دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   دوماج قشم   بیگانه   ----- 2639   ۰۹ دى ۱۳۹۷   ترکیب دوماج قشم واژه دوماج فارسی نیست .  
2   دومارا (20/1/92)   بیگانه   -----      
3   دومارا آسیا (20/1/92)   بیگانه   -----      
4   دومو (10/4/93)   بیگانه   -----      
5   دومینو (17/2/91)   بیگانه   -----      
6   دونات (9/10/93)   بیگانه   -----      
7   دونار   بیگانه   -----      
8   دونیت (7/7/93)   بیگانه   -----      
9   دوووم (28/2/94)   بیگانه   -----      
10   دی جی پروتئین   بیگانه   ----- 2616   ۰۹ آبان ۱۳۹۵   ترکیب های دی جی پروتئین و دی جی پروتئین ایرانیان و سامانه دی جی پروتئین ایرانیان فارسی نیست  
11   دی ژون (19/3/92)   بیگانه   -----      
12   دی من   بیگانه   ----- 745   ۰۲ تير ۱۳۹۷    
13   دیاموند (1/6/93)   بیگانه   -----      
14   دیان   بیگانه   ----- 1235   ۰۱ تير ۱۳۹۵    
15   دیانا   بیگانه   -----      
16   دیبا کو   بیگانه   -----      
17   دیپلمات (5/11/92) در حوزه علوم سیاسی بلامانع است ولی در حوزه های دیگر فارسی نمی باشد   بیگانه   -----      
18   دیپلمات و ساختمانی دیپلمات (15/5/93)   بیگانه   -----      
19   دیت   بیگانه   -----      
20   دیجیتال (7/7/93) و ترکیب طرح و توسعه سینمای دیجیتال ایرانیان فارسی نیست معادل دیجیتال رقمی به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
21   دیز (9/11/92)   بیگانه   -----      
22   دیژون   بیگانه   ----- 2257   ۲۵ مهر ۱۳۹۶    
23   دیس تینمو   بیگانه   ----- 4065   ۱۳ اسفند ۱۳۹۶    
24   دیسا (27/3/93) و ترکیب اکسون پترو دیسا فارسی نیستند   بیگانه   -----      
25   دیسکس (1/8/92)   بیگانه   -----      
26   دیشا   بیگانه   -----      
27   دیما   بیگانه   ----- 3772   ۲۲ دى ۱۳۹۴    
28   دیمو (31/1/93)   بیگانه   -----      
29   دیمه بیو (3/6/94)   بیگانه   -----      
30   دیمیت (10/4/91)   بیگانه   -----      
31   دینا   بیگانه   ----- 2168   ۰۳ مهر ۱۳۹۵    
32   دینا (19/1/93) ترکیب دینا میکا -دینا میکا ماد- دینا میکا سازه - دینا میکا پرو- دینا میکا طرح فارسی نیستند   بیگانه   -----      
33   دینا پارت (4/9/93)   بیگانه   -----      
34   دیناز   بیگانه   ----- 2548   ۲۷ آذر ۱۳۹۷    
35   دینای آمازون   بیگانه   -----      
36   دینایت   بیگانه   ----- 1607   ۱۸ مرداد ۱۳۹۶    
37   دیو ایز   بیگانه   ----- 190   ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷    
38   دیور   بیگانه   ----- 3412   ۲۵ دى ۱۳۹۵   واژه دیور با توجه به اینکه در زبان فارسی امروز کاربرد ندارد و مانوس نیست و با نام تجاری DIor خلط می شود پذیرفته نمی شود  
39   دیوکس (8/9/91)   بیگانه   -----      
40   رابرگ گستر پارس   بیگانه   ----- 2456   ۲۵ مهر ۱۳۹۵   ترکیب رابرگ تابان پارس و رابرگ نیرو پارس فارسی نیست  
41   رابکا   بیگانه   -----      
42   رابل (16/4/94)   بیگانه   -----      
43   رابی نکو (1/6/93) و گروه مهندسی رابی نکو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
44   رابین (1/6/93)   بیگانه   -----      
45   راپابس   بیگانه   -----      
46   راتا   بیگانه   -----      
47   راتین (10/7/91)   بیگانه   -----      
48   راتینا   بیگانه   -----      
49   راد داک   بیگانه   ----- 4051   ۱۳ بهمن ۱۳۹۴   ترکیب های راد داک تک و راد داک پایا فارسی نیست  
50   رادوین   بیگانه   ----- 3078   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
51   رادیال (31/3/91)   بیگانه   -----      
52   رادیان داده پرداز (7/5/91)   بیگانه   -----      
53   رادیکال (26/7/93)   بیگانه   -----      
54   رادین   بیگانه   -----      
55   رادین محاسب (7/11/93 ) و رادین سیستم رستاک و رادین محاسب رستاک و رادین سیستم رایان فارسی نیست   بیگانه   -----      
56   راژیا   بیگانه   ----- 2198   ۰۴ مهر ۱۳۹۵    
57   راسا   بیگانه   ----- 2966   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
58   راسپینا   بیگانه   -----      
59   راسپینا   بیگانه   -----      
60   راسپینانت   بیگانه   -----      
61   راستینا (16/11/91)   بیگانه   -----      
62   راسل تابلو خزر   بیگانه   ----- 3211   ۰۵ آذر ۱۳۹۶   ترکیب های راسل تابلو خزر و راسل تابلو و راسل خزر واژه راسل فارسی نیست  
63   راسین ویدا وید   بیگانه   ----- 1872   ۲۸ شهريور ۱۳۹۶   ترکیب های راسین ویدا وید و هانا راستین ویدا وید واژه های هانا و راسین و وید فارسی نیست  
64   راشاد   بیگانه   رهشاد 819   ۰۳ خرداد ۱۳۹۶   راشاد فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می توانند از رهشاد یا شادراه استفاده کنند  
65   راشان   بیگانه   ----- 3995   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶    
66   راشن   بیگانه   -----      
67   راشین   بیگانه   -----      
68   رافا فولاد (24/8/91) ترکیب رافا فولاد فارسی نیست   بیگانه   -----      
69   رافا فولاد آریا ( 24/8/91)   بیگانه   -----      
70   رافا فولاد آسیا (24/8/91)   بیگانه   -----      
71   رافدین پرواز   بیگانه   -----      
72   رافل (7/7/93)   بیگانه   -----      
73   راک   بیگانه   ----- 3063   ۲۸ بهمن ۱۳۹۷   از آنجا که راک لفظ انگلیسی rock یا موسیقی راک را به ذهن می آود پذیرفته نیست.  
74   راک استون   بیگانه   -----      
75   راک پلیمر پلاتین (19/1/94)   بیگانه   -----      
76   راک پوت   بیگانه   -----      
77   راک پوت فرس   بیگانه   -----      
78   راک ریس   بیگانه   -----      
79   راک فرس   بیگانه   -----      
80   راک یوت   بیگانه   -----      
81   راگ (16/4/94)   بیگانه   -----      
82   راگا   بیگانه   -----      
83   رام آز (24/3/93) و ترکیب راماز-رام آز پرگاس-ورام آز زیست فارسی نیستند   بیگانه   -----      
84   رام وید   بیگانه   داس راه 964   ۲۵ خرداد ۱۳۹۵   ترکیب های رام وید و بر ذاس راه و رژم ساز فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از داس راه استفاد ه کند  
85   راما -ریشه سنسکریت است   بیگانه   -----      
86   رامادا   بیگانه   ----- 3605   ۲۴ دى ۱۳۹۶    
87   رامد -نام رودخانه ای در هند   بیگانه   -----      
88   رامسس   بیگانه   -----      
89   رامسیس   بیگانه   -----      
90   رامسین   بیگانه   -----      
91   رامکا سازه (12/12/93) واژه ای روسی به معنی چارچوپ و قاب عکس و فارسی نیست   بیگانه   -----      
92   رامو   بیگانه   ----- 2228   ۰۶ مهر ۱۳۹۵    
93   رامونا (17/2/91)   بیگانه   -----      
94   رامی (16/4/94)   بیگانه   -----      
95   رامیس   بیگانه   -----      
96   رامیلا   بیگانه   -----      
97   رامیون   بیگانه   -----      
98   راندو   بیگانه   -----      
99   رانکا تسویه   بیگانه   ----- 3007   ۰۹ آبان ۱۳۹۶   واژه رانکا فارسی نیست  
100   رانین رایانه   بیگانه   -----      
مخاطب گرامی :
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.

<< |<< << < ... 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  ... > >> >>| >>
صفحه 17 از 35