دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   ژوت   بیگانه   -----      
2   ژورا پارک   بیگانه   ----- 806   ۰۵ تير ۱۳۹۷    
3   ژولاک (9/11/92)   بیگانه   -----      
4   ژولیا   بیگانه   -----      
5   ژیزمان   بیگانه   ----- 1234   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
6   ژیک   بیگانه   -----      
7   ژیکان (28/2/94)   بیگانه   -----      
8   ژیکس (16/12/91)   بیگانه   -----      
9   ژیگس (18/9/92)   بیگانه   -----      
10   ژیگل   بیگانه   -----      
11   ژیگو (1/6/93)   بیگانه   -----      
12   ژیماه (9/5/92)   بیگانه   -----      
13   ژیمکس (13/6/91)   بیگانه   -----      
14   ژین وار فوم   بیگانه   -----      
15   ژینکو   بیگانه   ----- 4100   ۱۷ بهمن ۱۳۹۴    
16   ژینکو اشنویه   بیگانه   کهن دار 1782   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶   ترکیب انجمن حفاظت از محیط زیست ژینکو اشنویه واژه ژینکو فارسی نیست در برابر آن واژه کهن دار به تصویب رسیده است  
17   ژینورا   بیگانه   گیاه مخملی 4083   ۱۴ اسفند ۱۳۹۶   واژه ژینورا فارسی نیست در برابر آن در زبان فارسی گیاه مخملی یا برگ مخملی و شب تاب به کار رفته است .  
18   ژینوس   بیگانه   -----      
19   ژیوار   بیگانه   -----      
20   ژیهات   بیگانه   -----      
21   سااولک (16/4/92)   بیگانه   -----      
22   ساب رو مریت   بیگانه   -----      
23   ساباسس   بیگانه   -----      
24   سابری   بیگانه   سابوری 2450   ۲۵ مهر ۱۳۹۵   واژه سابری فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سابوری استفاده کند  
25   سابرینا   بیگانه   -----      
26   سابل (5/10/89)   بیگانه   -----      
27   سابله (19/1/93)   بیگانه   -----      
28   ساپرا مهر ایرانیان   بیگانه   ----- 3993   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶   ترکیب واژه ساپرا مهر ایرانیان بی معنی است  
29   ساتالیا (27/1/92)   بیگانه   -----      
30   ساتبن   بیگانه   -----      
31   ساتبین   بیگانه   -----      
32   ساتراج (13/6/91)   بیگانه   -----      
33   ساتره (19/5/94) و ترکیب ساتره تجارت سامون فارسی نیست   بیگانه   -----      
34   ساتنیک (19/1/93)   بیگانه   -----      
35   ساتی   بیگانه   -----      
36   ساتیار   بیگانه   -----      
37   ساتیاما   بیگانه   -----      
38   ساتیرا (16/4/94)   بیگانه   -----      
39   ساتین (2/7/85)   بیگانه   -----      
40   ساحارا   بیگانه   -----      
41   سادات سان   بیگانه   -----      
42   سارا اویل   بیگانه   -----      
43   سارابیس   بیگانه   ----- 2452   ۲۵ مهر ۱۳۹۵    
44   ساراپی (16/5/92)   بیگانه   -----      
45   ساراپیس (3/6/94)   بیگانه   -----      
46   سارار   بیگانه   ----- 3433   ۲۴ آذر ۱۳۹۴   اگر مدارک رسمی و معتبر دال بر نمایندگی شرکت ترکیه ای سارار دارند می توانند استفاده کنند در غیر این صورت سارار فقارسی نیست  
47   سارچن   بیگانه   ----- 4061   ۲۲ اسفند ۱۳۹۵    
48   سارد   بیگانه   عقیق سرخ - سنگ سلیمانی 1788   ۰۷ شهريور ۱۳۹۶   واژه سارد فارسی نیست در برابر آن واژه های سنگ سلیمانی و عقیق سرخ به کار رفته است  
49   سارنیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
50   سارینا   بیگانه   -----      
51   سازا گستر پارسیس مهرگان   بیگانه   ----- 1891   ۱۵ مهر ۱۳۹۷   ترکیب سازا گستر پارسیس مهرگان واژه پارسیس فارسی نیست.  
52   سازه گستران سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
53   سافتلن ( 5/8/83)   بیگانه   -----      
54   سال تون (28/10/92)   بیگانه   -----      
55   سال تون بهسام (28/10/92)   بیگانه   -----      
56   سال سا (3/9/93)   بیگانه   -----      
57   سالامون   بیگانه   -----      
58   سالامونت (20/11/93)   بیگانه   -----      
59   سالدات (10/7/91)   بیگانه   -----      
60   سالمون   بیگانه   -----      
61   سالوت   بیگانه   -----      
62   سالی   بیگانه   سالیان 3713   ۲۴ بهمن ۱۳۹۴   لفظ سالی به تنهایی در زبان فارسی امروز کاربرد ندارد و نام فرنگی را تداعی می کند چنانچه مایل باشند می تواننداز سالیان استفاده کنند  
63   سالیا (9/5/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سالیان استفاده کند   بیگانه   -----      
64   سالیکورنیا (7/4/91)   بیگانه   -----      
65   سالینا   بیگانه   -----      
66   سام وت دارو (11/9/93) و ترکیب های دارویی سام وت و سام وت داروی ایرانیان   بیگانه   -----      
67   سامان کیش کاکن (3/6/94)   بیگانه   -----      
68   سامانته   بیگانه   -----      
69   سامانه اینترنتی بهینه فراز جو کاخ   بیگانه   کاخ جو 3280   ۱۴ آذر ۱۳۹۶   ترکیب های سامانه اینترنتی بهینه فراز جو کاخ و جستجوی بهینه فراز جو کاخ ترکیب جو کاخ فارسی نیست چنانچه منظور جست و جو کردن کاخ باشد می توانند از کاخ جو استفاده کنند  
70   سامبوریک (22/8/91)   بیگانه   -----      
71   سامر (15/5/93)   بیگانه   -----      
72   سامسون   بیگانه   -----      
73   سامکات (4/9/93) ترکیب های طرح و توسعه سامکات پارسیان و طرح و توسعه پترو سامکات ایرانیان و طرح و توسعه پترو سانا پارسیان و طرح و توسعه پترو استاک پارسیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
74   سامیت   بیگانه   ----- 3138   ۰۱ دى ۱۳۹۵    
75   سامیرا (فارسی نیست صورت سمیرا صحیح است )   بیگانه   -----      
76   سامینا   بیگانه   -----      
77   سان (27/3/93)   بیگانه   -----      
78   سان استار   بیگانه   ----- 625   ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
79   سان استار سارینا   بیگانه   ----- 786   ۰۱ خرداد ۱۳۹۶    
80   سان تری تس   بیگانه   -----      
81   سان تکس   بیگانه   -----      
82   سان دی   بیگانه   ----- 2612   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
83   سان سپهر گستر (14/6/94)   بیگانه   -----      
84   سان سیلک (6/9/92)   بیگانه   -----      
85   سانا   بیگانه   -----      
86   سانا پک   بیگانه   -----      
87   سانتا (16/4/94)   بیگانه   -----      
88   سانتل   بیگانه   ----- 4611   ۲۴ اسفند ۱۳۹۴    
89   سانتی مانتو   بیگانه   -----      
90   سانتیک   بیگانه   -----      
91   ساندرا (25/3/94)   بیگانه   -----      
92   ساندویچ پانل   بیگانه   -----      
93   سانس   بیگانه   ----- 2602   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
94   سانگیر (15/7/92)   بیگانه   -----      
95   سانلی   بیگانه   -----      
96   سانو (28/2/94)   بیگانه   -----      
97   سانی   بیگانه   -----      
98   سانی گرافیک   بیگانه   -----      
99   سانیا (17/2/91)   بیگانه   -----      
100   سانیار پایا   بیگانه   ----- 1599   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶   در ترکیب سانیار پایا واژه سانیار فارسی نیست  
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ... > >> >>| >>
صفحه 20 از 35