دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   دارلی (12/12/9)   بیگانه   -----      
2   داریس   بیگانه   -----      
3   دارینا   بیگانه   دارین 3366   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از دارین استفاده کند  
4   دارینوس (19/5/94)   بیگانه   -----      
5   داریوم   بیگانه   ----- 352   ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷    
6   داژو   بیگانه   -----      
7   داسونر   بیگانه   -----      
8   دافنه (16/12/91)   بیگانه   -----      
9   دافی (17/6/93)   بیگانه   -----      
10   دافی ران دیزل (19/5/94) و ترکیب های داف رانان دیزل و خودرو دافرانان دیزل فارسی نیست   بیگانه   -----      
11   داک (8/10/92)   بیگانه   -----      
12   داک تجارت جهان (8/10/92)   بیگانه   -----      
13   داک تجارت دنیا (7/10/92)   بیگانه   -----      
14   داکت   بیگانه   -----      
15   دالسا (24/4/91)   بیگانه   -----      
16   دالیا   بیگانه   ----- 629   ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵    
17   داماس   بیگانه   -----      
18   داماش   بیگانه   -----      
19   داماک (11/9/93)   بیگانه   -----      
20   دامون   بیگانه   -----      
21   دامینو   بیگانه   -----      
22   دانتل   بیگانه   ----- 441   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵    
23   دانسل (31/3/91)   بیگانه   -----      
24   دانش اندیشان دروانا (28/2/94)   بیگانه   -----      
25   دانهیل   بیگانه   -----      
26   داوین   بیگانه   -----      
27   دای نا   بیگانه   -----      
28   دای ویم (28/12/92)   بیگانه   -----      
29   دای ویم و انبوه سازی مسکن توسعه ساختمانی دای ویم (6/12/92)   بیگانه   -----      
30   دایا   بیگانه   -----      
31   دایانا   بیگانه   -----      
32   دایلا (3/6/94)   بیگانه   -----      
33   داین تاپیک مبین   بیگانه   ----- 2764   ۲۳ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های دایین تاپیک گریس و آرگو داین تاپیک و داین تاپیک داتیس فارسی نیست  
34   داینیک سرشت   بیگانه   ----- 4328   ۰۴ اسفند ۱۳۹۴   ترکیب های داینیک سرشت و داینیک زرسا و دای نیک سرشت و دای نیک شگون فارسی نیست  
35   دپان   بیگانه   ----- 4504   ۱۶ اسفند ۱۳۹۴    
36   دت (18/9/93) دِت   بیگانه   -----      
37   دجاج کنتاکی   بیگانه   ----- 3260   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
38   دچ (16/4/94)   بیگانه   -----      
39   دچلی   بیگانه   ----- 1424   ۲۰ شهريور ۱۳۹۷    
40   دخانیات تاچه   بیگانه   ----- 1803   ۱۰ مهر ۱۳۹۷   فرهنگستان تاچه به تنهایی را تایید می کند . هرچند هیچ ربطی به نوع فعالیت متقاضی ندارد اما دخانیات تاچه را چه به لحاظ معنایی و چه به لحاظ قانونی تایید نمی کند  
41   دراتی   بیگانه   -----      
42   دراک   بیگانه   ----- 2655   ۱۱ آبان ۱۳۹۵    
43   دراگون   بیگانه   ----- 3720   ۲۴ بهمن ۱۳۹۵    
44   دراما (19/5/94)   بیگانه   -----      
45   درایا (3/9/92) درایا ؛ دریا است و می توانند از آن استفاده کنند   بیگانه   -----      
46   درایو   بیگانه   -----      
47   درمان اکسیر دریتا   بیگانه   ----- 225   ۳۱ فروردين ۱۳۹۵    
48   دریتا (8/9/91)   بیگانه   -----      
49   دریس   بیگانه   ----- 621   ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶    
50   دریک آر جی و دریک آران جی (18/9/93)   بیگانه   -----      
51   دزار (26/7/91)   بیگانه   -----      
52   دژاوو (8/9/91)   بیگانه   -----      
53   دسپوهر نامدار   بیگانه   وسپوهر نامدار 3653   ۱۴ دى ۱۳۹۴    
54   دش   بیگانه   -----      
55   دفتر نظام ایمنی مهندسی ترافیک (19/5/94) فارسی نیست در برابر لفظ ترافیک معادل های تردد و شدآمد به تصویب فرهنگستان رسیده است   بیگانه   -----      
56   دفکاندر (28/12/92) و ترکیب دفکاندر غرب فارسی نیستند   بیگانه   -----      
57   دکادی (7/7/93) و دکاکی فارسی نیست   بیگانه   -----      
58   دکتر جین (10/7/91)   بیگانه   -----      
59   دکترینال   بیگانه   -----      
60   دکوترک   بیگانه   -----      
61   دکوراتور   بیگانه   -----      
62   دکوراتیو (28/7/93) متقاضی در صورت تمایل می تواند از معادل های فارسی آرایشی یا تزئینی یا آذینی استفاده کند   بیگانه   -----      
63   دکورال (9/11/92)   بیگانه   -----      
64   دکومان   بیگانه   ----- 3779   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
65   دگا (24/3/93)   بیگانه   -----      
66   دگال (3/6/94) و ترکیب ساختمانی دگال فارسی نیست   بیگانه   -----      
67   دگریل   بیگانه   ----- 1163   ۱۳ تير ۱۳۹۶    
68   دل تابان مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
69   دل تار مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
70   دل تان مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
71   دل تای مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
72   دل سرویس   بیگانه   -----      
73   دلتا تکنیک   بیگانه   ----- 2682   ۱۶ دى ۱۳۹۷    
74   دلکو   بیگانه   ----- 350   ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷    
75   دلوین   بیگانه   ----- 2112   ۰۵ آبان ۱۳۹۷    
76   دلی فودان جم   بیگانه   ----- 4222   ۲۷ بهمن ۱۳۹۴    
77   دلیسیو   بیگانه   ----- 2701   ۱۵ مهر ۱۳۹۴    
78   دلیشز   بیگانه   ----- 3263   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
79   دلینا   بیگانه   ----- 2969   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
80   دم کا   بیگانه   ----- 1726   ۰۶ مرداد ۱۳۹۵   کا نمی تواند مخفف کالا باشد و چون بحث قهوه است مخفف کافی (coffee) تلقی می شود  
81   دمس   بیگانه   -----      
82   دمیر دایا (13/11/93) و دمیر آرنا فارسی نیست   بیگانه   -----      
83   دندلیون   بیگانه   -----      
84   دندی (6/2/93)   بیگانه   -----      
85   دنکو   بیگانه   دنکوب 61   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵   متقاضی در صورت تمایل می تواند از دنکوب استفاده کند  
86   دنو کیش (15/5/93) ترکیب دنو کیش فارسی نیست   بیگانه   -----      
87   دنی کالو   بیگانه   ----- 2658   ۱۱ آبان ۱۳۹۵    
88   دنیای رنگ و مرکب فلکسو ایرانیان (20/10/93) و صنایع شیمیایی فلکسو ایرانیان و رنگ و مرکب فلکسو ایرانیان و صنایع مرکب سازان فلکسو ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
89   دنیای هنر تریتی   بیگانه   ----- 1149   ۳۰ خرداد ۱۳۹۵   ترکیب های دنیای هنر تریتی و دنیای هنر تریتی نونگر فارسی نیست  
90   دنیر (9/2/94)   بیگانه   -----      
91   دنیز   بیگانه   -----      
92   دو آل سو ارس   بیگانه   ----- 3270   ۱۳ آذر ۱۳۹۶   ترکیب دو آل سو ارس فارسی نیست در ضمن دو آل لفظ dual انگلیسی را به ذهن می آورد و پذیرفتنی نیست  
93   دو پی وزوان (27/6/92)   بیگانه   -----      
94   دوبرا (1/8/92) فارسی نیست درصورت تمایل می تواند از دوبَرار استفاده کند   بیگانه   -----      
95   دوراکی (4/6/93)   بیگانه   -----      
96   دورال   بیگانه   -----      
97   دوریس   بیگانه   ----- 4013   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
98   دوریکا (20/1/92)   بیگانه   -----      
99   دوستی نی پون   بیگانه   ----- 3654   ۱۴ دى ۱۳۹۴   و ترکیبات دوستی تجارت نی پون و بازرگانی نی پون و نی پون تجارت دوستی فارسی نیست  
100   دوفیا   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  ... > >> >>| >>
صفحه 16 از 35