر تاکستان اعلام می دارد که مردود بودن این نام مشخص است  
89   دٌرک   بیگانه   -----      
90   دا طلا   بیگانه   ----- 4408   ۰۹ اسفند ۱۳۹۴    
91   دابو   بیگانه   ----- 1202   ۱۴ تير ۱۳۹۶    
92   دات   بیگانه   -----      
93   دات   بیگانه   -----      
94   داتام   بیگانه   ----- 2606   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
95   داتامیس (4/6/93)   بیگانه   -----      
96   داتک   بیگانه   -----      
97   دادلی   بیگانه   -----   ۰۵ آبان ۱۳۸۷    
98   داده پرداز هیراتیک   بیگانه   ----- 1478   ۱۵ تير ۱۳۹۵    
99   دارالعوم الثاقیه   بیگانه   ----- 2621   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
100   دارتلا (24/2/92)   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  ... > >> >>| >>
صفحه 15 از 35